faktura

Programer Sp. z o. o. Opis zmian

Księga Akcji
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama
Fit Faktura
Maks
Efka
Kadry i płace
Zmiany(Rosnąco)
7.7.62, 21-03-2016
  1. Dodana deklaracja VAT-7K wersja 10.
7.7.60, 19-02-2016
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 16 - poprawa błędu zamiany kwot między polami 37 i 38. Jeżeli deklaracja zawierająca niezerową kwotę w jednym z tych pól lub obu została już zapisana należy ją poprawić lub usunąć i wypełnić na nowo.
7.7.59, 19-02-2016
  1. Dodana deklaracja VAT-7 wersja 16 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
7.7.58, 18-02-2016
  1. Moduł kadrowo płacowy - umowy o pracę - dodany został filtr na typ, czyli umowa lub aneks.
  2. Moduł kadrowo płacowy - kartoteka pracowników - lista działów jest obecnie posortowana po nazwie.
7.7.56, 01-02-2016
  1. Moduł kadrowo płacowy - zmiana wydruku aneksu do umowy o pracę.
7.7.54, 27-01-2016
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
7.7.53, 24-01-2016
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-40 wersja 22.
  3. Moduł e-deklaracje - wysyłanie deklaracji PIT-40 wersja 22.
7.7.51, 20-01-2016
  1. Dane firmy - dodane zostały pola danych osoby wypełniającej deklaracji. Informacje z tych pól przenoszone są na nowo wypełniane deklaracje np. VAT-7, PIT-11.
7.7.50, 19-01-2016
  1. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodany wydruk i wysyłanie jako edeklaracji.
  2. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-4R wersja 6 - dodany wydruk i wysyłanie jako edeklaracji.
7.7.44, 29-12-2015
  1. Zmiany w aktualizacji stałych rocznych i miesięcznych.
7.7.43, 10-11-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych - dodana została możliwość nieuwzględniania zleceniobiorców.
7.7.42, 17-10-2015
  1. Deklaracja VAT-7K wersja 9 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
  2. Deklaracja VAT-27K wersja 1 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
7.7.41, 17-09-2015
  1. Moduł e-deklaracje - dodana możliwość wydruku urzędowego potwierdzenia odbioru dla deklaracji VAT-27.
7.7.40, 13-09-2015
  1. Moduł e-deklaracje - aktualizacja schematów deklaracji VAT-7 i VAT-27 opublikowanych we wrześniu.
  2. Deklaracja VAT-27 - poprawa wydruku w sytuacji gdy pozycje nie mieszczą się na jednej deklaracji.
7.7.39, 02-09-2015
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 15 - poprawa wypełniania kwoty w polu odwrotne obciążenie.
7.7.38, 26-08-2015
  1. Dodana możliwość dodawania deklaracji VAT-27 oprócz generacji podczas dodawania deklaracji VAT-7.
  2. Rozbudowa współdziałania deklaracji VAT-27 i VAT-7.
7.7.37, 25-08-2015
  1. Dodana możliwość wysyłania deklaracji VAT-27 przez moduł e-deklaracje.
  2. Poprawa wydruku deklaracji VAT-27.
7.7.36, 25-08-2015
  2. Jeśli za miesiąc lipiec została zrobiona deklaracja VAT 7 w wersji 14, należy ją usunąc i ponownie wypełnić w wersji 15. Dla sprzedaży w stawce odwrotne obciążenie, zostanie wygenerowana deklaracja VAT 27. Widoczna będzie z menu Deklaracje-> VAT 27.
7.7.35, 25-08-2015
  1. Dodana deklaracja VAT-7 wersja 15 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
7.7.34, 04-08-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wykonania - zestawienia wskaźników osób niepełnosprawnych.
7.7.31, 16-05-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja kodów zus dotyczących osób ubezpieczonych.
7.7.30, 29-04-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa pola 10 na deklaracji PIT-11 wersja 22.
7.7.29, 15-04-2015
  1. Dodana możliwość zmiany standardowej stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującej od 1 kwietnia 2015r.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-11 wersja 22 (bez możliwości wypełnienia danych rezydenta) z wysyłaniem przez moduł e-deklaracje.
7.7.23, 06-02-2015
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania PIT-11 w sytuacji gdy w polu 24 nie są zaznaczone żadne koszty uzyskania.
7.7.22, 30-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - deklaracja PIT-40 - dodana możliwość korygowania wysłanej deklaracji i wydruku UPO.
