faktura

Programer Sp. z o. o. Opis zmian

Księga Akcji
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama
Fit Faktura
Maks
Efka
Kadry i płace
Zmiany(Rosnąco)
7.4.84, 18-02-2014
  1. Zmiany w imporcie cennika od dostawcy.
7.4.81, 07-02-2014
  1. Ewidencje vat sprzedaży i korekt sprzedaży - zmiana filtrowania z daty wystawienia na datę dostawy.
  2. Faktura - wystawianie na podstawie WZ i DD - dodane zostało sprawdzanie dat wydania towaru z komunikatem ostrzegawczym.
  3. Paragon - wystawianie na podstawie WZ i DD - dodane zostało sprawdzanie dat wydania towaru z komunikatem ostrzegawczym.
7.4.70, 12-01-2014
  1. Dodane zostało ustawienie wymuszające wydruk daty dostawy pomimo tego, że data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu - Ustawienia->Firmy->Dokumenty.
7.4.67, 02-12-2013
  1. Usprawnienia w obsłudze stawki vat "odwrotne obciążenie" c.d. - dodane ustawienie (Ustawienia->Firmy->Dokumenty) pozwalające na automatyczną zmianę stawki vat z odwrotne obciążenie na podstawową podczas przenoszenia z kartoteki dla określonych typów dokumentów. Na dokumentach do przycisku "Produkty" dodana została pozycja menu pozwalająca na przywrócenie stawki vat odwrotne obciążenie po przeniesieniu produktów z kartoteki.
7.4.64, 24-10-2013
  1. Ustawienie domyślnego motywu wyświetlania "Win XP" przy instalacji dla systemów starszych niż "Windows Vista".
7.4.63, 14-10-2013
  1. Usprawnienia w obsłudze stawki vat "odwrotne obciążenie".
7.4.61, 28-08-2013
  1. Zestawienie zyskowności - poprawa błędu, który pomijał połączenia faktur wystawionych na podstawie paragonów jeżeli identyfikator faktury przekraczał liczbę 65535. Błąd występował tylko przy dużej liczbie wystawionych dokumentów (ich liczba przekroczyła 65000).
  2. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.58, 23-07-2013
  1. Poprawa wysyłania dokumentów emailem jako załączników w formacie pdf. Jeśli w wyróżniku dokumentu użyty był znak, który nie może być częścią nazwy pliku czyli jeden ze znaków: "\/:*?\"<>|" plik pdf nie zapisywał się i nie wykonywało się wysyłanie go jako załącznika emaila.
7.4.57, 28-06-2013
  1. Dodane zestawienie "Sprzedaży według sprzedawców".
7.4.56, 25-06-2013
  1. Włączenie pokazywania okna z wyborem konkretnej pozycji z magazynu.
7.4.55, 10-06-2013
  1. Faktura - poprawa automatycznego zaznaczania "Paragon fiskalny" jeśli nie jest wpisany NIP nabywcy, przy ustawionej opcji "Faktura - paragon fiskalny, jeśli pusty NIP" w ustawieniach firmy.
7.4.54, 08-06-2013
  3. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.49, 08-06-2013
  1. Dokumenty - zmiana eksportu pozycji z kodem kreskowym, teraz jest dostępny nawet jeśli produkt może mieć przypisanych wiele kodów kreskowych.
  2. Kartoteka produktów - poprawa w kreatorze zmiany stawki vat (pomimo ustawienia filtru na jedną stawkę vat pojawiał się komunikat: "Proszę ustawić filtr na jedną stawkę vat").
7.4.47, 14-05-2013
  1. Dokumenty - dodany został eksport i import pozycji dokumentu po kodzie kreskowym produktu (eksport dostępny jest tylko jeśli używane są kody kreskowe i produkt nie może mieć przypisanych wiele kodów kreskowych).
7.4.46, 11-05-2013
  1. Poprawa wyświetlania okien zadań przez automatyczne powiadamianie (okno do tego samego niezrealizowanego zadania otwierało się po każdym upływie czasu sprawdzania zadań).
  2. Zestawienie zyskowności i dokumentów w cenach magazynowych - dodana została możliwość wykonania zestawień pomimo potrzeby wykonania wydań (pojawia się informacja z pytaniem).
7.4.45, 09-05-2013
  1. Dodana została możliwość zmiany szablonów tematu i treści wiadomości generowanych podczas wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej (pdf).
7.4.41, 05-04-2013
  1. Dodana potrzeba wykonania wydań jeszcze w kilku miejscach w programie.
  2. Okno drukarki fiskalnej - poprawa zamienionych pól dat dla raportów okresowych.
7.4.40, 03-04-2013
  1. Karta magazynowa produktu (historia) - zmiana kolejności pozycji, pozycje są sortowane po dacie przychodu lub rozchodu, identyfikatorze typu dokumentu, numerze dokumentu, wyróżniku, i liczbie porządkowej pozycji.
  2. Zestawienie wyrobów węglowych - dodane filtry okresu.
  3. Dodane automatyczne sprawdzanie, czy potrzebne jest wykonanie wydań i funkcje programu zależne od wykonania wydań są niedostępne do czasu wykonania wydań.
  4. Okno drukarki fiskalnej - poprawa zamienionych pól dat dla raportów okresowych.
7.4.36, 21-03-2013
  1. Drukarka fiskalna - dodany został oddzielny "typ" drukarki fiskalnej "POSNET - protokół Thermal (starsze modele)", jeżeli drukarka z którą program pracował poprawnie przed wersją 7.4.36 jest ustawiona jako "POSNET - protokół Thermal" należy ją ustawić właśnie na typ "POSNET - protokół Thermal (starsze modele)".
  2. Okno ustawień drukarki fiskalnej - dodany został oddzielny przycisk "Sprawdź czas drukarki" do sprawdzania (przestawiania) czasu w drukarce.
7.4.33, 19-03-2013
  1. Poprawa współpracy z drukarkami fiskalnymi na protokole "thermal".
  2. Zmiany obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami.
7.4.32, 14-03-2013
  1. Dokument - jeśli dokument ma zaznaczoną opcję "Ostrzegaj że cena dokumentu jest niższa od ostatniej ceny zakupu" - dodane zostało sprawdzanie wszystkich pozycji przed zapisaniem dokumentu.
  2. Obroty z kontrahentem - po otwarciu okna ustawia się na ostatnim dokumencie.
  3. Należności/zobowiązania - po otwarciu okna ustawia się na najstarszym dokumencie (takim, który najdłużej nie jest zapłacony).
  4. Zmiany w przełączaniu drukarki przy wyborze raportu i zmianie drukarki w programie.
7.4.28, 03-03-2013
  1. Współpraca z drukarkami fiskalnymi firmy "POSNET" - dodana została obsługa protokołu "Posnet", do tej pory obsługiwany był tylko stary protokół "Thermal".
  2. Współpraca z drukarkami fiskalnymi - po wydruku fiskalnego raportu dobowego wywołanego z programu, sprawdzany jest czas w drukarce i jeśli różni się o więcej niż 3 minuty proponowana jest aktualizacja czasu z komputera.
7.4.27, 27-02-2013
  1. Przywrócenie dodatkowych pasków tytułowych.
7.4.25, 20-02-2013
  1. Okno potwierdzenie zapisu dokumentu - poprawa zaznaczania opcji "Drukuj" z ustawień dokumentu.
7.4.23, 08-02-2013
  1. Ustawienia dokumentów - dodana została opcja domyślnie zaznaczaj pole "Pokaż okno wyboru drukarki" w oknie drukowania i zapisywania.
  2. Ustawienia kontrahentów - dodana została opcja pozwalająca wyłączyć sprawdzanie nazw kontrahentów pod względem niedopuszczalnych skrótów np. "PPHU", "FHU", ...
  3. Dokument Faktura - dodany został znacznik czy dotyczy sprzedaży ciągłej i jeśli tak data dostawy jest w formacie miesiąc rok.
  4. Zmiany w wyglądzie niektórych przycisków, zakładek i okien.
7.4.22, 06-02-2013
  1. Zmienione okna potwierdzeń zapisywania lub drukowania dokumentów z wysyłaniem emailem w formacie pdf.
  2. Usunięcie błędu, który powodował dwukrtone wywoływanie wysyłania dokumentu emailem w formacie pdf.
  3. Ustawienia lokalne - dodana została opcja jaki program pocztowy jest używany.
  4. Kontrahenci - dodana została możliwość zmiany ustawienia "Czy wysyłać dokumenty w formacie pdf" dla wielu kontrahentów jednocześnie.
  5. Zmiany w układzie głównego menu programu.
  6. Ustawienia dokumentów - dodana została możliwość zapamiętania domyślnej ilości egzemplarzy wydruku węglowego dokumentu dostawy.
