faktura

Programer Sp. z o. o. Opis zmian

Księga Akcji
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama
Fit Faktura
Maks
Efka
Kadry i płace
Zmiany(Rosnąco)
7.4.81, 07-02-2014
  1. Ewidencje vat sprzedaży i korekt sprzedaży - zmiana filtrowania z daty wystawienia na datę dostawy.
7.4.70, 12-01-2014
  1. Dodane zostało ustawienie wymuszające wydruk daty dostawy pomimo tego, że data ta jest taka sama jak data wystawienia dokumentu - Ustawienia->Firmy->Dokumenty.
7.4.61, 28-08-2013
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.58, 23-07-2013
  1. Poprawa wysyłania dokumentów emailem jako załączników w formacie pdf. Jeśli w wyróżniku dokumentu użyty był znak, który nie może być częścią nazwy pliku czyli jeden ze znaków: "\/:*?\"<>|" plik pdf nie zapisywał się i nie wykonywało się wysyłanie go jako załącznika emaila.
7.4.54, 08-06-2013
  2. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.49, 08-06-2013
  1. Kartoteka produktów - poprawa w kreatorze zmiany stawki vat (pomimo ustawienia filtru na jedną stawkę vat pojawiał się komunikat: "Proszę ustawić filtr na jedną stawkę vat").
7.4.46, 11-05-2013
  1. Poprawa wyświetlania okien zadań przez automatyczne powiadamianie (okno do tego samego niezrealizowanego zadania otwierało się po każdym upływie czasu sprawdzania zadań).
7.4.45, 09-05-2013
  1. Dodana została możliwość zmiany szablonów tematu i treści wiadomości generowanych podczas wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej (pdf).
7.4.40, 03-04-2013
  1. Karta magazynowa produktu (historia) - zmiana kolejności pozycji, pozycje są sortowane po dacie przychodu lub rozchodu, identyfikatorze typu dokumentu, numerze dokumentu, wyróżniku, i liczbie porządkowej pozycji.
7.4.33, 19-03-2013
  1. Zmiany obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami.
7.4.32, 14-03-2013
  1. Zmiany w przełączaniu drukarki przy wyborze raportu i zmianie drukarki w programie.
7.4.27, 27-02-2013
  1. Przywrócenie dodatkowych pasków tytułowych.
7.4.25, 20-02-2013
  1. Okno potwierdzenie zapisu dokumentu - poprawa zaznaczania opcji "Drukuj" z ustawień dokumentu.
7.4.23, 08-02-2013
  1. Ustawienia dokumentów - dodana została opcja domyślnie zaznaczaj pole "Pokaż okno wyboru drukarki" w oknie drukowania i zapisywania.
  2. Ustawienia kontrahentów - dodana została opcja pozwalająca wyłączyć sprawdzanie nazw kontrahentów pod względem niedopuszczalnych skrótów np. "PPHU", "FHU", ...
  3. Zmiany w wyglądzie niektórych przycisków, zakładek i okien.
7.4.22, 06-02-2013
  1. Zmienione okna potwierdzeń zapisywania lub drukowania dokumentów z wysyłaniem emailem w formacie pdf.
  2. Usunięcie błędu, który powodował dwukrtone wywoływanie wysyłania dokumentu emailem w formacie pdf.
  3. Ustawienia lokalne - dodana została opcja jaki program pocztowy jest używany.
  4. Kontrahenci - dodana została możliwość zmiany ustawienia "Czy wysyłać dokumenty w formacie pdf" dla wielu kontrahentów jednocześnie.
  5. Zmiany w układzie głównego menu programu.
7.4.17, 18-01-2013
  1. Aktualizacja wyglądu i ograniczenie szerokości gridów w oknach, w których dodawania/poprawiania dokonuje się na prawo od grida.
  2. Poprawa zapamiętywania wyłączenia widoczności przycisków paska narzędziowego dotyczących dokumentów.
7.4.16, 17-01-2013
  1. Poprawa dostępności wydruków w ewidencjach vat.
7.4.15, 16-01-2013
  1. Poprawa filtrowania ewidencji vat.
  2. Przegląd dokumentów - poprawa uaktywniania przycisku "Pokaż spełniające kryteria".
7.4.14, 16-01-2013
  1. Zwiększenie szerokości etykiety pola "Data dostawy..." na wszystkich wydrukach faktur i faktur korygujących.
  2. Jeszcze raz przypominamy wszystkim, że na dokumentach nie drukuje się tekst "oryginał/kopia" zgodnie ze zmianami w przepisach. To samo dotyczy drukowanych tytułów faktur czyli "Faktura" a nie "Faktura VAT", "Faktura korygująca" a nie "Faktura korygująca VAT".