7.7.21, 28-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania deklaracji PIT-40 w sytuacji kiedy kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochodu są niezerowe, a kwoty pobranych zaliczek są zerowe.
7.7.20, 27-01-2015
  1. Aktualizacja stałych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
  2. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie dostępnych deklaracji bez podpisu kwalifikowanego dla firm, których właścicielem jest osoba fizyczna.
7.7.19, 18-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-40.
  2. Wpis w ewidencji vat zakupów - dodany przycisk "Przelicz 50%" ułatwiający wpisywanie kosztów eksploatacji pojazdów.
7.7.18, 15-01-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa generacji wersji deklaracji PIT-4R.
  2. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 bez podpisu.
7.7.17, 13-01-2015
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodane deklaracje PIT-11 wersja 21, PIT-40 wersja 20 i PIT-4R wersja 5.
  3. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 wersja 21, i PIT-4R wersja 5.
  4. UWAGA! Moduł e-deklaracje - nie ma PITu 40
7.7.9, 17-02-2014
  1. Włączenie menu serwis dla użytkownika z prawami administratora.
  2. Zmiany w filtrowaniu dokumentów importowanych z programów "fama" po dacie.
7.7.8, 11-02-2014
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodane uwzględnianie nowych zasiłków macierzyńskich przy eksporcie dokumentu RCA do programu "Płatnik".
7.7.7, 04-02-2014
  1. Dodany komunikat o przepisaniu ustawień firmy roku z roku 2013 na 2014.
7.7.6, 04-02-2014
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa przepisywania wysokości firmowej stawki ubezpieczenia wypadkowego z roku 2013 na 2014 z poprawieniem już wygenerowanych list płac.
  2. Poprawa przepisywania ustawień dotyczących 'firmy i roku' z roku 2013 na 2014.
7.7.5, 28-01-2014
  1. Poprawka wydruku ewidencji vat i sumarcznej ewidencji vat.
7.7.4, 27-01-2014
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa uwzględniania kodów nowych zasiłków podczas generacji listy płac - generowała się pusta lista(występowało tylko w wersji 7.5.2 i 7.5.3).
7.7.3, 26-01-2014
  1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
7.7.2, 26-01-2014
  1. Sumaryczne ewidencje vat - zmiana w wyświetlaniu i drukowaniu stawek z zerowym vatem.
  2. Dokumenty sprzedaży vat - usunięcie automatycznej zmiany daty dostawy na podstawie daty wystawienia i odwrotnie.
  3. Import dokumentów z programów handlowych naszej firmy - zmiana importu dat.
  4. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja kodów zus dotyczących osób ubezpieczonych i zasiłków.
  5. Moduł kadrowo płacowy - zmiana w eksporcie RSA do programu "Płatnik".
7.7.0, 19-01-2014
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodane deklaracje PIT-11 wersja 20, PIT-40 wersja 19 i PIT-4R wersja 4.
  3. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 wersja 20, i PIT-4R wersja 4.
  4. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.7 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2013 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.6.6, 05-12-2013
  1. Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania VAT-UEK w wersji 3.
7.6.5, 24-10-2013
  1. Ustawienie domyślnego motywu wyświetlania "Win XP" przy instalacji dla systemów starszych niż "Windows Vista".
7.6.4, 16-10-2013
  1. Poprawa wydruku deklaracji VAT-UE wersja 3 (brakowało obrazka z logo UE).
7.6.3, 14-10-2013
  1. Moduł edeklaracje - aktualizacja adresu bramki do wysyłania deklaracji.
7.6.2, 28-09-2013
  1. Przywrócenie stałej miesięcznej - zasiłku wychowawczego.
7.6.1, 31-08-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja stałych miesięcznych.
7.6.0, 22-08-2013
  1. Dodane deklaracje VAT-UE wersja 3, VAT-UEK wersja 3, załączniki VAT-UE/A wersja 3, VAT-UE/B wersja 3 i VAT-UE/C wersja 2 wraz z wysyłaniem przez moduł e-deklaracje.
  2. Jeżeli firma nie prowadzi obrotów z kontrahentami z Unii Europejskiej, zainstalowanie tej aktualizacji nie wprowadzi zmian.
  3. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.6 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 września 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.5.5, 13-08-2013
  1. Aktualizacja instalatora.
7.5.4, 09-08-2013
  1. Moduł e-deklaracje - dodana możliwość korygowania deklaracji VAT-7 wymagająca dodania lub zmiany załącznika VAT-ZD.
7.5.3, 31-07-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - świadectwo pracy - zmiany w opisach rozwiązania i ustania umowy o pracę.
