faktura

Programer Sp. z o. o. Opis zmian

Księga Akcji
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama
Fit Faktura
Maks
Efka
Kadry i płace
Zmiany(Rosnąco)
7.5.58, 18-02-2016
  1. Umowy o pracę - dodany został filtr na typ, czyli umowa lub aneks.
  2. Kartoteka pracowników - lista działów jest obecnie posortowana po nazwie.
7.5.56, 01-02-2016
  1. Zmiana wydruku aneksu do umowy o pracę.
7.5.54, 27-01-2016
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
7.5.53, 24-01-2016
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Dodana deklaracja PIT-40 wersja 22.
  3. Moduł e-deklaracje - wysyłanie deklaracji PIT-40 wersja 22.
7.5.51, 20-01-2016
  1. Dane firmy - dodane zostały pola danych osoby wypełniającej deklaracji. Informacje z tych pól przenoszone są na nowo wypełniane deklaracje np. PIT-11.
7.5.50, 19-01-2016
  1. Deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodany wydruk i wysyłanie jako edeklaracji.
  2. Deklaracja PIT-4R wersja 6 - dodany wydruk i wysyłanie jako edeklaracji.
7.5.36, 29-12-2015
  1. Zmiany w aktualizacji stałych rocznych i miesięcznych.
7.5.35, 10-11-2015
  1. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych - dodana została możliwość nieuwzględniania zleceniobiorców.
7.5.34, 04-08-2015
  1. Poprawa wykonania - zestawienia wskaźników osób niepełnosprawnych.
7.5.31, 16-05-2015
  1. Aktualizacja kodów zus dotyczących osób ubezpieczonych.
7.5.30, 29-04-2015
  1. Poprawa pola 10 na deklaracji PIT-11 wersja 22.
7.5.29, 15-04-2015
  1. Dodana możliwość zmiany standardowej stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującej od 1 kwietnia 2015r.
  2. Dodana deklaracja PIT-11 wersja 22 (bez możliwości wypełnienia danych rezydenta) z wysyłaniem przez moduł e-deklaracje.
7.5.23, 06-02-2015
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania PIT-11 w sytuacji gdy w polu 24 nie są zaznaczone żadne koszty uzyskania.
7.5.22, 30-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - deklaracja PIT-40 - dodana możliwość korygowania wysłanej deklaracji i wydruku UPO.
7.5.21, 28-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania deklaracji PIT-40 w sytuacji kiedy kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochodu są niezerowe, a kwoty pobranych zaliczek są zerowe.
  2. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania deklaracji bez podpisu kwalifikowanego.
7.5.20, 27-01-2015
  1. Aktualizacja stałych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
  2. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie dostępnych deklaracji bez podpisu kwalifikowanego dla firm, których właścicielem jest osoba fizyczna.
7.5.19, 18-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-40.
7.5.18, 15-01-2015
  1. Poprawa generacji wersji deklaracji PIT-4R.
  2. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 bez podpisu.
7.5.17, 13-01-2015
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych
  2. Dodane deklaracje PIT-11 wersja 21, PIT-40 wersja 20 i PIT-4R wersja 5.
  3. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 wersja 21, i PIT-4R wersja 5.
  4. UWAGA! Moduł e-deklaracje - nie ma deklaracji PIT 40
7.5.8, 11-02-2014
  1. Dodane uwzględnianie nowych zasiłków macierzyńskich przy eksporcie dokumentu RCA do programu "Płatnik".
7.5.7, 04-02-2014
  1. Dodany komunikat o przepisaniu ustawień firmy roku z roku 2013 na 2014.
7.5.5, 04-02-2014
  1. Poprawa przepisywania wysokości firmowej stawki ubezpieczenia wypadkowego z roku 2013 na 2014 z poprawieniem już wygenerowanych list płac.
7.5.4, 27-01-2014
  1. Poprawa uwzględniania kodów nowych zasiłków podczas generacji listy płac - generowała się pusta lista(występowało tylko w wersji 7.5.2 i 7.5.3).
7.5.3, 26-01-2014
  1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
7.5.2, 26-01-2014
  1. Aktualizacja kodów zus dotyczących osób ubezpieczonych i zasiłków.
  2. Zmiana w eksporcie RSA do programu "Płatnik".
7.5.0, 19-01-2014
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Dodane deklaracje PIT-11 wersja 20, PIT-40 wersja 19 i PIT-4R wersja 4.