7.4.12, 11-01-2013
  1. Poprawa drukowania tytułu dokumenu.
  2. Poprawa działania skrótów klawiaturowych.
  3. Dodana możliwość wyboru wyglądu programu z gotowych schematów(menu widok).
7.4.9, 10-01-2013
  1. Przywrócenie wydruku logo na dokumentach.
7.4.8, 08-01-2013
  1. Zmiana tekstu informacyjnego na dokumentach ze stawką vat rozlicza nabywca na "Odwrotne obciążenie".
7.4.7, 07-01-2013
  1. Na wydrukach dokumentów w trybie tekstowym przypominających wyglądem fakturę dodany został tekst informacyjny, że dokument nie jest fakturą.
  2. Poprawa pokazywania okna zadań, które zostało wywołane przez przypomnienie.
  3. Poprawa menu - niedostępne były dokumenty faktura wewnętrzna i spis z natury.
7.4.6, 07-01-2013
  1. Zmiany w wydrukach dokumentów zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013r.
  2. Dodana została możliwość automatycznego wystawiania i drukowania faktur uproszczonych. Włączenie tej funkcjonalności w opcjach firmy -> dokumenty.
  3. Podczas zapisywania kontrahenta i wystawiania faktur dodane zostało sprawdzanie czy w nazwie nie występuje standardowy skrót np. PHU, PPHU, ZPH, ... którego nie można używać od 2013 roku, program ostrzega o użyciu skrótu, ale pozwala zapisywać.
  4. UWAGA! Z przykrością informujemy, że od wersji 7.4 program przestaje obługiwać drukarki i kasy fiskalne. Jeśli używacie w waszej firmie urządzeń fiskalnych to jednym z rozwiązań jest aktualizacja do programu Fama Start, ale niestety jest to program płatny.
7.3.41, 27-09-2012
  1. Zestawienie niezafakturowanych dokumentów - dodane zostało uprawnienie czy użytkownik może widzieć dokumenty wystawione przez wszystkich.
  2. Dokument zamówienie od odbiorcy - dodany przycisk do pokazywania cen towaru na wcześniej wystawionych dokumentach.
7.3.37, 12-08-2012
  1. Zestawienie obrotów z kontrahentami - poprawa obliczania udziału procentowego.
7.3.35, 30-07-2012
  1. Dokument faktura korygująca - usunięcie pokazywania się okna z komunikatem błędu, które pojawiało się jeśli został wywołany zapis dokumentu, po czym nastąpiła rezygnacja z zapisu i ponownie został wywołany zapis dokumentu.
7.3.23, 14-03-2012
  1. Zmiany w obsłudze plików jpg przez system wydruków.
7.3.21, 07-03-2012
  1. Poprawa uruchamiania pobranej aktualizacji.
7.3.20, 05-03-2012
  1. W menu "Pomoc" dodane zostały polecenia do pobierania drukarki PDF i programu do pomocy zdalnej.
  2. W menu "Pomoc" dodane zostało polecenie do wywoływania strony internetowej pozwalającej na zakup jednej w wybranych wersji programu "Fama".
  3. Zmiany w instalatorze pozwalające na ustawienie odpowiednich uprawnień foldera z danymi w systemach Windows 7 i Vista.
7.3.6, 04-02-2012
  1. Poprawa pokazywania okna do obliczania reszty - do tej pory nie pokazywało się pomimo włączenia w opcjach dokumentów.
  2. Poprawa wypełniania informacji o udzielonym upuście w uwagach dokumentu - dla zamówienia od odbiorcy informacja nie wypełniała się pomimo zaznaczenia w opcjach dokumentów.
7.3.3, 13-01-2012
  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.
7.3.0, 04-01-2012
  1. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość wpisywania PESELu (dla nieprowadzącego działalność gospodarczą lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT).
  2. Dokumenty dla odbiorców - dodana możliwość wpisywania i drukowania PESELu kontrahenta(nieprowadzącego działalność gospodarczą lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT).
  4. UWAGA! Wersja 7.3 wymaga co najmniej Windows XP;
7.2.45, 25-07-2011
  1. Zestawienie sprzedaży według towarów i grup - dodane zostało uwzględnianie zmian cen na fakturach korygujących
  2. Kartoteka towarów - dodane zostało automatyczne przypisywanie dostawcy tzn. jeśli podczas zapisywania faktury zakupu lub przyjęcia z zewnątrz towar na dokumencie nie ma przypisanego dostawcy automatycznie zostanie przypisany dostawca z wpisywanego dokumentu.
7.2.40, 03-06-2011
  1. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.
7.2.37, 07-05-2011
  1. Historia towaru - przywrócenie wypełniania kolumn przychód rozchód dla rodzaju usługa lub inny.
  2. Opcje firmy -> dokumenty - dodanie nowej opcji pozwalającej na wyłączenie kontekstowego wyszukiwania kontrahentów na wszystkich typach dokumentów.