  7. W oknach potwierdzeń zapisywania lub drukowania dokumentów dodana została opcja czy ma się wydrukować węglowy dokument dostawy i w jakiej ilości egzemplarzy.
  8. Aktualizacja sytemu pomocy.
7.4.17, 18-01-2013
  1. Aktualizacja wyglądu i ograniczenie szerokości gridów w oknach, w których dodawania/poprawiania dokonuje się na prawo od grida.
  2. Poprawa zapamiętywania wyłączenia widoczności przycisków paska narzędziowego dotyczących dokumentów.
7.4.16, 17-01-2013
  1. Poprawa dostępności wydruków w ewidencjach vat.
7.4.15, 16-01-2013
  1. Poprawa filtrowania ewidencji vat.
  2. Przegląd dokumentów - poprawa uaktywniania przycisku "Pokaż spełniające kryteria".
7.4.14, 16-01-2013
  1. Dodana obsługa kas fiskalnych firmy "Elzab" w wersji z kopią elektroniczną.
  2. Zwiększenie szerokości etykiety pola "Data dostawy..." na wszystkich wydrukach faktur i faktur korygujących.
  3. Jeszcze raz przypominamy wszystkim, że na dokumentach nie drukuje się tekst "oryginał/kopia" zgodnie ze zmianami w przepisach. To samo dotyczy drukowanych tytułów faktur czyli "Faktura" a nie "Faktura VAT", "Faktura korygująca" a nie "Faktura korygująca VAT".
7.4.12, 11-01-2013
  1. Poprawa drukowania tytułu dokumenu.
  2. Poprawa działania skrótów klawiaturowych.
  3. Dodana możliwość wyboru wyglądu programu z gotowych schematów(menu widok).
  4. Zmiana skrótu klawiszowego służącego do odczytu wagi produktu z wagi elektronicznej podłączonej do komputera z F6 na F7.
7.4.9, 10-01-2013
  1. Poprawa wywoływania zestawienia "Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych".
  3. Zwiększenie do 3 lat wstecz okresu z którego można wystawić fakturę końcową do zaliczkowej.
  4. Przywrócenie wydruku logo na dokumentach.
7.4.8, 08-01-2013
  1. Zmiana tekstu informacyjnego na dokumentach ze stawką vat rozlicza nabywca na "Odwrotne obciążenie".
7.4.7, 07-01-2013
  1. Na wydrukach dokumentów w trybie tekstowym przypominających wyglądem fakturę dodany został tekst informacyjny, że dokument nie jest fakturą.
  2. Poprawa pokazywania okna zadań, które zostało wywołane przez przypomnienie.
  3. Poprawa wywoływania okna licencji(program w wersji 7.4.6 się nie uruchamiał).
7.4.6, 07-01-2013
  1. Pasek narzędziowy - dodane zostały krótkie podpisy z możliwością ich wyłączenia.
  2. Uruchomiona pełna obsługa menu z ukrywaniem nieużywanych pozycji.
  3. Na wydrukach dokumentów przypominających wyglądem fakturę dodany został tekst informacyjny w stopce.
  4. Zmiany w wyglądzie przycisków.
7.4.5, 04-01-2013
  1. Wyłączenie wywoływania głównego menu klawiszem Alt + podkreślona litera co kolidowało ze skrótami do przycisków w oknach.
  2. Podczas zapisywania kontrahenta i wystawiania faktur dodane zostało sprawdzanie czy w nazwie nie występuje standardowy skrót np. PHU, PPHU, ZPH, ... którego nie można używać od 2013 roku, program ostrzega o użyciu skrótu, ale pozwala zapisywać.
7.4.3, 04-01-2013
  1. Usunięcie daty dostawy na wydrukach faktur w sytuacji gdy data dostawy jest taka sama jak data wystawienia.
  2. Przywrócenie na wydrukach faktur w poprzednich latach etykiety "Data sprzedaży".
7.4.1, 02-01-2013
  1. Poprawa obsługi aliasu do bazy danych z lini poleceń.
7.4.0, 02-01-2013
  1. Zmiany w wydrukach dokumentów zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013r.
  2. Dodana została możliwość automatycznego wystawiania i drukowania faktur uproszczonych. Włączenie tej funkcjonalności w opcjach firmy -> dokumenty.
  3. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.4 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.3.42, 21-12-2012
  1. Wersja Clr - zmiana w instalatorze wymuszająca instalację net frameworka 4.
7.3.41, 27-09-2012
  1. Zestawienie niezafakturowanych dokumentów - dodane zostało uprawnienie czy użytkownik może widzieć dokumenty wystawione przez wszystkich.
  2. Dokument zamówienie od odbiorcy - dodany przycisk do pokazywania cen towaru na wcześniej wystawionych dokumentach.
7.3.39, 23-08-2012
  1. Kartoteka towarów - dodana została możliwość wyświetlania cen promocyjnych.
7.3.38, 21-08-2012
  1. Dokument "Faktura proforma" - zmiana wydruku walutowego.
7.3.37, 12-08-2012
  1. Zestawienie obrotów z kontrahentami - poprawa obliczania udziału procentowego.
7.3.35, 30-07-2012
  1. Dokument faktura korygująca - usunięcie pokazywania się okna z komunikatem błędu, które pojawiało się jeśli został wywołany zapis dokumentu, po czym nastąpiła rezygnacja z zapisu i ponownie został wywołany zapis dokumentu.
  2. Poprawa wydruku faktury vat na drukarkach fiskalnych firmy "Posnet" w wersji FV - zamienione były osoba wystawiająca z odbierającą.
7.3.33, 14-06-2012
  1. Poprawa możliwości zmiany ilości przy wystawianiu dokumentu WZ lub DD jako kopii istniejącego dokumentu.
7.3.30, 20-04-2012
  1. Zapisywanie dokumentu "Faktura zakupu" zapłacona gotówką z wystawieniem dowodu kasowego KW - poprawa tekstu "zaco" na dowodzie - proponował się tekst "Zwrot za...".
7.3.23, 14-03-2012
  1. Zmiany w obsłudze plików jpg przez system wydruków.
7.3.21, 07-03-2012
  1. Poprawa uruchamiania pobranej aktualizacji.
7.3.20, 05-03-2012
  1. W menu "Pomoc" dodane zostały polecenia do pobierania drukarki PDF i programu do pomocy zdalnej.
  2. W oknie aktywacyjnym i menu "Pomoc" dodane zostały polecenia do wywoływania strony internetowej pozwalającej na zakup uruchomionego programu.
  3. Zmiany w instalatorze pozwalające na ustawienie odpowiednich uprawnień foldera z danymi w systemach Windows 7 i Vista.
7.3.16, 25-02-2012
  1. Wydruk zestawienia wyrobów węglowych - poprawa drukowania informacji za jaki okres zostało wykonane zestawienie.
7.3.15, 23-02-2012
  1. Zmiany w drukowaniu dokumentu dostawy wyrobów węglowych, pozwalające na automatyczne drukowanie miejsca odbioru - opis w pliku pomocy.
  2. Zestawienie dostaw dowodów węglowych - dodany nowy typ zestawienia grupujący wyroby węglowe po kodzie CN, zestawienie przydatne przy wypełnianiu deklaracji akcyznowej.
7.3.14, 16-02-2012
  1. Zestawienie należności i zobowiązań - zmiana filtrowania po terminie płatności, do tej pory filtr działał tylko dla roku bieżącego, teraz został włączony dla wszystkich lat.
  2. Zmiany "kosmetyczne" w wydrukach dokumentu dostawy wyrobów węglowych i zestawień wyrobów węglowych.
7.3.12, 15-02-2012
  1. Wydruki faktur w języku angielskim - usunięty polski tekst na podstawie jakich dokumentów została wystawiona faktura.
7.3.11, 15-02-2012
  1. Okno potwierdzenia zapisu dokumentu - dla dokumentów do których można wydrukować "Dokument dostawy wyrobów węglowych" dodane pola "Czy drukować węglowy dokument dostawy" i "ilość drukowanych egzemplarzy tego dokumentu".
  2. Zmiany i poprawki w zestawieniu wyrobów węglowych.
7.3.10, 14-02-2012
  1. Dodana obsługa dokumentów dostaw wyrobów węglowych - opis w pliku pomocy.
  2. Do dokumentów: Faktura VAT, Faktura Korygująca, Dowód dostawy i WZ dodany został wydruk dostawy wyrobów węglowych.
  3. Zestawienie dostaw wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy.
  4. Zestawienie wyrobów węglowych z akcyzą i obliczeniem kwoty akcyzy do zapłaty.
  5. Dokumenty walutowe - zmiana sposobu wyliczania wartości vat dokumentów w walucie krajowej, od tej wersji wartości netto/brutto i vat są obliczane z kwot w walucie i kursu waluty.