  3. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 wersja 20, i PIT-4R wersja 4.
  4. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.5 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2013 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.4.28, 24-10-2013
  1. Ustawienie domyślnego motywu wyświetlania "Win XP" przy instalacji dla systemów starszych niż "Windows Vista".
7.4.27, 14-10-2013
  1. Moduł edeklaracje - aktualizacja adresu bramki do wysyłania deklaracji.
7.4.26, 28-09-2013
  1. Przywrócenie stałej miesięcznej - zasiłku wychowawczego.
7.4.24, 31-08-2013
  1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
7.4.21, 23-08-2013
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.20, 31-07-2013
  1. Świadectwo pracy - zmiany w opisach rozwiązania i ustania umowy o pracę.
  2. Zwolnienie chorobowe - dodana stawka 60% pozwalająca na wpisanie zasiłku macierzyńskiego z taką stawką.
  3. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.19, 10-05-2013
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania e-deklaracji PIT-11.
7.4.18, 12-04-2013
  1. Poprawa wymiany tekstów dynamicznych na listach płacowych.
7.4.17, 11-04-2013
  1. Poprawa wydruku listy płac w postaci pasków.
  2. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.16, 05-04-2013
  1. Poprawa otwierania wcześniej zapisanej deklaracji PIT-4R.
7.4.15, 04-04-2013
  1. Poprawa dostępności pozycji menu "Karty zasiłkowe".
7.4.14, 19-03-2013
  1. Zmiany obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami.
7.4.12, 08-03-2013
  1. Poprawa możliwości wykonywania reindeksacji i otwierania okna użytkowników.
7.4.11, 06-03-2013
  1. Poprawki w wydrukach list płac c.d.
7.4.10, 06-03-2013
  1. Poprawki w wydrukach list płac.
  2. Poprawa pokazywania okna informacyjnego po zapisaniu zwolnienia.
  3. Dodany dodatkowy pasek informacyjny na którym wyświetla się skrót aktualnie otwartej firmy - można go włączać i wyłączać w menu widok lub przyciskiem zamykania.
7.4.5, 01-03-2013
  1. Pracownicy - dodany wydruk rocznej RMUA, wydruk dodany również do wydruków seryjnych, czyli można wydrukować wszystkim pracownikom za jednym razem.
  2. Zmieniony wygląd programu z możliwością wyboru z kilku schematów(menu widok).
  3. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych. Proszę pamiętać, żeby w żadnym wypadku nie przerywać aktualizacji struktury bazy.
  4. Użytkownicy używający wersji poniżej 7.3 muszą najpierw zainstalować wersję 7.3 z http://www.programer.com.pl/DoPobrania/StarszeWersjeProgramow.aspx
7.4.3, 31-01-2013
  1. Aktualizacja minimalnej podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego.
7.4.2, 29-01-2013
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.4 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2012 jest płatna. Jest to początek aktualizacji. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.3.44, 18-01-2013
  1. Wymuszenie aktualizacji opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych w 2013 roku.
7.3.43, 15-01-2013
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
7.3.42, 10-12-2012
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.3.37, 27-09-2012
  1. Wersja clr - dodany został wydruk załącznika "Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji".
7.3.32, 24-07-2012
  1. Eksport do programu "Płatnika" - poprawa - nieeksportowanie na RZA pracowników i właściceli, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  2. Poprawianie zwolnienia - dodanie komunikatu jeśli okres poprawianego zwolnienia "zachodzi" na inne zwolnienie lub nieobecność.
7.3.30, 20-06-2012
  1. Zwolnienia chorobowe i zasiłki - dodane automatyczne zaznaczanie "Świadczenie płaci w całości ZUS" dla dodawania nowego zasiłku lub świadczenia.
  2. Zwolnienia chorobowe i zasiłki - poprawa zapisu przy poprawianiu już istniejącego wpisu.
7.3.28, 18-05-2012
  1. Poprawa wywoływania wcześniej zapisanej deklaracji PIT-4R.
7.3.27, 10-05-2012
  1. Poprawa obliczania składnika wynagrodzenia "nadgodziny". Błąd występował tylko od wersji 7.3.22.
7.3.26, 26-04-2012
  1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego.
7.3.23, 04-04-2012
  1. Lista płac - poprawa błędu, który powodował pominięcie składników płac typu "potrącenie" i "dodatek nieopodatkowany" podczas generacji nowej listy wynagrodzenie za miesiąc. Po instalacji aktualizacji należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo. Błąd występował tylko w wersji 7.3.22.
