faktura

Programer Sp. z o. o. Porównanie wersji programu Fama

Funkcja
Fit Faktura
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Współpraca z systemami księgowymi MaKs i eFKa
Faktura
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Wielu użytkowników/ hasła/ prawa dostępu
Faktura
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Samodzielna modyfikacja parametrów
Faktura
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Możliwość wydawania zapytań SQL do bazy danych
Faktura
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Obsługa drukarek fiskalnych
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
Faktura
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Bank (przelewy/wpłaty)
Faktura
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Kasa (dokumenty KP/KW)
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Kontrola zobowiązań i należności
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Faktura zaliczkowa
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Faktura walutowa, obcojęzyczna
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Zamówienie do dostawcy na podstawie zapasów min/max
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Obsługa kolektorów inwentaryzacyjnych
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Uproszczony magazyn - stany towarów w kartotece
Fama Start
Magazyn (stan na dzień)
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Zestawienie brakujących wydań
Fama Standard
Fama Multi
Fama Pro
Dokument przesunięcia MM (35 magazynów)
Fama Multi
Fama Pro
Wiele niezależnych kas
Fama Multi
Fama Pro
Prowizje dla handlowców
Fama Multi
Fama Pro
Faktury seryjne (czynsz, abonament)
Fama Multi
Fama Pro
Obsługa filii
Fama Pro
Produkcja - skład surowcowy
Fama Pro