  2. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienie chorobowe i zasiłki - dodana stawka 60% pozwalająca na wpisanie zasiłku macierzyńskiego z taką stawką.
  3. Aktualizacja systemu pomocy.
7.5.2, 06-06-2013
  1. Moduł e-deklaracje - dodana została możliwość korygowania wysłanej deklaracji VAT-UEK.
7.5.1, 22-05-2013
  1. Poprawa opisów na wydruku deklaracji VAT-7 wersja 14.
7.5.0, 20-05-2013
  1. Dodane deklaracje VAT-7 wersja 14 i VAT-7K wersja 8 z wydrukami i wydrukiem na oryginalnej deklaracji w wersji 12 oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
  2. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.5 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 maja 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.4.26, 10-05-2013
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania e-deklaracji PIT-11.
  2. Poprawa wydruku ewidecji wyposażenia.
7.4.25, 29-04-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku 3 stronicowej list płac sumarycznie.
7.4.24, 18-04-2013
  1. Załącznik VAT-ZD - zmiana filtrowania dokumentów do wyboru po terminie płatności. Było co najmniej 150 dni od daty wejścia do programu, zostało zmienione na co najmniej 150 dni od końca miesiąca, którego dotyczy załącznik.
  2. Definiowanie ewidencji vat - poprawa wyświetlania po dodaniu nowej ewidencji, lub poprawieniu istniejącej.
  3. VAT-7 wersja 13 - dodany wydruk na oryginalnych deklaracjach w wersji 12.
7.4.20, 12-04-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wymiany tekstów dynamicznych na listach płacowych.
7.4.19, 10-04-2013
  1. Dodana deklaracja VAT-7K w wersji 7.
  2. Dodany załącznik VAT-ZD z obsługą wyboru dokumentów, informacji na dokumencie, że został uwzględniony na VAT-ZD i blokadą poprawiania oraz usuwania.
  3. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku listy płac w postaci pasków.
  4. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.18, 26-03-2013
  1. Poprawa automatycznego zapisywania/usuwania załączników VAT-ZT i VAT-ZZ podczas poprawiania deklaracji VAT-7.
7.4.17, 22-03-2013
  1. Poprawa zamykania okna wyboru dokumentów w oknie rozliczania zapisów.
  2. Dodanie brakującego schematu VAT-7 wersja 13 do e-deklaracji.
7.4.16, 19-03-2013
  1. Dodany wydruk układu bilansu i układu rachunku zysków i strat.
  2. Poprawki wydruków niektórych ewidencji vat.
7.4.15, 19-03-2013
  1. Poprawa obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami np. "Kontrahenci".
  2. Uaktywnienie przycisku "Importuj" w oknie kontrahentów "Famy".
7.4.14, 18-03-2013
  1. Poprawa wywoływania polecenia "Drukuj".
7.4.11, 15-03-2013
  1. Poprawa pokazywania okna z wyborem dokumentów rozrachunkowych do rozliczenia.
  2. Poprawa pokazywania okna zapłat do dokumentu rozrachunkowego.
  3. Zapisywanie poprawianego dokumentu - usunięcie komunikatu, że dokument został zmodyfikowany.
  4. Aktualizacja systemu pomocy.
7.4.10, 14-03-2013
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 13(na razie bez załączników VAT-ZD).
  2. Zmieniony wygląd programu z możliwością wyboru z kilku schematów(menu widok).
  3. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk rocznej RMUA, wydruk dodany również do wydruków seryjnych, czyli można wydrukować wszystkim pracownikom za jednym razem.
  4. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych. Proszę pamiętać, żeby w żadnym wypadku nie przerywać aktualizacji struktury bazy.
7.4.3, 31-01-2013
  1. Aktualizacja minimalnej podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego.
7.4.2, 29-01-2013
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.4 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2012 jest płatna. Jest to początek aktualizacji. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.3.44, 18-01-2013
  1. Wymuszenie aktualizacji opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych w 2013 roku.
7.3.43, 15-01-2013
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
7.3.42, 10-12-2012
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.3.41, 28-11-2012
  1. Poprawa wywoływania okien rozrachunków i obrotów kont używających kontrolek .net w systemie "Windows XP". Problem był spowodowany tym, że producent bibliotek używanych przez naszą firmę w najnowszej wersji nie obsługuje poprawnie systemu "Windows XP".