7.3.22, 28-03-2012
  1. Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania dat badań lekarskich i szkoleń BHP z mozliwością sortowania.
  2. Okno informacji o pracowniku - kontrolkom nadane zostały kolory i pogrubiona czcionka poprawiająca czytelność.
  3. Opcje - dodane zostało ustawienie czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczać tylko z wynagrodzenia zasadniczego czy z definiowanych składników. Ustawienie można włączać globalnie bądź dla poszczególnych firm.
  4. Składniki płac - dodane zostało ustawienie czy składnik ma być uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  5. Pracownik - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy wstecz obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników płacowych.
  6. Okna: kalendarza pracy firmy i obecności - dodana została automatyczna zmiana rozmiaru kontrolek.
  7. Dodawanie nowej firmy - dodana została automatyczna generacja kalendarzy pracy dla 1/2 i 1/4 etatu.
  8. Świadectwo pracy - dodane zostały pola ilości godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
  9. Eksport do programu płatnika - generacja wyłącznie dokumentu RZA w sytuacji gdy ubezpieczeni podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  10. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych.
7.3.19, 16-02-2012
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa aktywacji modułu po podaniu kodu aktywacyjnego.
7.3.17, 07-02-2012
  1. Wymuszenie zmiany stawki ubezpieczenia emerytalnego płaconego przez pracodawcę i przypisanie na stałe stawki obowiązującej w styczniu 2012.
  2. Poprawa opisu stawki emerytalnej płaconej przez pracodawcę na listach płac.
7.3.16, 03-02-2012
  1. Poprawa wyliczania ilości dni pracy przy etatach niepodzielnych bez reszty przez 8 np. 1/3, 1/5.
  2. Stałe roczne - umożliwienie wpisania stawki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę obowiązującej o 1 lutego 2012 i dodanie okno informacyjnego, że należy to zrobić samodzielnie po wykonaniu list płac za styczeń 2012.
7.3.14, 01-02-2012
  1. Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania deklaracji jeśli nie występuje ulica płatnika lub podatnika.
7.3.12, 31-01-2012
  1. Aktualizacja stałej miesięcznej: podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. PIT-40 - poprawa wypełniania pola 75.
7.3.11, 20-01-2012
  1. Wersja CLR umożliwiająca korzystanie z edeklaracji PIT-4R i PIT-11 jeśli nie ma zaznaczonego PIT-R.
  2. UWAGA: Zostanie wykonana aktualizacja struktur bazy danych.
7.3.10, 18-01-2012
  1. Pracownicy - aktualizacja wydruku rocznej ewidencji czasu pracy.
7.3.7, 13-01-2012
  1. Poprawa rozwijania list rozwijalnych w oknach z kontrolką reporter: umowy o pracę i świadectwa pracy.
7.3.6, 13-01-2012
  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.
7.3.5, 12-01-2012
  1. PIT-11 wersja 19 i PIT-40 wersja 17 - dodane automatyczne wypełnianie przy kosztach uzyskania przychodu powyżej 40%.
7.3.4, 12-01-2012
  1. Instalator - dodane wymuszanie odinstalowania poprzedniej wersji.
7.3.3, 11-01-2012
  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych(oprócz podstawy do ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ nie jest jeszcze opublikowana).
  2. Nowe deklaracje PIT-11 wersja 19, PIT-40 wersja 17, PIT-12 wersja 5.
  3. Na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 dodana została kontrola nr PESEL pracownika.
  4. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.3 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2011 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
  5. UWAGA! Wersja 7.3 wymaga co najmniej Windows XP.
7.2.14, 29-09-2011
  1. Poprawa użycia wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby z brutto na netto.
7.2.12, 09-09-2011
  1. Dodana deklaracja PIT-11 wersja 18.
  2. Pracownik - dodana została opcja pozwalająca użyć wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby.
7.2.10, 17-06-2011
  1. Poprawa generowania dodatków i potrąceń na listach płacowych(występiło tylko w wersji 7.2.8). Jeśli w wersji 7.2.8 była generowana lista płac typu "wynagrodzenie za miesiąć" po zainstalowaniu wersji 7.2.10 należy ją usunąć i wygenerować na nowo.
