faktura

Programer Sp. z o. o. Opis zmian

Księga Akcji
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama
Fit Faktura
Maks
Efka
Kadry i płace
Zmiany(Rosnąco)
5.6.40, 01-02-2014
  1. Zmiany w wydruku zaświadczenia posiadanych akcji dla odcinków akcji ze współwłasnością.
5.6.30, 23-05-2012
  1. Dywidenda - eksport przelewów do formatu "Elixir" - dodany adres spółki i adres akcjonariusza.
5.6.24, 04-04-2012
  1. Obrót akcjami - umożliwienie sprzedaży współdzielonego pakietu jednemu ze współwłaścicieli.
5.6.20, 05-01-2012
  1. Kartoteka akcjonariuszy - zmiana pozwalająca na wprowadzenie PESELu z niezgodną cyfrą kontrolną.
5.6.18, 15-11-2011
  1. Poprawa generowania dywidendy w sytuacji gdy występuje podział już podzielonego odcinka akcji.
5.6.15, 09-08-2011
  1. Okno "Podział odcinka" - dodana została kolumna "od numeru" dzielonych części odcinka.
5.6.12, 14-07-2011
  1. Zmiany w opisach raportu 8a udostępniania akcji i raportu końcowego.
5.6.10, 09-06-2011
  1. Poprawa wyświetlania księgi dla pojedynczego akcjonariusza.
5.6.5, 06-04-2011
  1. Udostępnianie akcji - na wydrukach dla współwłaścicieli dodana możliwość drukowania numeru rachunku bankowego.
5.6.3, 05-11-2010
  1. Umożliwienie wpisania współwłasności 1/1.
5.6.1, 31-03-2010
  1. Dodana możliwość udostępniania akcji osobom uprawnionym z automatycznym drukowaniem umów, wniosków...
  2. Odbiór akcji przez pełnomocników, definiowanie osób upoważnionych do podpisywania umów.
  3. Zmiany w zestawieniu odebranych akcji do aktualnych wzorów przygotowanych przez ministerstwo.
  4. Zmiany w generacji listy upoważnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.
  5. Zmiany w wydrukach.
5.4.11, 04-12-2008
  1. Zmiany wydruków, szczególnie księgi akcji.
  2. Księga akcji - dodana kolumna liczba porządkowa.
5.3.11, 28-05-2008
  1. Kartoteka akcjonariuszy - dodana kontrola poprawności numeru PESEL.
  2. Kartoteka akcjonariuszy - poprawa błędu, który powodował niezapisywanie historii zmian danych akcjonariuszy.
5.2.81, 03-04-2008
  1. Zestawienie odebranych akcji - zmiana wydruku załącznika 8a w przypadku jeśli odbiór przez podział spadku jest rozbity na kilka miesięcy.
5.2.40, 31-08-2007
  1. Dodany szczegółowy system uprawnień do poszczególnych funkcji programu.
5.0.64, 09-05-2005
  1. Dodana możliwość zmiany daty już umorzonego pakietu akcji i wyboru daty umorzenia w czasie operacji umarzania.
5.0.63, 27-04-2005
  1. Dodany wydruk do zestawienia akcji umorzonych.
5.0.57, 16-03-2005
  1. Poprawa sortowania na wydruku księgi jeśli występują w niej współwłaściciele.
  2. Walne zgromadzenie - poprawa zbijania pakietów akcji o numerach stanowiących kontynuację jeśli na liście uprawnionych występują współwłaściciele.
5.0.41, 29-09-2004
  1. Kartoteka akcjonariuszy: dodana kolumna typ akcjonariusza
  2. Kartoteka akcjonariuszy: dodane dwa wydruki kopert, oddzielnie dla osób fizycznych i dla instytujcji.