7.3.40, 23-11-2012
  1. Deklaracja PIT-5 - dodana została możliwość generacji deklaracji za miesiąc grudzień 2012r.
  2. Opcje firmy - dodane zostało ustawienie pozwalające na wyłączenie generacji załącznika VAT ZZ do deklaracji VAT-7 pomimo tego, że w polu/polach zwrotu podatku vat na VAT-7 są niezerowe kwoty.
7.3.39, 24-10-2012
  1. Poprawa wysyłania e-deklaracji VAT-UE jeśli występuje załącznik VAT-UE/C.
7.3.38, 23-10-2012
  1. Deklaracja VAT-UE - poprawa generacji załącznika VAT-UE/C.
7.3.37, 27-09-2012
  1. Wersja - dodany został wydruk załącznika "Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji".
  2. Deklaracja VAT-7 - dodane zostały załączniki zwrotu podatku VAT-ZZ i VAT-ZT z możliwością wydruku i w wersji z e-deklaracjami pozwalające na wysyłanie deklaracji VAT-7 z tymi załącznikami.
7.3.32, 24-07-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - eksport do programu "Płatnika" - poprawa - nieeksportowanie na RZA pracowników i właściceli, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawianie zwolnienia - dodanie komunikatu jeśli okres poprawianego zwolnienia "zachodzi" na inne zwolnienie lub nieobecność.
7.3.31, 26-06-2012
  1. Deklaracja VAT-7 - poprawa automatycznego wypełniania pola 35 w dodawanej deklaracji.
7.3.30, 20-06-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienia chorobowe i zasiłki - dodane automatyczne zaznaczanie "Świadczenie płaci w całości ZUS" dla dodawania nowego zasiłku lub świadczenia.
  2. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienia chorobowe i zasiłki - poprawa zapisu przy poprawianiu już istniejącego wpisu.
7.3.27, 10-05-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa obliczania składnika wynagrodzenia "nadgodziny". Błąd występował tylko od wersji 7.3.22.
7.3.26, 26-04-2012
  1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego.
  2. Poprawa pokazywania i drukowania sumarycznych ewidencji vat.
7.3.24, 19-04-2012
  1. Ewidencje Vat - poprawa uwzględnienia filtrowania roku na wydrukach.
7.3.23, 04-04-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - lista płac - poprawa błędu, który powodował pominięcie składników płac typu "potrącenie" i "dodatek nieopodatkowany" podczas generacji nowej listy wynagrodzenie za miesiąc. Po instalacji aktualizacji należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo. Błąd występował tylko w wersji 7.3.22.
7.3.22, 28-03-2012
  1. Ewidencja Vat - dla ewidencji sprzedaży dodany został filtr na rok dokumentów.
  2. Wydruk dekretacji dokumentu - zmiana daty sprawdzenia i zatwierdzenia z daty bieżącej na datę dokumentu.
  3. Moduł kadrowo płacowy - Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania dat badań lekarskich i szkoleń BHP z mozliwością sortowania.
  4. Moduł kadrowo płacowy - okno informacji o pracowniku - kontrolkom nadane zostały kolory i pogrubiona czcionka poprawiająca czytelność.
  5. Moduł kadrowo płacowy - opcje - dodane zostało ustawienie czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczać tylko z wynagrodzenia zasadniczego czy z definiowanych składników. Ustawienie można włączać globalnie bądź dla poszczególnych firm.
  6. Moduł kadrowo płacowy - składniki płac - dodane zostało ustawienie czy składnik ma być uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  7. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy wstecz obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników płacowych.
  8. Moduł kadrowo płacowy - okna: kalendarza pracy firmy i obecności - dodana została automatyczna zmiana rozmiaru kontrolek.
  9. Moduł kadrowo płacowy - dodawanie nowej firmy - dodana została automatyczna generacja kalendarzy pracy dla 1/2 i 1/4 etatu.
  10. Moduł kadrowo płacowy - świadectwo pracy - dodane zostały pola ilości godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
  11. Moduł kadrowo płacowy - eksport do programu płatnika - generacja wyłącznie dokumentu RZA w sytuacji gdy ubezpieczeni podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  12. Środki trwałe - dodane pola wartość rynkowa i data wyceny wartości rynkowej.
  13. Moduł kadrowo płacowy - opcje firmy - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy obliczać podstawę do ubezpieczeń.