7.2.8, 08-06-2011
  1. Dodana obsługa automatycznego wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za pracę w nocy na liście płac na podstawie ilości nadgodzin i godzin nocnych wpisanych na liście obecności(wymaga zdefiniowania takiego składnika płacowego).
  2. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.
7.2.6, 24-03-2011
  1. Poprawa umieszczania zasiłków rehabilitacyjnych i zasiłku macierzyńskiego na świadectwie pracy i w karcie zasiłkowej.
7.2.4, 07-02-2011
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
  2. Dodana opcja umożliwiająca wyszukiwanie zdalnych drukarek sieciowych.
7.2.2, 31-01-2011
  1. Aktualizacja kolejnych opublikowanych stałych miesięcznych.
  2. Aktualizacja 7.2 jest płatna.
7.1.32, 15-12-2010
  1. Poprawa obliczania stawki dziennej zwolnienia chorobowego w sytuacji kiedy w okresie obliczania w co najmniej jednym miesiącu pracownik jest na dwóch listach płacowych.
7.1.31, 03-12-2010
  1. Poprawa wydruku karty wynagrodzeń pracownika dla sytuacji kiedy dzień wypłaty nie jest w tym samym miesiącu, za który jest wypłata.
  2. Dodany uproszczony wydruk listy płac z oddzielnymi kolumnami wypłata gotówką i przelewem.
7.1.30, 27-10-2010
  1. Umowy o pracę - dodane miejsce wypłaty wynagrodzenia i możliwość oznaczenia, że wynagrodzeniem jest wynagrodzenie minimalne.
7.1.29, 27-08-2010
  1. Składki właścicieli - poprawa wyświetlania stawki ubezpieczenia wypadkowego, jeśli właściciel używa innej(własnej) stawki.
7.1.26, 31-03-2010
  1. Poprawa pokazywania przysługujących dni urlopu w zestawieniu wykorzystanych urlopów dla wszystkich pracowników.
7.1.23, 17-03-2010
  1. Pracownicy - przywrócone zostało informacyjnie pole ilość dni urlopu. Dodana została funkcja umożliwiająca przepisanie wartości z tego pola do liczby przysługujących dni urlopu za dany rok (trzeba kliknąć przycisk Urlopy przysługujące z wciśniętymi klawiszami Ctrl Shift).
  2. Pracownicy - dodane zostało ostrzeżenie, jeśli podczas zapisywania nie jest wypełnione pole liczba miesięcy zaliczana do urlopu.
7.1.21, 15-03-2010
  1. Pracownicy - dodana została lista urlopów przysługujących z ilością dni za poszczególne lata, należy sprawdzić i ewentualnie skorygować początkowe wypełnienie listy.
  2. Pracownicy - dodana została możliwość drukowania kart obecności do podpisywania dla każdego pracownika na oddzielnej kartce jako wydruk seryjny.
7.1.11, 05-03-2010
  1. Uaktualnienie wydruków list płac w części koszty płacowe o składkę na emerytury pomostowe.
7.1.10, 08-02-2010
  1. Listy płac - poprawa wydruku czterostronicowej listy płac - na ostatniej stronie dwa razy drukował się nagłowek strony przez co nie mieściły się wszystkie pozycje na stronie.
7.1.7, 03-02-2010
  1. Poprawa kolumny koszty płacowe na wydruku listy płac z kosztami płacowymi.
7.1.6, 01-02-2010
  1. Dodana została obsługa funduszu emerytur pomostowych.
7.1.4, 27-01-2010
  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w stałych miesięcznych.
  2. Dodana możliwość zmiany wielu pracownikom wynagrodzenia zasadniczego, poprzez funkcję popraw wiele.
7.1.3, 26-01-2010
  1. Poprawa kwoty wolnej od podatku w stałych rocznych.
  2. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.
7.1.2, 15-01-2010
  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych.
  2. Dodana deklaracja PIT-4R w wersji 3.
  3. Dodana deklaracja PIT12 w wersji 4.
7.0.50, 29-10-2009
  1. Zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych - poprawa pokazywania pracowników dla zestawień z wcześniejszych lat.
7.0.40, 14-07-2009
  1. Poprawa eksportu do "Płatnika" pracowników na urlopach wywchowawczych od stycznia 2009 roku.
  2. Lista płac - zlecenie - dodane automatyczne obliczanie zlecenia z podatkiem zryczałtowanym.
  3. Pracownicy - dodana informacja po zmianie etatu na inny niż pełny i nie przypisaniu innego kalendarza pracy.
7.0.34, 27-04-2009
  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzących działalność w stałych miesięcznych.
