faktura

Programer Sp. z o. o. NZP (FAQ) - najczęściej zadawane pytania (frequently asked questions)

Jak uruchomić pomoc dostępną w programie?

Wszystkie programy

W każdym programie dostępny jest plik pomocy.
Można go wywołać poprzez menu Pomoc » Tematy pomocy

W wywołanym oknie znajduje się przejrzysty Spis treści z obszernymi opisami i zrzutami ekranowymi dotyczącymi danego zagadnienia,
a także Indeks zawierający spis tematów pomocy:

Jak uruchomić pomoc dostępną w programie

Przycisk pomocy kontekstowej w pasku narzędzi:

Jak uruchomić pomoc dostępną w programie

Po wybraniu menu kontekstowego należy wskazać okno, którego ma dotyczyć.

Pokaż wszystkie