  14. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych.
7.3.19, 16-02-2012
  1. Poprawa importu walutowych dokumentów zakupu z programów "Fama".
  2. Poprawa wstawiania brakujących deklaracji przez rozwijalne menu na przycisku "Dodaj".
7.3.18, 08-02-2012
  1. Stawki kilometrowe - usunięty został nieobowiązujący wpis z datą 1 stycznia 2012. Jeśli były dokonywane wpisy w ewidencji przebiegu pojazdu po 1 stycznia 2012 z tymi stawkami, należy je sprawdzić i poprawić jeśli tego wymagają.
7.3.17, 07-02-2012
  1. Wymuszenie zmiany stawki ubezpieczenia emerytalnego płaconego przez pracodawcę i przypisanie na stałe stawki obowiązującej w styczniu 2012.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa opisu stawki emerytalnej płaconej przez pracodawcę na listach płac.
7.3.16, 03-02-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wyliczania ilości dni pracy przy etatach niepodzielnych bez reszty przez 8 np. 1/3, 1/5.
  2. Stałe roczne - umożliwienie wpisania stawki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę obowiązującej o 1 lutego 2012 i dodanie okno informacyjnego, że należy to zrobić samodzielnie po wykonaniu list płac za styczeń 2012.
7.3.14, 01-02-2012
  1. Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania deklaracji jeśli nie występuje ulica płatnika lub podatnika.
7.3.12, 31-01-2012
  1. Aktualizacja stałej miesięcznej: podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Moduł kadrowo płacowy - PIT-40 - poprawa wypełniania pola 75.
7.3.11, 19-01-2012
  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie PIT-11 jeśli nie ma zaznaczonego PIT-R.
  2. UWAGA: Zostanie wykonana aktualizacja struktur bazy danych.
7.3.10, 18-01-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - aktualizacja wydruku rocznej ewidencji czasu pracy.
7.3.9, 18-01-2012
  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie PIT-4R.
7.3.8, 17-01-2012
  1. Moduł e-deklaracje - aktualizacja odbierania potwierdzeń w związku ze zmianami w systemie e-deklaracje.
7.3.7, 13-01-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa rozwijania list rozwijalnych w oknach z kontrolką reporter: umowy o pracę i świadectwa pracy.
7.3.6, 13-01-2012
  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.
7.3.5, 12-01-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - PIT-11 wersja 19 i PIT-40 wersja 17 - dodane automatyczne wypełnianie przy kosztach uzyskania przychodu powyżej 40%.
7.3.3, 11-01-2012
  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych(oprócz podstawy do ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ nie jest jeszcze opublikowana).
  2. Moduł kadrowo płacowy - nowe deklaracje PIT-11 wersja 19, PIT-40 wersja 17, PIT-12 wersja 5.
  3. Moduł kadrowo płacowy - na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 dodana została kontrola nr PESEL pracownika.
  4. Kontrahenci - dodana została możliwość wpisywania w pole NIP nr PESEL z kontrolą.
  5. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.3 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2011 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.2.48, 13-12-2011
  1. e-deklaracje - dodana została możliwość usuwania deklaracji VAT-UEK wysłanej wcześniej jako e-deklaracja w celu ponownego jej skorygowania i wysłania.
  2. Zmiana w imporcie dokumentów walutowych z programów "Fama". Wartości dokumentów eksportowych , są przeliczane po kursie waluty na podstawie wartości razem w walucie.
7.2.45, 02-12-2011
  1. Poprawa importu wyciągu bankowego z iPko.
7.2.44, 10-11-2011
  1. Przywrócenie automatycznego wypełniania deklaracji VAT-7 w wersji 10 w celu składania korekt deklaracji.
7.2.43, 27-10-2011
  1. Poprawa otwierania okna rozrachunków z kontrahentami.
7.2.42, 24-10-2011
  1. Dodana możliwość wysłania e-deklaracji VAT-UE ze wszystkimi zerowymi kwotami.
7.2.41, 29-09-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa użycia wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby z brutto na netto.
  2. Poprawa zmiany symbolu konta syntetycznego, obecnie automatycznie zmieniane są symbole kont analitycznych należących do poprawianego konta syntetycznego.
  3. Plan kont - dodane automatyczne usuwanie kont analitycznych należących do usuwanego konta syntetycznego.
7.2.38, 09-09-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-11 wersja 18.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodana została opcja pozwalająca użyć wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby.