  6. Nowe wydruki dokumentów walutowych faktury zakupu i zamówienia do dostawcy i zmienione wydruki faktur walutowych i korekt sprzedaży.
  7. Dodana możliwość wystawiania i drukowania krajowych faktur zaliczkowych w walucie.
7.3.6, 04-02-2012
  1. Poprawa wypełniania informacji o udzielonym upuście w uwagach dokumentu - dla zamówienia od odbiorcy, wz i dowodu dostawy informacja nie wypełniała się pomimo zaznaczenia w opcjach dokumentów.
7.3.3, 13-01-2012
  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.
7.3.1, 05-01-2012
  1. Poprawa automatycznej aktywacji przez internet.
7.3.0, 04-01-2012
  1. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość wpisywania PESELu (dla nieprowadzącego działalność gospodarczą lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT).
  2. Dokumenty dla odbiorców - dodana możliwość wpisywania i drukowania PESELu kontrahenta(nieprowadzącego działalność gospodarczą lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT).
  3. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.3 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2011 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
  4. UWAGA! Wersja 7.3 wymaga co najmniej Windows XP;
7.2.60, 09-12-2011
  1. Zmiany w ewidencji vat. Jeśli występują w niej walutowe dokumenty eksportowe, są przeliczane po kursie waluty na podstawie wartości razem w walucie.
7.2.54, 29-09-2011
  1. Zestawienie sprzedaży według sposobu płatności - poprawienie wykonywania zestawienia po wyborze filtru na okres czasu.
7.2.52, 15-09-2011
  1. Poprawa naliczania odsetek od dokumentów płaconych więcej niż jednym dowodem kasowym lub bankowym.
7.2.50, 27-08-2011
  1. Wydruk dokumentu specyfikacji z wagami - dodana możliwość włączania/wyłączania wydruku kolumny waga.
  2. Wydruk dokumentu specyfikacji wystawionej na podstawie faktury wewnątrzspólnotowej - zmiana drukowania nipu na wewnątrzspólnotowy identyfikator vat.
7.2.48, 12-08-2011
  1. Dokument "Specyfikacja" - dodane wystawianie na podstawie paragonu.
  2. Zablokowane zostało wydawanie wydań, jeśli występują zamknięcia okresów i są wystawione dokumenty MM.
7.2.47, 03-08-2011
  1. Zestawienie należności - zmiana znaku dla zwrotów z paragonów.
7.2.46, 01-08-2011
  1. Faktura końcowa w walucie do więcej niż jednej faktury zaliczkowej w walucie - poprawa obliczania kwoty zaliczki w walucie.
7.2.45, 25-07-2011
  1. Zmiany w zestawieniach sprzedaży według: towarów, grup, sprzedawców i płatności. We wszystkich są pomijane faktury zaliczkowe i korekty do faktur zaliczkowych.
  2. Zestawienie sprzedaży według towarów i grup - dodane zostało uwzględnianie zmian cen na fakturach korygujących.
  3. Dokument zamówienie do dostawacy(ZD) - w kreatorze wyboru towarów do zamówienia u dostawców dodana została możliwość wyboru towarów na podstawie zamówień złożonych przez odbiorców(ZO).
  4. Kartoteka towarów - dodane zostało automatyczne przypisywanie dostawcy tzn. jeśli podczas zapisywania faktury zakupu lub przyjęcia z zewnątrz towar na dokumencie nie ma przypisanego dostawcy automatycznie zostanie przypisany dostawca z wpisywanego dokumentu.
  5. Zestawieniach obrotów z kontrahentami: zmiana polegająca na tym, że pomijane faktury zaliczkowe i korekty do faktur zaliczkowych.
7.2.40, 03-06-2011
  1. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.
7.2.38, 24-05-2011
  1. Poprawa zapisywania obrotów(przychodu) z dokumentu "Zwrot z Paragonu" jeśli zwrot nie został wystawiony na podstawie wcześniej zapisanego "Paragonu" lecz wpisany "ręcznie".
7.2.37, 07-05-2011
  1. Historia towaru - przywrócenie wypełniania kolumn przychód rozchód dla rodzaju usługa lub inny.
  2. Opcje firmy -> dokumenty - dodanie nowej opcji pozwalającej na wyłączenie kontekstowego wyszukiwania kontrahentów na wszystkich typach dokumentów.
  3. Zmiany kosmetyczne w oknie opcje towarów.
7.2.35, 14-04-2011
  1. Poprawki do pokazywania "towarów" rodzaju "usługa" lub "inny" przy wywołaniu kartoteki z dokumentu rozchodu i filtru stan > 0.
  2. Poprawa wykonywania zestawienia sprzedaży lub rozchodów według towarów jeśli w towarach są używane i sortowane oba atrybuty towaru.
  3. Zmiany w wydrukach dokumentów "vat rozlicza nabywca".
7.2.34, 08-04-2011
  1. Poprawa wykonywania zestawienia sprzedaży lub rozchodów według towarów jeśli w towarach są używane i sortowane oba atrybuty towaru.
7.2.33, 07-04-2011
  1. Zmiana w działaniu filtru na stan towaru w kartotece podczas wystawiania dokumentu. Jeśli jest ustawiony filtr na stan > 0, to oprócz "towarów" z takim stanem pokazują się też "usługi" i "inne" pomimo, że ich stan jest zawsze zerowy.
  2. Dodana stawka vat "Podatek VAT rozlicza nabywca" (np. sprzedaż złomu).
  3. Korekty faktur walutowych - kurs waluty jest automatycznie odczytywany z korygowanej faktury vat.
7.2.31, 22-03-2011
  1. Zalecana aktualizacja - zmiana w "cofaniu" towarów z usuniętych dokumentów rozchodowych do magazynu, co powoduje, że nie jest wymagane wykonywanie wydań(jeśli nie były usuwane dokumenty przychodowe).
7.2.29, 11-03-2011
  1. Dodane nowe uprawnienia dla dowodów kasowych i raportu kasowego - czy użytkownik może "widzieć" dowody kasowe wszystkich.
  2. Usunięcie komunikatu o błędzie przy wybieraniu kontrahenta na fakturę zaliczkę, jeśli domyślną grupą cenową dla faktury była grupa inna niż "A".
7.2.28, 03-03-2011
  1. Dodany wydruk walutowej faktury zaliczki w języku angielskim i kilka wydruków etykiet z kartoteki towarów oraz nowe formaty kopert z kartoteki kontrahentów.
7.2.26, 20-02-2011
  1. Poprawa zapisywania pozycji dokumentu faktura korygująca w sytuacji gdy w opcjach dokumentu była ustawiona grupa cenowa inna niż "A".
7.2.25, 19-02-2011
  1. Dodana obsługa odnajdywania ceny magazynowej na dokumentach korekt vat wystawianych do poprzednich lat, jeśli korygowane faktury były wystawione na podstawie dokumentu wydanie zewnętrzne, dowód dostawy lub paragon.
7.2.23, 18-02-2011
  1. Dodany nowy wydruk etykiety towaru z kartoteki w formacie 38 x 21,2 mm.
  2. Zmiana przyjmowania towarów na dokumentach korekt vat wystawianych do poprzednich lat.
7.2.21, 11-02-2011
  1. Poprawa wydruku walutowej faktury końcowej, jeśli jej wartość jest zerowa(nie wymaga dopłaty).
  2. Zestawienie należności - poprawa pokazywania paragonów z terminem płatności, jeśli jest włączone naliczanie odsetek.
  3. Dodane nowe wydruki: etykiety z danymi kontrahenta i uproszczona ewidencja vat.
  4. Uruchomione odczytywanie wagi na dokumencie po wybraniu towaru z kartoteki.
7.2.20, 22-01-2011
  1. Ewidencje vat w latach wcześniejszych niż 2011 - poprawa pokazywania stawki vat "np" (nie podlega vat na terenie polski).
7.2.19, 21-01-2011
  1. Kreator zmiany cen - dodane uwzględnianie wyliczania cen promocyjnych i minimalnych.
7.2.18, 21-01-2011
  1. Wydruki dokumentów w trybie tekstowym - dodana została opcja drukarki: "Ilość wierszy do wysunięcie przed wydrukiem dokumentu", co pozwala ustawić górny margines wydruku dokumentu.
7.2.17, 20-01-2011
  1. Usunięcie nadawania wyróżnika dokumentów dla faktur eksportowych i wewnątrzwspólnotowych.
  2. Poprawa wymuszania odczytu stawek vat przy zmianie roku w programie.
7.2.16, 17-01-2011
  1. Zwiększenie rozmiaru czcionki w tabelce do wprowadzania kwot vat na fakturze i korekcie zakupu i zablokowanie możliwości wpisywania tych kwot przy wyliczaniu automatycznym.