  3. Zmiany kosmetyczne w oknie opcje towarów.
7.2.35, 14-04-2011
  1. Poprawki do pokazywania "towarów" rodzaju "usługa" lub "inny" przy wywołaniu kartoteki z dokumentu rozchodu i filtru stan > 0.
  3. Zmiany w wydrukach dokumentów "vat rozlicza nabywca".
7.2.34, 08-04-2011
  1. Poprawa wykonywania zestawienia sprzedaży lub rozchodów według towarów jeśli w towarach są używane i sortowane oba atrybuty towaru.
7.2.33, 07-04-2011
  1. Dodana stawka vat "Podatek VAT rozlicza nabywca" (np. sprzedaż złomu).
7.2.28, 03-03-2011
  1. Dodanych kilka wydruków etykiet z kartoteki towarów oraz nowe formaty kopert z kartoteki kontrahentów.
7.2.26, 20-02-2011
  1. Poprawa zapisywania pozycji dokumentu faktura korygująca w sytuacji gdy w opcjach dokumentu była ustawiona grupa cenowa inna niż "A".
7.2.23, 18-02-2011
  1. Dodany nowy wydruk etykiety towaru z kartoteki w formacie 38 x 21,2 mm.
7.2.21, 11-02-2011
  1. Dodane nowe wydruki: etykiety z danymi kontrahenta i uproszczona ewidencja vat.
7.2.20, 22-01-2011
  1. Ewidencje vat w latach wcześniejszych niż 2011 - poprawa pokazywania stawki vat "np" (nie podlega vat na terenie polski).
7.2.18, 21-01-2011
  1. Wydruki dokumentów w trybie tekstowym - dodana została opcja drukarki: "Ilość wierszy do wysunięcie przed wydrukiem dokumentu", co pozwala ustawić górny margines wydruku dokumentu.
7.2.16, 17-01-2011
  1. Zwiększenie rozmiaru czcionki w tabelce do wprowadzania kwot vat na fakturze i korekcie zakupu i zablokowanie możliwości wpisywania tych kwot przy wyliczaniu automatycznym.
7.2.15, 14-01-2011
  1. Dokument "Korekta vat od dostawcy" - poprawa zapisywania daty i nr dokumentu którego dotyczy korekta.
7.2.14, 11-01-2011
  1. Poprawa współpracy z czytnikiem kodów kreskowych na dokumencie przy ustawionej opcji "Po odczycie kodu kreskowego zwiększaj ilość jeśli towar jest już na dokumencie'.
  2. Opcje dokumentów - udostępnienie do zaznaczenia opcji 'Możliwa jest zerowa cena pozycji' dla dokumentów FZ, PZ,... .
7.2.12, 11-01-2011
  1. Faktura zakupu - poprawa wprowadzania niewyliczanych automatycznie wartości dokumentu.
  2. Faktura VAT - dodana możliwość wystawiania na podstawie ZO, OF, FP z poprzedniego roku, dodatkowo przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów z poprzedniego roku użytkownik ma wybór czy zmienić stawki vat na nowe, czy pozostawić stare.
  5. Opcje kontrahentów - dodana opcja z ilu lat wstecz(maksymalnie 4) ma pokazywać obroty z kontrahentem z kartoteki.
7.2.10, 06-01-2011
  1. Ponowne uruchomienie kontekstowego wyszukiwania kontrahenta na dokumencie. Jeśli żaden kontrahent nie ma zaznaczonej opcji "Przenoś uwagi na fakturę" wyszukiwanie działa na wszystkich dokumentach, jeśli którykolwiek ma zaznaczoną tę opcję wyszukiwanie nie działa na fakturze vat i proformie.
7.2.8, 03-01-2011
  1. Kartoteka towarów - filtr na stawkę vat - dodane zostały stawki z poprzedniego roku, aby umożliwić zmianę stawek przez kreator, jeśli ktoś otworzył rok 2011 w programie przed instalacją wersji 7.2.
7.2.7, 02-01-2011
  1. Dodane wypełnianie stawki vat na pozycji dokumentu domyślną stawką vat, jeśli pozycja na dokumencie nie jest przeniesiona z kartoteki, lecz wpisana "ręcznie".
  2. Dodana opcja pozwalająca zapisać stawki vat do drukarek fiskalnych firmy "Emar" model "Duo".
7.2.6, 02-01-2011
  1. Dodana opcja pozwalająca zapisać stawki vat do drukarek fiskalnych firmy "Emar".
7.2.5, 02-01-2011
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.2.3, 31-12-2010
  1. Dodana została możliwość zmiany stawek vat w drukarkach fiskalnych, bez potrzeby wzywania serwisu fiskalnego(proszę pamiętać o zachowaniu raportu zmiany stawek vat wydrukowanego przed drukarkę fiskalną).