7.0.33, 23-04-2009
  1. Dodana możliwość zmiany stawki ubezpieczenia wypadkowego na 1.67, bez potrzeby zaznaczania: Firma używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.
7.0.31, 20-04-2009
  1. Deklaracja PIT-11 wersja 17.
7.0.27, 31-03-2009
  1. Dodane zostały karty zasiłkowe.
7.0.26, 30-03-2009
  1. Dodane zostało okno "Listy płac - sumarycznie", w którym można uzyskać zestawienie list płacowych z możliwością filtrowania według kryteriów: rok, miesiąc, dział, konto analityczne, pracownik.
7.0.24, 17-03-2009
  1. Pracownicy - umowy o pracę - przy umowach na okres próbny i czas określony, dodana została możliwość wstawienia klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy.
  2. Pracownicy - umowy o pracę - dodane zostało pole uwagi.
  3. Pracownicy - umowy o pracę - zmienione zostało formatowanie normy czasy pracy na wydruku, przeliczenie części dzięsiętnych godzin na minuty.
  4. Pracownicy - umowy o pracę - dodany został aneks do umowy o pracę z możliwością przenoszenia danych z umowy, której dotyczy.
  5. Pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość wypisywania umów jako kopii istniejącej umowy, co ułatwia wpisywanie wielu umów, wystarczy zmienić pracownika i np. wynagrodzenie.
7.0.21, 10-03-2009
  1. Pracownicy - poprawa wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniu za ostatnie 3 miesiące w sytuacji gdy na liście pracownika występowało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
7.0.20, 05-03-2009
  1. Uwzględniona zmiana ilości dni płaconych przez pracodawcę dla pracowników powyżej 50 roku życia obowiązująca od 1 lutego 2009.
  2. Pracownik - dodana została możliwość wpisania ilości dnia wynagrodzenia chorobowego wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy w roku zatrudnienia.
  3. Dodana została możliwość automatycznego sprawdzania i instalacji aktualizacji programu co określoną ilość dni.
7.0.17, 28-01-2009
  1. Aktualizacja stałych miesięcznych za styczeń i luty 2009.
7.0.15, 27-01-2009
  1. Eksport do Płatnika - dodany wybór foldera do którego będzie eksportowany plik. W nazwie pliku dodana data i godzina eksportu.
7.0.14, 21-01-2009
  1. Poprawa opisu pola na deklaracji PIT11.
  2. Poprawa opisów pól na rozwiązaniu umowy o pracę.
7.0.11, 08-01-2009
  1. Umowa o pracę - poprawa wydruku dla sytuacji, gdy godzinowa i/lub tygodniowa norma czasu pracy zawiera miejsca po przecinku.
  2. Pracownicy - poprawa wywoływania wydruków seryjnych imiennej karty przychodów i rocznej ewidencji czasu pracy.
7.0.10, 06-01-2009
  1. Aktualizacja stałych rocznych na 2009r.
  2. Deklaracja PIT-11 wersja 16.
  3. Deklaracja PIT4R wersja 2.
  4. Deklaracja PIT-40 wersja 16.
  5. Pracownicy - dodana została możliwość przypisania grupy niepełnosprawności.
  6. Dodane zostało zestawienie - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  7. Aktualizacja uruchamiania programu "Płatnik" i przestawiania limitu zmiany hasła programu "Płatnik".
4.5.35, 12-03-2008
  1. Podczas generacji listy płac dodana została możliwość wyboru dla jakich działów lista ma się wygenerować.
4.5.33, 06-03-2008
  1. Stałe miesięczne - poprawka możliwości wpisywania minimalnych podstaw od miesiąca marca 2008.
4.5.30, 07-02-2008
  1. Pracownicy - dodany wydruk wypełnionej karty obecności do podpisywania.
4.5.28, 06-02-2008
  1. Dodany wydruk rocznej ewidencji czasu pracy.
4.5.27, 01-02-2008
  1. Poprawka eksportu do Płatnika deklaracji RCX, w wypadku kiedy firma nie ma prawa do wypłaty zasiłków i pracownik część miesiąca jest w pracy, a część na urlopie macierzyńskim.
  2. Poprawa wypełniania wielkości składki na ubezpieczenie wypadkowe w stałych rocznych - dotyczy tylko firm, które nie używają własnej wielkości składki.