7.2.15, 14-01-2011
  1. Dokument "Korekta vat od dostawcy" - poprawa zapisywania daty i nr dokumentu którego dotyczy korekta.
7.2.14, 11-01-2011
  1. Poprawa współpracy z czytnikiem kodów kreskowych na dokumencie przy ustawionej opcji "Po odczycie kodu kreskowego zwiększaj ilość jeśli towar jest już na dokumencie'.
  2. Opcje dokumentów - udostępnienie do zaznaczenia opcji 'Możliwa jest zerowa cena pozycji' dla dokumentów FZ, PZ, BO,... .
  3. Dodanie wydruku graficznego i tekstowego dla dokumentu zlecenia.
  4. Skorygowanie kalendarza roku, co pozwala na pobieranie kursów walut ze strony NBP. Występowało tylko jeśli rok 2011 w programie został otwarty przed zainstalowaniem wersji 7.2.
7.2.12, 11-01-2011
  1. Faktura zakupu - poprawa wprowadzania niewyliczanych automatycznie wartości dokumentu jeśli faktura zakupu może być wprowadzona w walucie.
  2. Faktura VAT - dodana możliwość wystawiania na podstawie ZO, OF, FP z poprzedniego roku, dodatkowo przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów z poprzedniego roku użytkownik ma wybór czy zmienić stawki vat na nowe, czy pozostawić stare.
  3. Dodana możliwość automatycznego przepisania danych przy pierwszym uruchomieniu z niższej wersji programu "Fama".
  4. Dodana możliwość zapisania poprawianego dokumentu BO, na którym występują pozycje z zerową ceną.
  5. Opcje kontrahentów - dodana opcja z ilu lat wstecz(maksymalnie 4) ma pokazywać obroty z kontrahentem z kartoteki.
7.2.11, 08-01-2011
  1. Zmiany w imporcie dokumentów od dostawcy przy wymianie elektronicznej.
7.2.10, 06-01-2011
  1. Ponowne uruchomienie kontekstowego wyszukiwania kontrahenta na dokumencie. Wyszukiwanie działa na dokumentach, które nie mogą być wystawione w walucie i jeśli dokumentem jest faktura vat lub proforma, żaden kontrahent w kartotece nie może mieć zaznaczonej opcji "Przenoś uwagi na fakturę".
7.2.8, 03-01-2011
  1. Kartoteka towarów - filtr na stawkę vat - dodane zostały stawki z poprzedniego roku, aby umożliwić zmianę stawek przez kreator, jeśli ktoś otworzył rok 2011 w programie przed instalacją wersji 7.2.
7.2.7, 02-01-2011
  1. Dodane wypełnianie stawki vat na pozycji dokumentu domyślną stawką vat, jeśli pozycja na dokumencie nie jest przeniesiona z kartoteki, lecz wpisana "ręcznie".
  2. Dodana opcja pozwalająca zapisać stawki vat do drukarek fiskalnych firmy "Emar" model "Duo".
7.2.6, 02-01-2011
  1. Dodana opcja pozwalająca zapisać stawki vat do drukarek fiskalnych firmy "Emar".
7.2.5, 02-01-2011
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.2.3, 31-12-2010
  1. Dodana została możliwość zmiany stawek vat w drukarkach fiskalnych, bez potrzeby wzywania serwisu fiskalnego(proszę pamiętać o zachowaniu raportu zmiany stawek vat wydrukowanego przed drukarkę fiskalną).
7.2.2, 31-12-2010
  1. Poprawa współpracy z kasami fiskalnymi firmy "Elzab" dla towarów w stawce zwolnionej.
  2. Aktualizacja pliku pomocy.
7.2.1, 30-12-2010
  1. Dodana obsługa nowych stawek vat na 2011 rok. UWAGA! Jeśli używasz programów księgowych "Maks" lub "Efka" i importujesz dokumentu z programu "Fama" nie instaluj tej aktualizacji przed zakończeniem roku, ponieważ po jej instalacji nie będzie możliwy import dokumentów do tych programów.
7.1.175, 19-12-2010
  1. Poprawa wydruku wartości razem brutto na fakturze korygującej w sytuacji kiedy różnica wartości brutto wynosi zero.
7.1.174, 10-12-2010
  1. Wydruk faktury wewnątrzwspólnowej w języku polskim - zmiana wydruku NIP na VAT-ID.
  2. Wydruk faktury w języku angielskim - dodane zostało drukowanie środka transportu z etykietą "Delivery".
7.1.173, 08-12-2010
  1. Kartoteka kontrahentów - w obrotach z kontrahentem dodane zostało pokazywane dokumentów z poprzedniego roku.
7.1.172, 07-12-2010
  1. Okno podglądu cen towaru na poprzednio wystawionych dokumentach - dodane zostało wyświetlanie kolumny uwag, jeśli ta kolumna jest wyświetlana na wystawianym dokumencie.
  2. Dokument specyfikacja - dodane wydruki.
7.1.171, 10-11-2010
  1. Drukarka fiskalna - dodanie opcji pozwalającej na współpracę ze starszymi drukarkami pracującymi w trybie "Posnet" (nieobsługującymi transakcji z formami płatności).
7.1.170, 08-11-2010
  1. Dodane drukowanie środka transportu na dokumencie zamówienie do dostawcy.
  2. Dodane ustawienie, czy podczas odczytu z kolektora danych mają być sprawdzane stany dla dokumentów rozchodu.
7.1.165, 07-10-2010
  1. Poprawa wydruku wielostronicowej faktury korygującej jeśli cała część po korekcie była drukowana na drugiej stronie.
  2. Poprawa pokazywania zapłat za dokument rozrachunkowy z przeglądu dokumentów, jeśli posiadaliśmy dane tylko z jednego roku.
  3. Poprawa wydruku faktury vat wystawianej na podstawie paragonu odczytanego z kasy fiskalnej.
7.1.163, 01-10-2010
  1. Przywrócenie możliwości "ręcznego" wpisywania stawki vat na pozycji dokumentu.
  2. Faktura końcowa do faktury lub faktur zaliczkowych - poprawa błędu przy obliczaniu kwoty do dopłaty, nie dotyczył każdej faktury końcowej, musiało wystąpić kilka warunków.
7.1.161, 21-09-2010
  1. Opcje firmy - dokumenty - dodana opcja pozwalająca zablokować możliwość poprawiania faktury vat lub paragonu do których został wystawiony paragon fiskalny.
  2. Wystawianie faktury na podstawie paragonu - zablokowanie możliwości zmiany upustu grupy cenowej i pomijanie upustu i grupy cenowej przypisanej do kontrahenta, jeśli kontrahent jest wybierany po wybraniu paragonów.
7.1.160, 20-09-2010
  1. Obsługa kas fiskalnych Elzab - zmiana komunikatu, jeśli nie można otworzyć portu szeregowego do komunikacji z kasą.
7.1.159, 14-09-2010
  1. Zmiana przy wyświetlaniu informacji po odczycie kodu kreskowego na dokumencie, jeśli program ma nie pozwalać na sprzedaż gdy towaru nie ma w magazynie.
7.1.157, 11-09-2010
  1. Aktualizacja pozycji dokumentu z kolektora danych - dodane zostało okno z towarami, których nie udało się w całości lub częściowo skompletować.
7.1.156, 10-09-2010
  1. Poprawa wczytywania pozycji na dokument z wcześniej wyeksportowanego pliku tekstowego.
7.1.155, 10-09-2010
  1. Dokumenty - przenoszenie wielu zaznaczonych towarów z ilościami na dokument, dodane zostało okno z informacją jakich towarów nie udało się przenieść.
  2. Dokumenty - po wybraniu ceny z poprzednio wystawianych dokumentów - dodane zostało sprawdzenie ceny minimalnej i promocyjnej.
  3. Zmiany w obsłudze kolektora danych Casio-DT-X7 - dodana została możliwość aktualizacji dokumentu po skompletowaniu go przy pomocy kolektora i automatycznego eksportu nowo wystawianych dokumentów dla kolektora.
  4. Paragon - wyłączone przenoszenie terminu płatności kontrahenta podczas wystawiania na podstawie dokumentu z kontrahentem np. WZ.
  5. Zmiana umożliwiająca wydruk faktury vat z kolumnami wartość vat i wartość z podatkiem oraz wydruk faktury vat z kolumną cena przeciwstawna. Wydruki są do pobrania oddzielnie z naszej strony http://www.programer.com.pl/DoPobrania/Default.aspx w części Raporty.