7.2.2, 31-12-2010
  1. Poprawa współpracy z kasami fiskalnymi firmy "Elzab" dla towarów w stawce zwolnionej.
  2. Aktualizacja pliku pomocy.
7.2.1, 30-12-2010
  1. Dodana obsługa nowych stawek vat na 2011 rok. UWAGA! Jeśli używasz programów księgowych "Maks" lub "Efka" i importujesz dokumentu z programu "Faktura" nie instaluj tej aktualizacji przed zakończeniem roku, ponieważ po jej instalacji nie będzie możliwy import dokumentów do tych programów.
7.1.175, 19-12-2010
  1. Poprawa wydruku wartości razem brutto na fakturze korygującej w sytuacji kiedy różnica wartości brutto wynosi zero.
7.1.173, 08-12-2010
  1. Kartoteka kontrahentów - w obrotach z kontrahentem dodane zostało pokazywane dokumentów z poprzedniego roku.
7.1.171, 10-11-2010
  1. Drukarka fiskalna - dodanie opcji pozwalającej na współpracę ze starszymi drukarkami pracującymi w trybie "Posnet" (nieobsługującymi transakcji z formami płatności).
7.1.170, 08-11-2010
  1. Dodane drukowanie środka transportu na dokumencie zamówienie do dostawcy.
7.1.165, 07-10-2010
  1. Poprawa wydruku wielostronicowej faktury korygującej jeśli cała część po korekcie była drukowana na drugiej stronie.
7.1.163, 01-10-2010
  1. Przywrócenie możliwości "ręcznego" wpisywania stawki vat na pozycji dokumentu.
7.1.161, 21-09-2010
  1. Opcje firmy - dokumenty - dodana opcja pozwalająca zablokować możliwość poprawiania faktury vat lub paragonu do których został wystawiony paragon fiskalny.
  2. Wystawianie faktury na podstawie paragonu - zablokowanie możliwości zmiany upustu grupy cenowej i pomijanie upustu i grupy cenowej przypisanej do kontrahenta, jeśli kontrahent jest wybierany po wybraniu paragonów.
7.1.160, 21-09-2010
  1. Obsługa kas fiskalnych Elzab - zmiana komunikatu, jeśli nie można otworzyć portu szeregowego do komunikacji z kasą.
7.1.156, 10-09-2010
  1. Poprawa wczytywania pozycji na dokument z wcześniej wyeksportowanego pliku tekstowego.
7.1.155, 10-09-2010
  1. Zmiana umożliwiająca wydruk faktury vat z kolumnami wartość vat i wartość z podatkiem oraz wydruk faktury vat z kolumną cena przeciwstawna. Wydruki są do pobrania oddzielnie z naszej strony http://www.programer.com.pl/DoPobrania/Default.aspx w części Raporty.
  2. W menu pomoc dodany został link do strony z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).
7.1.145, 27-07-2010
  1. Zestawienie niezafakturowanych dokumentów - dodana została możliwość filtrowania po wystawiającym dokument.
  2. Opcje drukarki - dodana została opcja do wyszukiwania zdalnych drukarek sieciowych i drukowania na nich.
7.1.135, 02-07-2010
  1. Dodana opcja umożliwiająca automatyczne nadawanie kolejnego nr dokumentu bez pytania, jeśli dokument jest wystawiany w dniu bieżącym.
7.1.134, 30-06-2010
  1. Dodana możliwość przeglądania "historii" towaru bezpośrednio z zestawień sprzedaży, rozchodów lub przychodów według towarów.
  2. Poprawa wyświetlania "historii" towaru z ustawionym filtrem na zakres dat.
7.1.132, 14-06-2010
  1. Dodanie w symbolach stawek vat znaku procent - dotyczy tylko programów instalowanych po raz pierwszy w wersji powyżej 7.1.95.
  2. Dodana została możliwość odczytywania archiwizacji ze starszymi strukturami tabel, jeśli zainstalowaliśmy program w najnowszej wersji i nie mamy w nim żadnych danych.
7.1.129, 08-06-2010
  1. Towary - dodane wydruki trzech rodzajów etykiet.
7.1.127, 21-05-2010
  1. Wydruki dokumentów - zmiana czcionki którą drukowane są dane kontrahenta na pogrubioną.
7.1.126, 20-05-2010
  1. Dokumenty: faktura vat, faktura proforma, oferta i zamówienie od odbiorcy - podczas wystawiania w oknie ceny na dokumentach pokazywane są ceny towaru zastosowane na wszystkich tych typach dokumentów.