  3. Właściciele składki - zmieniony filtr na rok, filtruje po roku z daty zapłaty, a nie za jaki rok jest składka.
4.5.24, 23-01-2008
  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka(program wypełniał pole ulga na wychowanie dzieci, ale nie odliczał jej od kwoty podatku należnego), należy otworzyć już wypełnioną deklarację i wpisać kwotę ulgi ponownie.
4.5.22, 18-01-2008
  1. Składniki płac - poprawka pokazywania potrąceń(bez specjalnej kombinacji klawiszy).
4.5.19, 17-01-2008
  1. Kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R(zera na ostatniej stronie).
4.5.18, 15-01-2008
  1. Kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R.
  2. Do wydruków seryjnych dodana imienna karta przychodów z wynagrodzeniem za czas choroby i zasiłkiem chorobowym.
4.5.17, 11-01-2008
  1. Poprawa wydruku indywidualnej karty wynagrodzeń dla pracownika i wydruków seryjnych z kartoteki pracowników.
4.5.14, 09-01-2008
  1. Deklaracja PIT-4R - poprawka wypełniania danych dla podatnika będącego osobą fizyczną(uzupełnienie o pesel).
4.5.0, 07-01-2008
  1. Deklaracja PIT-4R wersja 1.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 15.
  3. Deklaracja PIT-12 wersja 3 plus oświadzenie o odliczeniu ulgi prorodzinnej.
  4. Deklaracja PIT2 - nowa wersja.
  5. Aktualizacja stałych rocznych, miesięcznych, ...
4.4.24, 14-08-2007
  1. Poprawa wypełniania informacji na nowo dodawanych świadectwach pracy.
4.4.22, 02-08-2007
  1. Poprawa zaokrąglania składek na ubezpieczenia.
4.4.21, 18-07-2007
  1. Lista płac - dodana została możliwość wygenerowania przelewów z opcją eksportu do formatu ELIXIR lub SAPORD.
4.4.18, 13-07-2007
  1. Pracownicy - świadectwa pracy - dodana została możliwość zapisywania świadectw pracy z automatycznym wypełnianiem pól.
4.4.16, 11-07-2007
  1. Poprawa błędu - jeśli pracownik lub właściciel nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, program nie wyliczał składki na ubezpieczenie rentowe (występował tylko od wersji 4.4.0)
4.4.11, 10-07-2007
  1. Pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość zapisywania wielu umów o pracę.
  2. Zasiłki macierzyńskie - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA.
  3. Urlopy wychowawcze - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA i RSA.
  4. Urlopy bezpłatne i nieobecności nieusprawiedliwione - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RSA.
4.4.1, 05-07-2007
  1. Właściciele składki - dodana została możliwość filtrowania po właścicielu i roku składek.
  2. Obsługa różnych stawek ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracodawcę i ubezpieczonego.
4.3.16, 07-05-2007
  1. Poprawka błędu obliczania stawki dziennej zasiłku chorobowego, występował dla pracowników z wynagrodzeniem minimalnym powyżej wersji 4.3.15. Należy poprawić zwolnienie i listę płac.
4.3.15, 16-03-2007
  1. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w wynagrodzeniu na umowie o pracę, proszę odpowiednio oznaczyć składniki, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  2. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w podstawie zasiłku chorobowego. proszę sprawdzić oznaczenie składników, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  3. Wpisywanie zwolnienia chorobowego - dodane zostało okno, które szczegółowo pokazuje sposób obliczenia podstawy zasiłku chorobowego.
4.3.5, 19-02-2007
  1. Stałe roku: poprawione zostało automatyczne wypełnianie stawki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
4.3.3, 14-02-2007
  1. Poprawa skreśleń symbolu deklaracji na wydruku PIT-11/8B na czystych kartkach.
4.3.2, 08-02-2007
  1. Stałe roczne - aktualizacja kwoty kosztów uzyskania przychodu dla zamiejscowych.
4.3.0, 26-01-2007
  1. Deklaracja PIT-40 wersja 14.
  2. Deklaracja PIT-11 wersja 15.
  3. Wypełnianie i aktualizacja stałych rocznych.
4.2.16, 10-01-2007
  1. Listy płac - poprawa generacji listy płac, jeśli lista jest za grudzień 2006r., a data wypłaty jest w 2007r. Należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo.