  6. W menu pomoc dodany został link do strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).
7.1.150, 16-08-2010
  1. Dodana możliwość wystawiania faktury proformy na podstawie WZ i DD(dowodu dostawy).
7.1.145, 27-07-2010
  1. Dodany wydruk identyfikatorów użytkowników programu, pozwalających na logowanie przy pomocy czytnika kodów kreskowych.
  2. Zestawienie niezafakturowanych dokumentów - dodana została możliwość filtrowania po wystawiającym dokument.
  3. Opcje drukarki - dodana została opcja do wyszukiwania zdalnych drukarek sieciowych i drukowania na nich.
7.1.141, 19-07-2010
  1. Dodany wydruk listy dokumentów rozliczonych przelewem.
7.1.139, 06-07-2010
  1. Dokument oferta - dodany wydruk w walucie.
7.1.138, 05-07-2010
  1. Poprawa wypełniania tekstu zaco/tytułem podczas zapisywania dowodów kasowych lub bankowych przez dopłatę z zestawienia zobowiązań.
7.1.137, 05-07-2010
  1. Zmiana momentu sprawdzania ilości niezafakturowanych dokumentów WZ i DD, do tej pory sprawdzanie odbywało się przy otwieraniu dokumentu, obecnie przy próbie zapisania.
7.1.135, 02-07-2010
  1. Dodana opcja umożliwiająca automatyczne nadawanie kolejnego nr dokumentu bez pytania, jeśli dokument jest wystawiany w dniu bieżącym.
  2. Lista dokumentów rozliczonych przez przelew - dodana została kolumna nr dokumentu zewnętrznego.
7.1.134, 30-06-2010
  1. Dodana możliwość wystawiania faktury korygującej do faktury końcowej.
  2. Dodana możliwość przeglądania "historii" towaru bezpośrednio z zestawień sprzedaży, rozchodów lub przychodów według towarów.
  3. Poprawa wyświetlania "historii" towaru z ustawionym filtrem na zakres dat.
  4. Poprawa sprawdzania kredytu kupieckiego dla dokumentów magazynowych WZ i DD.
  5. Dodane sprawdzanie ilości niezafakturowanych dokumentów przez użytkownika dla dokumentów WZ.
7.1.132, 14-06-2010
  1. Dodanie w symbolach stawek vat znaku procent - dotyczy tylko programów instalowanych po raz pierwszy w wersji powyżej 7.1.95.
  2. Zestawienie sprzedaży według towarów - dodana została możliwość przeniesienia ilości na dowolny otwarty dokument, co pozwala np. na użycie tego zestawienia przy tworzeniu zamówienia do dostawcy.
  3. Dodana została możliwość odczytywania archiwizacji ze starszymi strukturami tabel, jeśli zainstalowaliśmy program w najnowszej wersji i nie mamy w nim żadnych danych.
  4. Usuwanie dokumentu - dodany komunikat o usunięciu dowodu kasowego połączonego z usuwanym dokumentem.
7.1.129, 08-06-2010
  1. Lista przelewów i wpłat bankowych - dodany przycisk "Rozliczone dokumenty", po kliknięciu pokazuje się okno z listą dokumentów, które zostały rozliczone przez dowów bankowy.
  2. Poprawa wypełniania tekstu zaco/tytułem podczas zapisywania dowodów kasowych lub bankowych przez dopłatę z zestawienia należności i zobowiązań. Dla zobowiązań w tym zestawieniu jest zmieniany znak i program w tekście zaco/tytułem wpisywał zwrot, a nie zapłata. Dla dopłat z zestawienia samych zobowiązań wszystko było poprawnie.
7.1.127, 21-05-2010
  1. Dodawanie nowego kontrahenta - poprawa automatycznego zaznaczania kontrahentowi blokady sprzedaży z terminem płatności przy "używaniu" kredytu kupieckiego.
  2. Wydruki dokumentów - zmiana czcionki którą drukowane są dane kontrahenta na pogrubioną.
7.1.126, 20-05-2010
  1. Dokumenty: faktura vat, faktura proforma, oferta i zamówienie od odbiorcy - podczas wystawiania w oknie ceny na dokumentach pokazywane są ceny towaru zastosowane na wszystkich tych typach dokumentów.
7.1.125, 20-05-2010
  1. Dodana możliwość wystawiania dokumentu WZ na podstawie dokumentu oferta.
7.1.123, 06-05-2010
  1. Kontrahenci - poprawa wyświetlania imion i nazwisk kontaktów.
7.1.121, 04-05-2010
  1. Użytkownicy - uprawnienia do dokumentów - dodane uprawnienie czy użytkownik może widzieć sumę wartości na liście dokumentów i przy wyborze dokumentów.
7.1.120, 28-04-2010
  1. Opcje firmy -> dokumenty - dodana nowa opcja: "Faktura VAT - przenoś datę sprzedaży z dokumentu magazynowego, jeśli wystawiana na jego podstawie". Domyślnie opcja jest wyłączona więc podczas wystawiania faktury vat na podstawie WZ, DD lub paragonu, program nie zmienia daty sprzedaży na FV.
  2. Kontrahenci - dodana kontrola NIPu i REGONU.
  3. Dokumenty z kontrahentem - dodana kontrola NIPu kontrahenta.
7.1.117, 20-04-2010
  1. Słowniki - zablokowanie możliwości dodawania i usuwania typów kontrahentów.
  2. Poprawa wyświetlania kontrahenta z wpisanym kontaktem z bardzo długim tekstem stanowisko kontaktu.
7.1.116, 15-04-2010
  1. Wydruk faktury walutowej w PLN, usunięcie z wydruku tekstu z opisem tabeli kursów walut.
  2. Zestawienie należności - wydruki wezwań do zapłaty - poprawa drukowania adresu do korespondencji.
7.1.115, 10-04-2010
  1. Wydruk paragonu fiskalnego na drukarkach firmy POSNET - dodane drukowanie kwot z podziałem na formy płatności gotówka, karta i przelew.
  2. Dodana możliwość drukowania dokumentu faktura vat na drukarkach fiskalnych firmy POSNET w wersji FV.
  3. Dodana możliwość drukowania dowodu kasowego KW na drukarkach fiskalnych firmy POSNET, np. wydruk KW do zwrotu z paragonu.
7.1.111, 06-04-2010
  1. Poprawa wydruku pozycji wielostronicowego dokumentu na drukarkach graficznych, po zmianie drukarki w oknie "Drukuj". Dodana możliwość wyboru drukarki w tym oknie, bez potrzeby wchodzenia w ustawienia.
7.1.110, 02-04-2010
  1. Poprawa wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej usuniętych dokumentów. Program wykona aktualizację struktur.
  2. Poprawa automatycznego wystawiania dowodu kasowego KW podczas wystawiania dokumentu zwrot z paragonu.
  3. Zmiana wyświetlania wybieranych dokumentów przy wystawianiu dokumentu na podstawie innego.
  4. Zmiana filtrowania dowodów bankowych na podstawie nr rachunku bankowego.
7.1.107, 29-03-2010
  1. Poprawa zmiany grupy cenowej i upustu na dokumencie po zmianie kontrahenta.
7.1.106, 28-03-2010
  1. Dokument - dodana została możliwość przesuwania wpisanej pozycji na dokumencie(oprócz FK) w górę lub w dół. W czasie naciskania klawisza strzałki należy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl. Pozwala to na dowolne ustawienie już wpisanych pozycji na dokumencie.
  2. Drukowanie dokumentu - dodane zostało ustawienie, czy pole "użytkownika" ma się drukować.
  3. Opcje firmy - dodane zostało ustawienie "Pytaj o zmianę cen na fakturze po zmianie nabywcy, jeśli jest wystawiana na podstawie innego dokumentu".
  4. Wystawianie faktury na podstawie paragonu - faktura zostanie wystawiona w cenach paragonu(czyli domyślnie w cenach brutto). Zablokowana zostanie możliwość zmiany ceny i dodania nowych pozycji z kartoteki.
  5. Opcje kontrahentów - jeśli są używane ceny promocyjne dodane zostało ustawienie: "Pozwalaj na definiowanie przysługiwania cen promocyjnych. Pozwala to ustawić, którym kontrahentom przysługują ceny promocyjne, a którym nie. Można zaznaczyć kontrahentów i zmienić to ustawienie przez "Popraw wiele".
  6. Zestawienie zyskowności sprzedaży - usunięcie pokazywania korekt do faktur zaliczek.
  7. Zestawienie faktur zaliczek do których nie zostały wystawione faktury końcowe - zmiana polegająca na tym, że nie jest wymagane aby pole "użytkownika" było wypełnione na fakturach zaliczkach.
  8. Zestawienie obrotów z kontrahentami, typ zakupy - poprawa nieuwzględniania korekt od dostawcy.
  9. Faktura końcowa - poprawa wypełniania kwot zapłaty w gotówce i kartą po zmianie płatności.
  10. Opcje dokumentów - dodane zostało ustawienie czy program ma informować, jeśli cena dokumentu jest niższa od ostatniej ceny zakupu.