7.1.123, 06-05-2010
  1. Kontrahenci - poprawa wyświetlania imion i nazwisk kontaktów.
7.1.121, 04-05-2010
  1. Użytkownicy - uprawnienia do dokumentów - dodane uprawnienie czy użytkownik może widzieć sumę wartości na liście dokumentów i przy wyborze dokumentów.
7.1.120, 28-04-2010
  1. Opcje firmy -> dokumenty - dodana nowa opcja: "Faktura VAT - przenoś datę sprzedaży z paragonu, jeśli wystawiana na jego podstawie". Domyślnie opcja jest wyłączona więc podczas wystawiania faktury vat na podstawie paragonu, program nie zmienia daty sprzedaży na FV.
  2. Kontrahenci - dodana kontrola NIPu i REGONU.
  3. Dokumenty z kontrahentem - dodana kontrola NIPu kontrahenta.
7.1.117, 20-04-2010
  1. Słowniki - zablokowanie możliwości dodawania i usuwania typów kontrahentów.
  2. Poprawa wyświetlania kontrahenta z wpisanym kontaktem z bardzo długim tekstem stanowisko kontaktu.
7.1.112, 10-04-2010
  1. Wydruk paragonu fiskalnego na drukarkach firmy POSNET - dodane drukowanie kwot z podziałem na formy płatności gotówka, karta i przelew.
7.1.111, 06-04-2010
  1. Poprawa wydruku pozycji wielostronicowego dokumentu na drukarkach graficznych, po zmianie drukarki w oknie "Drukuj". Dodana możliwość wyboru drukarki w tym oknie, bez potrzeby wchodzenia w ustawienia.
7.1.110, 02-04-2010
  1. Poprawa wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej usuniętych dokumentów. Program wykona aktualizację struktur.
  2. Zmiana wyświetlania wybieranych dokumentów przy wystawianiu dokumentu na podstawie innego.
  3. Zmiana filtrowania dowodów bankowych na podstawie nr rachunku bankowego.
7.1.106, 28-03-2010
  1. Dokument - dodana została możliwość przesuwania wpisanej pozycji na dokumencie(oprócz FK) w górę lub w dół. W czasie naciskania klawisza strzałki należy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl. Pozwala to na dowolne ustawienie już wpisanych pozycji na dokumencie.
  2. Drukowanie dokumentu - dodane zostało ustawienie, czy pole "użytkownika" ma się drukować.
  3. Wystawianie faktury na podstawie paragonu - faktura zostanie wystawiona w cenach paragonu(czyli domyślnie w cenach brutto). Zablokowana zostanie możliwość zmiany ceny i dodania nowych pozycji z kartoteki.
  4. Zestawienie obrotów z kontrahentami, typ zakupy - poprawa nieuwzględniania korekt od dostawcy.
7.1.105, 26-03-2010
  1. Poprawa braku pola do wpisania kwoty na przelewach i wpłatach bankowych.
7.1.104, 24-03-2010
  1. Zmiana formatowania drukowanego tekstu, na podstawie jakich dokumentów został wystawiony dokument.
  2. Poprawa wydruku zbiorczego dowodu obciążeniowego dla przelewów.
7.1.95, 23-02-2010
  1. Zmiany w wydrukach - przeniesienie wartości dokumentu na prawo.
  2. Zmiana symbolu stawki vat, do stawek vat wyrażonych jako liczby dodany został znak procent.
  3. Poprawa możliwości wystawienia paragonu, na podstawie wcześniej usuniętego paragonu.
  4. Dokumenty - dodany został symbol sprzedaż zakup i znak +/-.
7.1.86, 01-02-2010
  1. Aktualizacja wydruku faktury korygującej - wydruk tylko tych pozycji, które się zmieniły.
7.1.82, 15-01-2010
  1. Dodanie możliwości zaznaczenia drukowania indeksu dostawcy dla dokumentu zamówienie do dostawcy.
7.1.81, 13-01-2010
  1. Poprawa filtrowania miesiąca w historii towaru.
  2. Poprawa przenoszenia terminu płatności ustawionego w kartotece kontrahentów na wystawiany dokument.
  3. Poprawa drukowania faktury korygującej dla korekty polegającej na dodaniu nowego towaru w części po korekcie.
  4. Zmiana w drukowaniu kolumny PKWIU na dokumencie, drukuje się nawet dla podstawowej stawki vat 22%, jeśli była wpisana w trakcie wystawiania dokumentu.