4.2.14, 05-10-2006
  1. Kartoteka pracowników - zmiana opcji Pracuje na godziny na pole wyboru Rodzaj wynagrodzenia. Jest możliwość wybrania stałe, na godziny, zmienne (np. akord).
  2. Zwolnienia chorobowe - poprawa liczenia stawki dziennej gdy pracownik przepracował w miesiącu więcej niż połowę dni wynikających z ob. pracy, program dopełnia podstawę uwzgl. rodzaj wynagrodzenia.
  3. Dla wynagr. stałego, jeśli pracownik chorował i w miesiącu choroby jego wynagr. zas. było inne niż jest obecnie, należy na liście za ten miesiąc poprawić kwotę: Podstawa do liczenia stawki dziennej.
4.2.12, 11-09-2006
  1. Zwolenienia chorobowe - przywrócona stawka 70%.
4.2.11, 04-09-2006
  1. Dodane nowe kody podmiotu podstawowego z rozszerzeniem do współpracy z programem Płatnika.
4.2.8, 01-06-2006
  1. Dodana możliwość oznaczania w kalendarzu firmy dowolnego dnia jako roboczego.
4.2.6, 20-02-2006
  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka zaznaczania informacji o kosztach uzyskania przychodu. Dotyczy tylko takich deklaracji gdzie koszty są inne niż 'od jednego zakładu pracy'.
4.2.5, 09-02-2006
  1. Deklaracja PIT-40 wersja 13 - poprawa zaokrąglania zaliczek na podatek do pełnych złotych.
4.2.3, 07-02-2006
  1. Deklaracja PIT-4 wersja 17.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 13.
  3. Deklaracja PIT-11/8B wersja 14.
4.2.1, 30-01-2006
  1. Zwolnienia chorobowe - dodane nowe stawki 90% i 75%.
4.1.16, 13-09-2005
  1. Poprawka zestawienia wykorzystania urlopów, tak aby pokazywał tylko pracowników zatrudnionych w wybranym roku.
4.1.14, 22-07-2005
  1. Zestawienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pojedynczego pracownika, jak i dla wszystkich razem.
4.1.10, 07-04-2005
  1. Dla właścicieli i pracowników dodana została możliwość określenia jakie identyfikatory wysyłać do programu "płatnika". Dla pracowników dodana zostało możliwość zmiany tych identyfikatorów dla wielu zaznaczonych pracowników - przycisk "Popraw wiele" w kartotece pracowników.
4.1.6, 18-03-2005
  1. Wydruki wpłat i przelewów podatkowych według nowej specyfikacji, zarówno na oryginałach jak i na czystych kartkach.
4.1.4, 17-02-2005
  1. Dodana możliwość seryjnego wystawiania deklaracji PIT-11, lub PIT-40 dla zaznaczonych pracowników.
  2. Pomijanie typu i nr dowodu tożsamości na dokumentach zgłoszeniowych eksportowanych do programu Płatnika.
  3. Poprawka przenoszenia kwot na RSA eksportowanym do programu Płatnika jeśli firma nie miała prawa do wypłaty świadczeń.
4.1.2, 11-02-2005
  1. Dodana możliwość wystawienia deklaracji PIT-11 lub PIT-40 dla wielu zaznaczonych pracowników.
  2. Poprawka wyświetlania zwolnionych pracowników w kryteriach listy obecności.
4.1.0, 31-01-2005
  1. Deklaracja PIT-4 wersja 16.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 12.
  3. Wydruk deklaracji PIT-11/8B na oryginale.
4.0.68, 27-08-2004
  1. Eksport przelewów do programu SAPORD
4.0.52, 01-03-2004
  1. Pracownicy i listy płac - dodany wyróżnik umożliwiający filtrowanie.
4.0.32, 18-02-2004
  1. Deklaracja PIT4 wersja 15 - nadruk na oryginalnym formularzu.
4.0.21, 11-02-2004
  1. PIT-4 wersja 15.
  2. Lista płac, dodany znacznik zlecenie.
4.0.0, 31-01-2004
  1. Wywoływanie "Płatnika" w wersji 6.
  2. Ustawianie limitu hasła dla "Płatnika", aby co chwilę nie trzeba go było zmieniać (Menu Opcje -> "Płatnik - limit hasła).
3.6.5
  1. uaktualnienie deklaracji PIT 8B
  2. uaktualnienie deklaracji PIT 40
  3. nowe wzory umów o pracę