7.1.104, 24-03-2010
  1. Przywrócenie wydruku faktura vat zaliczka - od wersji 7.1.98 błędnie był używany wydruk standardowej faktury.
  2. Zmiana formatowania drukowanego tekstu, na podstawie jakich dokumentów został wystawiony dokument.
  3. Poprawa wydruku zbiorczego dowodu obciążeniowego dla przelewów.
7.1.103, 19-03-2010
  1. Dokument faktura wewnętrzna potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub usług - dodana możliwość wpisywania ujemnej ilości lub ceny.
7.1.101, 18-03-2010
  1. Dokument - wystawianie dokumentu na podstawie innych dokumentów - poprawa niepokazywania dokumentów na podstawie których został już wystawiony dokument.
  2. Faktura zaliczka - poprawa zmiany na zwykłą fakturę po wybraniu dokumentu na podstawie np. faktury proforma.
7.1.99, 15-03-2010
  1. Dokument faktura wewnątrzna potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - przy wystawianiu na podstawie importowej faktury zakupu stawka vat jest teraz pobierana z kartoteki towarów, a nie z faktury zakupu.
  2. Wydruk dokumentu faktura wewnątrzna potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - poprawa niedrukowania daty powstania obowiązku podatkowego wypełnionej na dokumencie.
7.1.98, 14-03-2010
  1. Dodane wydruki w cenach magazynowych dla dokumentów WZ, RW, MM i DD.
  2. Poprawa możliwości ustalania marży minimalnej dla wielu pozycji w kartotece poprzez popraw wiele.
  3. Usunięcie komunikatu, który pojawiał się po dokonaniu dopłaty jeśli nie było już żadnego dokumentu na liście.
7.1.97, 10-03-2010
  1. Dodana możliwość wystawieniu faktury końcowej do kilku faktur zaliczkowych z różnych lat.
7.1.95, 23-02-2010
  1. Zmiany w wydrukach - przeniesienie wartości dokumentu na prawo.
  2. Zmiana symbolu stawki vat, do stawek vat wyrażonych jako liczby dodany został znak procent.
  3. Poprawa możliwości wystawienia paragonu, na podstawie wcześniej usuniętego paragonu.
  4. Dokumenty - dodany został symbol sprzedaż zakup i znak +/-.
  5. Należności i zobowiązania - zmiana typu dla korekt, korekty pokazują się obecnie jako należność/zobowiązanie ze znakiem minus. Pozwala to na widoczność salda nabywcy(należności) bez potrzeby nadawania uprawnień do zobowiązań.
  6. Należności i zobowiązania - dodane oddzielne pozycje w menu dla należności i zobowiązań.
  7. Należności - odsetki - w opcjach firmy dodana została opcja pozwalająca na pokazanie rozliczonych dokumentów z naliczonymi odsetkami.
  8. Należności i zobowiązania - dodana możliwość przełączania sumowania wszystkich wierszy lub tylko zaznaczonych(co do tej pory było jedyną możliwością). Domyślne ustawienie dodane do opcji lokalnych.
  9. Należności i zobowiązania - do opcji lokalnych dodane zostało ustawienie, czy domyślnie ma się zaznaczać drukowanie dowodów kasowych lub bankowych z dopłat.
  10. Należności i zobowiązania - zmiany w wydrukach zestawień i wezwań do zapłaty.
  11. Poprawa pokazywania faktur zaliczkowych w zestawieniu należności.
  12. Dodana możliwość drukowania PZ i FZ wystawionych w walucie.
  13. Dodane zestawienie faktur zaliczkowych, do których nie zostały wystawione faktury końcowe.
7.1.92, 10-02-2010
  1. Dodany wydruk faktury wewnętrznej potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  2. Poprawa wydruku raportu kasowego ze skrótem kontrahenta - nie drukowały się sumy strony, z przeniesienia i do przeniesienia.
7.1.91, 08-02-2010
  1. Dodana została możliwość poprawiania faktury vat zaliczki dopóki nie zostanie wystawiona faktura lub faktury końcowe.
  2. Usunięcie z wydruku faktury vat zaliczki tekstu, "do dopłaty pozostanie..."
  3. Zmiana sposobu usuwania dowodów kasowych lub bankowych podczas usuwania dokumentu, połączonych z dokumentem. Usuwane są dowody z tego samego dnia co data wystawienia dokumentu nie zawierające słowa "zaliczka" lub późniejsze. Dowody kasowe muszą mieć jedną pozycję, a na bankowych kwota musi być równa kwocie dokumentu.
  4. Uprawnienia - zestawienia zobowiązań lub należności - dodane uprawnienia do dopłaty, oddzielnie dla kasy i banku.
7.1.90, 05-02-2010
  1. Dodana możliwość drukowania adresu, telefonów, emaili filii na fakturach.
7.1.89, 03-02-2010
  1. Dodana możliwość wystawienia walutowego dokumentu eksportowego w złotych.
  2. Poprawa wydruku pozycji faktury w języku angielskim.
  3. Zestawienie nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych - dodane pokazywanie nierozliczonych dokumentów z roku poprzedniego, jeśli sprawdzanie zobowiązań należności jest ustawione od roku poprzedniego lub wcześniejszego.
7.1.87, 01-02-2010
  1. Zestawienie zobowiązań i należności - dodana została możliwość pokazywania dokumentów z lat wcześniejszych niż rok bieżący.
  2. Kartoteka kontrahentów - wywołanie zestawienia zobowiązań lub należności na podstawie typu kontrahenta.
7.1.86, 01-02-2010
  1. Aktualizacja wydruku faktury korygującej - wydruk tylko tych pozycji, które się zmieniły.
  2. Dodana nowa opcja - włączania grupowania pozycji WZ lub DD na podstawie których wystawiana jest faktura vat lub proforma.
7.1.84, 15-01-2010
  1. Poprawa przenoszenia towarów w cenie promocyjnej na dokument w sytuacji gdy nie jest zaznaczona opcja traktuj grupę cenową jako upust.
  2. Dodanie możliwości zaznaczenia drukowania indeksu dostawcy dla dokumentu zamówienie do dostawcy.
7.1.83, 13-01-2010
  1. Poprawa filtrowania miesiąca w historii towaru.
  2. Poprawa przenoszenia terminu płatności ustawionego w kartotece kontrahentów na wystawiany dokument.
  3. Poprawa drukowania faktury korygującej dla korekty polegającej na dodaniu nowego towaru w części po korekcie.
  4. Zmiana w drukowaniu kolumny PKWIU na dokumencie, drukuje się nawet dla podstawowej stawki vat 22%, jeśli była wpisana w trakcie wystawiania dokumentu.
7.1.80, 11-01-2010
  1. Wydruk zamówienia do dostawcy - dodana obsługa włączania i wyłączania drukowania kolumny indeks dostawcy.
  2. Aktualizacje wydruków dokumentów na drukarce tekstowej c.d.
7.1.79, 08-01-2010
  1. Zmiany wydruków dokumentów na drukarce tekstowej c.d.
7.1.78, 07-01-2010
  1. Uruchomienie wystawiania oferty w walucie.
7.1.76, 06-01-2010
  1. Poprawa wykonywania wydań dla przychodów z faktur korygujących, które zostały wystawione do faktur z lat wcześniejszych niż rok faktury korygującej. Należy wykonać wydania.
7.1.74, 05-01-2010
  2. Poprawa zapisywania ustawień dotyczących serwera i klienta fiskalnego.
7.1.73, 05-01-2010
  1. Zmiany wydruku faktury na drukarce tekstowej.
7.1.70, 30-12-2009
  1. Dodane wydruki stanu magazynu w formacie reporter 2.
7.1.69, 29-12-2009
  1. Zmiana sposobu wywoływania dokumentu faktura vat zaliczka.
7.1.67, 28-12-2009
  1. Poprawa przeliczania upustu dla konkretnej pozycji dokumentu.
  2. Zwiększenie ilości znaków pola uwagi na dokumencie do 478 znaków.
7.1.65, 22-12-2009
  1. Przeniesienie modułu wystawiania faktur seryjnych do wersji Fama Multi. Użytkownicy korzystający z modułu proszeni są kontakt przed instalacją aktualizacji.
  2. Nowe wydruki wszystkich dokumentów, proszę się zapoznać z wyglądem nowych wydruków dokumentów przed instalacją - podgląd wydruku.