7.1.80, 11-01-2010
  1. Wydruk zamówienia do dostawcy - dodana obsługa włączania i wyłączania drukowania kolumny indeks dostawcy.
  2. Aktualizacje wydruków dokumentów na drukarce tekstowej c.d.
7.1.79, 08-01-2010
  1. Zmiany wydruków dokumentów na drukarce tekstowej c.d.
7.1.73, 05-01-2010
  1. Zmiany wydruków dokumentów na drukarce tekstowej.
  2. Aktualizacja wydruków dokumentów na drukarkach graficznych.
7.1.70, 30-12-2009
  1. Zmiany w płatnościach za dokument przy jego wystawianiu: dodane oddzielne pole zapłata kartą.
  2. Poprawa zapisywania odbiorcy na fakturze jeśli jest inny niż nabywca.
7.1.45, 07-12-2009
  1. Poprawa wydruku karty magazynowej(historii) towaru.
  2. Poprawa blokady usunięcia dokumentu z informacją, że jest połączony z innym dokumentem.
7.1.44, 30-11-2009
  1. Poprawa sposobu i terminu płatności na wydruku faktury proformy.
7.1.43, 27-11-2009
  1. Aktualizacja biblioteki reporter2.dll.
7.1.42, 26-11-2009
  1. Przywrócenie wydruku faktury proforma.
7.1.41, 24-11-2009
  1. Usunięcie komunikatu o braku towaru w magazynie przy zmianie ilości na fakturze lub paragonie.
  2. Zmiana rozszerzenia plików archiwum z zar na rar.
  3. Poprawa generacji indeksów dla tabeli towary, przy uruchomieniu programu, po pierwszej instalacji.
  4. Usuniecie domyślnego filtru na pokazywanie w kartotece towarów tylko towarów ze stanem większym od zera po wywołaniu z faktury vat lub paragonu.
7.1.40, 22-11-2009
  1. Faktura korygująca - wymuszenie wyświetlania ilości zero w kolumnie.
  2. Aktualizacja programu do automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji do pracy pod Vistą i Windows 7 przy włączonej funkcji kontroli konta użytkownika.
7.1.39, 20-11-2009
  1. Poprawa błędu, który zmieniał kolumny wydruków po wejściu w opcje dokumentów i zapisaniu ich.
7.1.37, 20-11-2009
  1. Poprawki kosmetyczne w oknie opcje lokalne.
7.1.36, 20-11-2009
  1. Dodane wydruki wpłat i przelewów.
  2. Poprawa wydruku faktur - dodana kolumna stawka vat.
7.1.35, 19-11-2009
  1. Nowe wydruki wszystkich dokumentów.
  2. Możliwość wydruku na każdym typie dokumentu logo firmy.
  3. Możliwość ustawienia dla każdego typu dokumentu wydruku logo na kopii niezależnie od wydruku logo na oryginale.
  4. Na wydrukach pozycji dokumentu z długą nazwą automatyczne dopasowywanie wysokości wiersza.
  5. Możliwość włączania drukowania dodatkowych kolumn na dokumentach sprzedaży.
  6. Dodana możliwość wystawiania wielu korekt do faktury z automatycznym korygowaniem pozycji przed korektą z wcześniejszych faktur korygujących.
  7. W danych firmy dodany numer GIOŚ.
  8. Dodany nowy typ dokumentu - oferta.
  9. Znacznie łatwiejszy wydruk dokumentu z więcej niż jedną kopią, lub duplikatu.
  10. Łatwiejsze wysyłanie dokumentu emailem w formacie PDF.
  11. Zwiększona ilość znaków nazwy towaru w kartotece do 80
  12. Dodana możliwość włączania drukowania na fakturach adresu kontrahenta do korespondencji.
  13. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.
7.0.77, 08-10-2009
  1. Poprawa usuwania dokumentów.
7.0.76, 07-10-2009
  1. Poprawa wystawiania korygującej faktury vat do dokumentów z poprzednich lat.
7.0.75, 01-10-2009
  1. Poprawa wysyłania faktur emailem jako załącznika w formacie PDF.
7.0.73, 18-09-2009
  1. Odblokowanie otwierania danych z poprzednich lat.
7.0.71, 18-09-2009
  1. Wyłączenie wymagania aktywacji programu.
7.0.70, 09-09-2009
  1. Poprawy tekstu "Termin zapłaty do:" na wydrukach faktur vat.
7.0.67, 27-08-2009
  1. Przywrócenie poprzedniej wersji biblioteki do obsługi wydruków.
7.0.65, 14-08-2009
  1. Poprawa wysyłania faktur emailem jako załącznika w formacie PDF na drukarce CutePDF Writer.
  2. Poprawa automatycznego wysyłania archiwizacji danych emailem jako załącznika.
7.0.60, 03-08-2009
  1. Aktualizacja aktywacji programu przez internet po aktualizacji bibliotek Visual C .
7.0.56, 30-07-2009
  1. Dodana współpraca z wagami elektronicznymi firmy "RADWAG".
7.0.53, 24-07-2009
  1. Współpraca z kasami fiskalnymi - podczas dodawania i poprawiania informacji o towarach w kartotece dodane zostało sprawdzanie, czy inny towar nie ma przypisanego tego samego PLU.