  3. Możliwość wpisywania na fakturze długiej(180 znaków) nazwy towaru lub usługi. Należy włączyć w opcjach dokumentów.
  4. Możliwość wydruku na każdym typie dokumentu logo firmy.
  5. Możliwość ustawienia dla każdego typu dokumentu wydruku logo na kopii niezależnie od wydruku logo na oryginale.
  6. Na wydrukach pozycji dokumentu z długą nazwą automatyczne dopasowywanie wysokości wiersza.
  7. Możliwość włączania drukowania dodatkowych kolumn na dokumentach sprzedaży, np. cena przed upustem, upust w procentach.
  8. Dodana możliwość wystawiania wielu korekt do faktury z automatycznym korygowaniem pozycji przed korektą z wcześniejszych faktur korygujących.
  9. W danych firmy dodany numer GIOŚ.
  10. Dodany nowy typ dokumentu - oferta.
  11. Znacznie łatwiejszy wydruk dokumentu z więcej niż jedną kopią, lub duplikatu.
  12. Łatwiejsze wysyłanie dokumentu emailem w formacie PDF.
  13. Zwiększona ilość znaków nazwy towaru/usługi w kartotece do 80, po przeniesieniu z kartoteki na dokument można dopisać kolejne 100 znaków.
  14. Dodana możliwość włączania drukowania na fakturach adresu kontrahenta do korespondencji, w takim miejscu, aby po złożeniu adres trafiał w okno w kopercie, więc nie trzeba adresować kopert oddzielnie.
  15. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.
  16. Zmiana rozszerzenia plików archiwum z zar na rar.
  17. Dodane ceny minimalne w kartotece, nawet pomimo udzielania upustu na inne pozycje, pozycja z ceną minimalną nie zostanie sprzedana poniżej tej ceny, jest również wyświetlany znacznik tej ceny.
  18. Dodane ceny promocyjne w kartotece, towar oznaczony jako promocyjny będzie sprzedawany w cenie promocyjnej i nie można udzielić upustu na taką pozycję, jest również wyświetlany znacznik zostosowania ceny promocyjnej.
  19. Zmiany w płatnościach za dokument przy jego wystawianiu: dodane oddzielne pole zapłata kartą, przy wybraniu lub wpisaniu płatności za pobraniem, ustawiany jest automatycznie termin 14 dni, przy wybraniu lub wpisaniu płatności przelew i terminu 0 dni, na dokumencie automatycznie jest drukowane przedpłata przelewem.
  20. Dodane nowe uprawnienia dla użytkowników: zmiana nazwy na dokumencie, zmiana ceny na dokumencie, zmiany ceny przed upustem na dokumencie, czy użytkownik 'widzi' ceny i wartości dokumentu, ...
  21. Zmiany w obsłudze odczytanych kodów kreskowych: jeśli żadne okno nie jest otwarte, odczyt kodu powoduje wyświetlnie okno z informacją o towarze, przy odczycie na dokumentach jest możliwość włączenia wyświetlania dużego okna, więc nawet jeśli stoimy dalego od komputera informacje o odczytanym towarze będą widoczne.
7.0.66, 28-11-2009
  1. Magazyn - dodana została opcja czy ma pokazywać wartości w cenach sprzedaży.
  2. Magazyn - dodane zostało prawo do obliczenia stanu magazynu.
  3. Magazyn - dodane zostało prawo do widoczności cen i wartości.
7.0.65, 25-11-2009
  1. Poprawa wysyłania faktur emailem jako załącznika w formacie PDF na drukarce CutePDF Writer.
  2. Poprawa automatycznego wysyłania archiwizacji danych emailem jako załącznika.
7.0.56, 24-11-2009
  1. Dodana współpraca z wagami elektronicznymi firmy "RADWAG".
7.0.53, 20-11-2009
  1. Współpraca z kasami fiskalnymi - podczas dodawania i poprawiania informacji o towarach w kartotece dodane zostało sprawdzanie, czy inny towar nie ma przypisanego tego samego PLU.
  2. Dodana została możliwość odczytu wagi towaru w kg na dokumencie z wagi podłączonej do komputera z możliwością przeliczania wagi na ilość np. szt.
  3. Magazyn - dodana została możliwość filtrowania po polu stan towaru, oraz informacja jeśli towar został przyjęty do magazynu z zerową ceną.
7.0.40, 16-11-2009
  1. Archiwizacja danych - dodana możliwość automatycznego wykonywania, dodana możliwość wysyłania archiwum emailem jako załącznika, odczyt archiwizacji jest wywoływany oddzielnie.
7.0.38, 15-11-2009
  1. Wydruki - zapamiętywanie domyślnych wydruków(raportów) została przeniesione na poziom firmy, co pozwala na oddzielne wydruki domyślne jeśli jest prowadzona więcej niż jedna firma.
  2. Ustawienia współpracy z kasami fiskalnymi zostały przeniesione na poziom firmy i do rejestru, co pozwala na oddzielną konfigurację dla każdej firmy i użytkownika systemu.
  4. Wpisy w kartotekach - zmieniony został sposób obsługi paska narzędziowego służącego do przesuwania się do kolejnych wierszy.
7.0.34, 12-11-2009
  1. Informacja o towarze - dodana została możliwość zmniejszania precyzji(ilości miejsc po przecinku), jeśli na dokumentach towar nie został użyty z wiekszą precyzją.
6.3.104, 18-12-2007
  1. Dostosowanie programu do współpracy z drukarką fiskalną INNOVA Profit w wersji z portem USB.
6.3.102, 04-12-2007
  1. Usunięcie z wydruku faktury korygującej części pozycje-korekta.
6.3.101, 28-11-2007
  1. Przenoszenie na fakturę korygującą sposobu i terminu płatności, nawet jeśli kontrahent nie został wcześniej wybrany z kartoteki.
  2. Poprawa obliczania kwoty do zapłaty na fakturze końcowej jeśli dopłata stanowiła mniej niż 1 procent całej kwoty.
6.3.100, 27-11-2007
  1. Poprawka błędu uniemożliwiającego zapisanie dokumentu bez kontrahenta pod systemem Vista.
6.3.86, 05-11-2007
  1. Poprawka generacji cen na dokumentach seryjnych, jeśli faktura jest wystawiana w cenach brutto.
6.3.82, 20-06-2007
  1. Poprawa obliczania wartości w zestawieniu sprzedaży dla faktur korygujących.
6.3.80, 07-03-2007
  1. Korekta do zaliczkowej faktury vat, z możliwością drukowania pozycji faktury zaliczkowej lub nie.
6.3.76, 07-02-2007
  1. Historia towaru - przywrócenie wyświetlania cen dokumentu.
6.3.75, 17-01-2007
  1. Kartoteka towarów - dodana została możliwość sortowania po kolumnie ostatnia cena zakupu.
  2. Dokument WZ - dodana została możliwość łączenia z dokumentem Korekta Od Dostawcy.
6.3.74, 16-01-2007
  1. Dodana została możliwość wystawiania faktury vat na podstawie paragonu z poprzedniego roku.
6.3.73, 08-01-2007
  1. Drukowanie Faktury korygującej VAT - poprawa nie drukowania nazwy w pozycji dokumentu po średniku.
6.3.71, 04-01-2007
  1. Zestawienie obrotów z kontrahentami - poprawka dotycząca faktur zaliczkowych i końcowych, dla filtru po towarze lub grupie jest uwzględniana tylko faktura końcowa lub zaliczkowa ze 100% zaliczką.
6.3.70, 02-01-2007
  1. Faktura VAT - dodany znacznik kontrahent jednorazowy, który wyłączna wyszukiwanie kontrahenta po skrócie i nipie. Uwaga znacznik ten nie jest zapamiętywany.
6.3.65, 19-12-2006
  1. Dodana funkcja serwisowa umożliwiająca naprawienie unikalnego ideksu tabeli z nazwami pozycji dokumentów.
6.3.63, 01-12-2006
  1. Dokumenty: dodana została możliwość zmiany wystawianej Faktury VAT na Paragon i odwrotnie z przepisaniem wszystkich pozycji.
  2. Dodana została możliwość wstawiania nazwy grupy przed nazwę towaru, usługi, ... na dokumencie.
6.3.54, 08-08-2006
  1. Waluty - poprawka błędu uniemożliwiającego poprawne wywołanie kartoteki walut.
6.3.53, 03-08-2006
  1. Współpraca z kasami fiskalnymi firmy 'Elzab' - dodana możliwość wystawiania faktury na podstawie pojedynczego paragonu.
6.3.50, 25-07-2006
  1. Rachunki bankowe firmy - poprawka umożliwiająca zapis rachunku, pomimo komunikatu, że rachunek ma nieprawidłowy numer.