  2. Dodana została możliwość odczytu wagi towaru w kg na dokumencie z wagi podłączonej do komputera z możliwością przeliczania wagi na ilość np. szt.
  3. Dodana została możliwość wywoływania funkcji serwisowych.
7.0.40, 12-05-2009
  1. Archiwizacja danych - dodana możliwość automatycznego wykonywania, dodana możliwość wysyłania archiwum emailem jako załącznika, odczyt archiwizacji jest wywoływany oddzielnie.
7.0.38, 28-04-2009
  1. Wydruki - zapamiętywanie domyślnych wydruków(raportów) została przeniesione na poziom firmy, co pozwala na oddzielne wydruki domyślne jeśli jest prowadzona więcej niż jedna firma.
  2. Ustawienia współpracy z kasami fiskalnymi zostały przeniesione na poziom firmy i do rejestru, co pozwala na oddzielną konfigurację dla każdej firmy i użytkownika systemu.
  4. Wpisy w kartotekach - zmieniony został sposób obsługi paska narzędziowego służącego do przesuwania się do kolejnych wierszy.
7.0.34, 19-04-2009
  1. Informacja o towarze - dodana została możliwość zmniejszania precyzji(ilości miejsc po przecinku), jeśli na dokumentach towar nie został użyty z wiekszą precyzją.
7.0.31, 01-04-2009
  1. Drukarka fiskalna - dodane zostało ustawienie czy połączenie z drukarką ma być otwarte przez cały czas działania programu.
7.0.29, 16-03-2009
  1. Zmiana formatu ilości drukowanej na dokumentach.
  2. Zmiana sposobu otwierania połączenia z drukarką fiskalną, co pozwala na używanie serwerów portów szeregowych i korzystanie z jednej drukarki przez więcej niż jeden komputer.
  3. Dodana została możliwość automatycznego sprawdzania i instalacji aktualizacji programu co określoną ilość dni.
7.0.18, 05-02-2009
  1. Dodana możliwość wydrukowania faktury z długą nazwą pozycji na drukarce w trybie tekstowym.
7.0.14, 05-01-2009
  1. Zmiana wydruku faktury z długą nazwą towaru/usługi.
7.0.10, 02-01-2009
  1. Możliwość wpisywania na fakturze długiej(180 znaków) nazwy towaru lub usługi. Należy włączyć w opcjach dokumentów.
6.1.104, 18-12-2007
  1. Dostosowanie programu do współpracy z drukarką fiskalną INNOVA Profit w wersji z portem USB.
6.1.102, 04-12-2007
  1. Usunięcie z wydruku faktury korygującej części pozycje-korekta.
6.1.101, 28-11-2007
  1. Przenoszenie na fakturę korygującą sposobu i terminu płatności, nawet jeśli kontrahent nie został wcześniej wybrany z kartoteki.
6.1.100, 27-11-2007
  1. Poprawka błędu uniemożliwiającego zapisanie dokumentu bez kontrahenta pod systemem Vista.
6.1.86, 20-06-2007
  1. Poprawa obliczania wartości w zestawieniu sprzedaży dla faktur korygujących.
6.1.82, 21-02-2007
  1. Faktura VAT - dodana została możliwość domyślnego zaznaczania drukowania paragonu fiskalnego (ustawienie zmienia się w opcjach firmy).
6.1.80, 07-02-2007
  1. Historia towaru - przywrócenie wyświetlania cen dokumentu.
6.1.79, 17-01-2007
  1. Kartoteka towarów - dodana została możliwość sortowania po kolumnie ostatnia cena zakupu.
6.1.78, 16-01-2007
  1. Dodana została możliwość wystawiania faktury vat na podstawie paragonu z poprzedniego roku.
6.1.77, 08-01-2007
  1. Drukowanie Faktury korygującej VAT - poprawa nie drukowania nazwy w pozycji dokumentu po średniku.
6.1.73, 27-11-2006
  1. Dokumenty: dodana została możliwość zmiany wystawianej Faktury VAT na Paragon i odwrotnie z przepisaniem wszystkich pozycji.
  2. Dodana została możliwość wstawiania nazwy grupy przed nazwę towaru, usługi, ... na dokumencie.
6.1.65, 25-07-2006
  1. Rachunki bankowe firmy - poprawka umożliwiająca zapis rachunku, pomimo komunikatu, że rachunek ma nieprawidłowy numer.
6.1.64, 06-04-2006
  1. Kreator zmiany cen, poprawka zmiany, jeśli ceną zmienianą jest cena brutto.
6.1.63, 30-03-2006
  1. Kartoteka towarów - dodana została możliwość przypisywania kodu kreskowego opakowania i przenoszeniu ilości w opakowaniu na dokument po odczytaniu tego kodu.