6.3.46, 05-06-2006
  1. Nowe zestawienie: zestawienie sprzedaży według sposobu płatności.
6.3.44, 23-05-2006
  1. Dokumenty - dodana została możliwość wyboru wyróżnika z listy wyróżników użytych wcześniej na dokumentach.
  2. Zamówienie od odbiorcy - dodana została opcja pozwalająca na automatyczne oznaczenie zamówienia jako zrealizowanego podczas wystawiania dokumentu sprzedaży lub wydania, na podstawie zamówienia.
  3. Dodane zestawienie nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych z możliwością rozliczania.
6.3.38, 06-04-2006
  1. Kreator zmiany cen, poprawka zmiany, jeśli ceną zmienianą jest cena brutto.
6.3.36, 16-03-2006
  1. Dodana została możliwość wyeksportowania pozycji z ilościami z wcześniej wystawionego, dowolnego dokumentu i wczytania ich do nowo wystawianego dowolnego dokumentu.
6.3.34, 26-01-2006
  1. Kartoteka towarów - dodana została możliwość przypisywania kodu kreskowego opakowania i przenoszeniu ilości w opakowaniu na dokument po odczytaniu tego kodu.
  2. Archiwizacja danych - w nazwie pliku dodany został skrót firmy i rok którego archiwizacja dotyczy.
  3. Faktura korygująca - poprawa wydruku faktury korygującej w walucie z podatkiem vat innym niż 0 procent.
6.3.32, 17-01-2006
  1. Wydłużenie okresu pokazywania w menu 'Firma' pozycji 'Import danych z poprzedniego roku do końca stycznia'.
6.3.31, 12-01-2006
  1. Faktura Vat - poprawa drukowania informacji na podstawie jakich dokumentów została wystawiona faktura, jeśli te dokumentu są z różnych lat.
6.3.27, 06-01-2006
  1. Kontrahenci - zobowiązania i należności - poprawa wyświetlania faktur wystawionych do paragonów w poprzednich latach jako niezapłacanych.
  2. Automatyczna zmiana roku od którego sprawdzane są zobowiązania i należności, jeśli nie ma w nich nierozliczonych zobowiązania lub należności.
  3. Poprawa współpracy z drukarką fiskalną Posnet.
6.3.23, 03-01-2006
  1. Dodana możliwość wystawiania faktur końcowych do faktur zaliczkowych z poprzedniego roku.
  2. Kontrahenci - dodana została możliwość zmiany dla wszystkich lub zaznaczonych kontrahentów sposobu i terminu płatności (przycisk Popraw wiele).
6.3.20, 30-12-2005
  1. Dodana została możliwość zmiany przypisania do grupy dla wielu zaznaczonych towarów (przycisk popraw wiele w kartotece towarów).
  2. Dodane zostało automatyczne wywoływanie okna do przepisywania danych z poprzedniego roku, przy pierwszym otwarciu w nowym roku.
6.3.11, 01-12-2005
  1. Dokumenty seryjne - dodana możliwość korzystania z szablonów w nazwie towaru/usługi w kartotece np. nazwa miesiąca, rok, ...
6.3.7, 22-11-2005
  1. FAKTURY SERYJNE! - dodana została możliwość generowania faktur seryjnych np. czynsze, stałe umowy...
  2. Zestawienie obrotów z kontrahentami: dodana została możliwość wykonania zestawienia z dostawcami i filtrowania po grupie lub 'towarze'.
  3. Zestawienie srzedaży wg. towarów, dla zaznaczonej opcji oblicz w cenach zakupu, ceny sprzedaży są pobierane z faktury, a nie z dokumentu, który dokonał rozchodu np. DD lub WZ.
  4. Zmiany w kreatorze zmian cen w kartotece towarów.
  5. Zamówienie do dostawcy - kreator wyboru towarów.
  6. Faktura zakupu - poprawka przenoszenia informacji o sposobie płatności i terminie dla dostawcy po wybraniu kontrahenta z kartoteki.
6.2.25, 07-06-2005
  1. Zestawienie zobowiązań i należności - dodana możliwość filtrowania po wyróżniku dokumentu.
  2. Faktura końcowa do faktury zaliczki - poprawa wyświetlania informacji o braku dla usług.
6.2.20, 16-05-2005
  1. Drukowanie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych i końcowych.
  2. Kontrahenci - dodana możliwość wyświetlania kolumny NIP bez separatorów z możliwością wyszukiwania po tej kolumnie.
6.2.15, 15-04-2005
  1. Przelewy i wpłaty - dodane nowe wydruki.
  2. Automatyczne wywoływanie faktury wewnętrznej po zapisaniu poprzedniej.
  3. Pobieranie kursów walut przez internet poprawka związana z nieopublikowaniem kursów w dniu 8.04.2005r.
6.2.14, 12-04-2005
  1. Dodane nowe ustawienia do współpracy z kasami fiskalnymi firmy "Elzab".
6.2.7, 05-04-2005
  1. Odczyt zwrotów opakowań z kas "Elzab" występujących na paragonach.
6.2.4, 22-03-2005
  1. Poprawa współpracy z kasą fiskalną Jota.
6.2.3, 21-03-2005
  1. Wydruki wpłat i przelewów podatkowych według nowej specyfikacji, zarówno na oryginałach jak i na czystych kartkach.
6.2.1, 16-03-2005
  1. Poprawa naliczania odsetek, dla dokumentów zapłaconych częściowo w terminie.
6.2.0, 15-03-2005
  1. Możliwość dołączenia zdjęć "towarów" w kartotece.
  2. Naliczanie odsetek od przeterminowanych należności.
6.1.86, 21-02-2007
  1. Faktura VAT - dodana została możliwość domyślnego zaznaczania drukowania paragonu fiskalnego (ustawienie zmienia się w opcjach firmy).
6.1.22, 14-03-2005
  1. Możliwość automatycznego wystawienia faktury na podstawie zestawienia rotacji towarów.
6.1.20, 17-02-2005
  1. Dodana współpraca z kasami fiskalnymi firmy Elzab.
6.1.18, 03-02-2005
  1. W menu dokumenty dodana pozycja FW - Faktura wewnętrzna.
  2. Prawa - dodane prawa do oglądania cen zakupu i oglądania historii (karty magazynowej) w kartotece towarów.
6.1.17, 13-01-2005
  1. Zamówienie do odbiorcy - nowy wydruk z cenami.
  2. Dowody kasowe, na wydruku powiększone pole z danymi firmy.
  3. Faktura końcowa do faktury zaliczki, możliwość wystawiania do faktur zaliczkowych z poprzedniego roku.
6.1.15, 07-01-2005
  1. Zamówienie do odbiorcy - wydruk na drukarce znakowej.
6.1.14, 06-01-2005
  1. Zestawienie należności - dodana możliwość wydrukowania potwierdzenia sald dla wszystkich kontrahentów z niezapłaconymi należnościami.
  2. Faktura walutowa - po "ręcznej" zmianie daty kursu waluty, odszukiwanie kursu w tabeli kursów walut.
  3. Faktura VAT- przy wyborze dokumentów magazynowych na podstawie których ma być wystawiona faktura dodane sortowanie po wyróżniku.
6.1.10, 16-12-2004
  1. Zestawienie rotacji towarów, pokazywanie pozycji, które miały stan początkowy lub końcowy, ale nie miały przychodu lub rozchodu.
6.1.9, 09-12-2004
  1. Dodane okno opcje bazy danych, pozwalające ustawić z poziomu programu wszelkie ustawienia dotyczące: położenia danych, poprawnej konfiguracji do pracy w sieci, ... Ważne: jest opcja pozwalająca na przyspieszenie pracy(jeśli sytem ma wystarczającą ilość zasobów).
  2. Przegląd dokumentów: dodane zostało jednosekunowe opóźnienie przy zmianie typu dokumentu pozwalające na płynne przesuwanie się po liście typów bez natychmiastowego filtrowania dokumentów wg typu.
  3. Pole wyróżnik dokumentu zostało zmienione na rozwijaną listę pozwalającą wybierać wyróżniki, bez potrzeby ich wpisywania.
  4. Obroty z kontrahentem: dodany został przycisk pokaż dokument.
  5. Raporty: zmiana polegająca na tym, że lista dostępnych raportów nie wypełnia się przy każdym otwarciu programu, lecz zostaje zapamiętana. do czasu pierwszego uruchomienia nowej wersji. W związku z tym po dodaniu nowego raportu, należy wywołać odświeżenie listy raportów.
6.1.7, 03-12-2004
  1. Zestawienie rotacji towarów, zmiana umożliwiająca porównanie stanu początkowego z końcowym na podstawie dokumentów spis z natury.
  2. Wydruki faktur, zmiany w istniejących dodanie nowego wydruku bez logo.
6.1.4, 25-11-2004
  1. Dodane zestawienie rotacji towarów.
  2. Dodane dwa nowe wydruki etykiet z kodem kreskowym z poziomu kartoteki "towarów".