  2. Archiwizacja danych - w nazwie pliku dodany został skrót firmy i rok którego archiwizacja dotyczy.
  3. Dodana została możliwość wyeksportowania pozycji z ilościami z wcześniej wystawionego, dowolnego dokumentu i wczytania ich do nowo wystawianego dowolnego dokumentu.
  4. Poprawa wydruku faktury vat, jeśli obok nabywcy był również umieszczony odbiorca.
6.1.62, 17-01-2006
  1. Wydłużenie okresu pokazywania w menu 'Firma' pozycji 'Import danych z poprzedniego roku do końca stycznia'.
6.1.60, 06-01-2006
  1. Poprawa współpracy z drukarką fiskalną Posnet.
6.1.56, 30-12-2005
  1. Dodana została możliwość zmiany przypisania do grupy dla wielu zaznaczonych towarów (przycisk popraw wiele w kartotece towarów).
  2. Dodane zostało automatyczne wywoływanie okna do przepisywania danych z poprzedniego roku, przy pierwszym otwarciu w nowym roku.
6.1.38, 12-09-2005
  1. Dodana możliwść zmiany cen wielu "towarów" przy użyciu kreatora: wybór "towarów" podwyższanie i obniżanie na podstawie innej ceny, zaokrąglanie...
  2. Poprawka błędu, który powodował, że ceny zmieniane w czasie zapisywania faktury zakupu nie aktualizowały się w kartotece.
6.1.35, 12-04-2005
  1. Dodana została możliwość współpracy z kasami fiskalnymi firmy "Elzab", obejmująca współpracę z kartoteką towarów i opakowań.
6.1.32, 31-03-2005
  1. Poprawka wydruku starych czteroodcinkowych przelewów.
6.1.30, 18-03-2005
  1. Wydruki wpłat i przelewów podatkowych według nowej specyfikacji, zarówno na oryginałach jak i na czystych kartkach.
6.1.26, 04-01-2005
  1. Dokument spis z natury - dodany wydruk z cenami i wartościami.
6.1.24, 09-12-2004
  1. Dodane okno opcje bazy danych, pozwalające ustawić z poziomu programu wszelkie ustawienia dotyczące: położenia danych, poprawnej konfiguracji do pracy w sieci, ...
  2. Przegląd dokumentów: dodane zostało jednosekunowe opóźnienie przy zmianie typu dokumentu pozwalające na płynne przesuwanie się po liście typów bez natychmiastowego filtrowania dokumentów wg typu.
  3. Pole wyróżnik dokumentu zostało zmienione na rozwijaną listę pozwalającą wybierać wyróżniki, bez potrzeby ich wpisywania.
  4. Obroty z kontrahentem: dodany został przycisk pokaż dokument.
  5. Raporty: zmiana polegająca na tym, że lista dostępnych raportów nie wypełnia się przy każdym otwarciu programu, lecz zostaje zapamiętana. do czasu pierwszego uruchomienia nowej wersji. W związku z tym po dodaniu nowego raportu, należy wywołać odświeżenie listy raportów.
6.1.23, 03-12-2004
  1. Wydruki faktur, zmiany w istniejących dodanie nowego wydruku bez logo.
6.1.18, 28-10-2004
  1. Dodane pobieranie zaktualizowanego pliku pomocy, menu Pomoc -> Pobierz plik pomocy.
  2. Opcje towarów - dodane ustawienie: Jeden "towar" może mieć wiele kodów kreskowych.
  3. Formatowanie uwag na wydruku faktury, do trzech linii program nie ingeruje w format.
6.1.16, 14-10-2004
  1. Usunięcie cienia ramki w numerze dokumentu na wydruku, ponieważ na niektórych drukarkach "cień" był drukowany jako czarny prostokąt i numer nie był widoczny.
6.1.15, 08-10-2004
  1. Opcje dokumentów, poprawka włączania drukowania indeksu na drukarkach tekstowych.
  2. Wydruk faktury vat na drukarce graficznej z innym odbiorcą niż nabywcą.
6.1.12, 01-10-2004
  1. Faktura VAT - dodany znacznik kontrahent jednorazowy, który wyłączna wyszukiwanie kontrahenta po skrócie i nipie. Uwaga znacznik ten nie jest zapamiętywany.
  2. Serwis - urchomiona funkcja serwisowa pozwalająca na ustalenie liczby miejsc po przecinku dla już wpisanych pozycji w kartotece towarów/usług.
6.1.11, 17-09-2004
  1. Włączanie/wyłączanie na wydruku graficznym faktury kolumny indeks towaru.
6.1.10, 03-09-2004
  1. Wyłączenie wyszukiwania po NIPie na fakturze, czyli umożliwienie wpisywania kontrahentów jednorazowych.
6.1.9, 01-09-2004
  1. Dodane wydruki przelewów i wpłat bankowych.