  3. Zestawienie obrótów - poprawa filtrowania przy wyborze dowolnego okresu.
7.2.35, 17-06-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa generowania dodatków i potrąceń na listach płacowych(wystąpiło tylko w wersji 7.2.33). Jeśli w wersji 7.2.33 była generowana lista płac typu "wynagrodzenie za miesiąć" po zainstalowaniu wersji 7.2.35 należy ją usunąć i wygenerować na nowo.
7.2.33, 08-06-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodana obsługa automatycznego wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za pracę w nocy na liście płac na podstawie ilości nadgodzin i godzin nocnych wpisanych na liście obecności(wymaga zdefiniowania takiego składnika płacowego).
  2. Aktualizacja modułu e-deklaracji.
  3. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.
7.2.32, 30-05-2011
  1. Dodana stawka vat "Vat rozlicza nabywca" i możliwość oznaczania dokumentów sprzedaży vat jako "Dostawa towarów dla której płatnikiem jest nabywca" w celu wpisywania faktur wewnętrznych. Tak wpisane dokumenty vat automatycznie przen oszą się do odpowiednim pól na deklaracji VAT-7.
  2. Do przycisku "Renumeruj" w oknie listy dokumentów dodane zostało menu kontekstowe z dowolnym wyborem, czy podczas renumeracji ma być na nowo nadany numer ewidencyjny i/lub przeliczone salda raportów kasowych i wyciągów bankowych.
  3. Podczas rozliczania dokumentów zapisami raportów kasowych i wyciągów bankowych, przy ustalaniu konta rozrachunkowego kontrahenta, oprócz ustawień odbiorca/dostawca z kartoteki dodane zostało uwzględnianie jaki dokument jest rozliczany.
7.2.27, 24-03-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa umieszczania zasiłków rehabilitacyjnych i zasiłku macierzyńskiego na świadectwie pracy i w karcie zasiłkowej.
7.2.26, 16-03-2011
  1. Umożliwienie korygowania e-deklaracji VAT-7 w wersji 12.
7.2.25, 15-03-2011
  1. Dodany wydruk deklaracji VAT-7 wersja 12 na formularzu.
  2. Moduł środki trwałe - poprawa likwidacji środka trwałego.
7.2.24, 28-02-2011
  1. Raport sald kontrahentów - dodana możliwość ustawienia filtru na kontrahentów z zerowym saldem i wydruk potwierdzeń zerowych sald.
  2. Zapisy konta - dodane zostałe pole wyświetlające saldo zapisów.
7.2.23, 17-02-2011
  1. Uruchomiony import dokumentów z formatu xml.
7.2.22, 16-02-2011
  1. Poprawy wydruków ewidencji zakupów i korekt zakupów vat tylko z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
  2. Dodane wydruki ewidencji zakupów i korekt zakupów z podziałem na stawki.
7.2.21, 14-02-2011
  1. Uzupełnienie stawek vat o stawkę 6% dla faktur RR, należy włączyć używanie tej stawki w odpowiednich ewidencjach zakupu.
  2. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktur.
7.2.20, 14-02-2011
  1. Aktualizacja modułu e-deklaracje po aktualizacji certyfikatu przez bramkę edeklaracji.
7.2.19, 11-02-2011
  1. Poprawa obliczania rachunku zysków i strat, dla warunku sumowania obrotów kont ze znakiem minus i zerowego salda.
7.2.18, 11-02-2011
  1. Okno ewidencji vat sumarycznie - dodane kolumny z podziałem wartości na stawki vat.
7.2.17, 10-02-2011
  1. Poprawa etykiety(stawki vat) przy opisie dokumentów wewnątrzwspólnotowych.
7.2.16, 10-02-2011
  1. Dodane filtrowanie według miesiąca sumarycznych ewidencji vat.
7.2.15, 10-02-2011
  1. Dodana obsługa importu dokumentów PZ z programów "Fama" jako dokumentu prostego(polecenia księgowania).
7.2.14, 08-02-2011
  1. Uruchomione deklaracje VAT-7 w wersji 12.
  2. Poprawa wydruku ewidencji vat sprzedaży, jeśli występują kwoty w stawce zero procent eksport.
7.2.11, 07-02-2011
  1. Dodana opcja umożliwiająca wyszukiwanie zdalnych drukarek sieciowych.
7.2.8, 31-01-2011
  1. Aktualizacja kolejnych opublikowanych stałych miesięcznych.
7.2.7, 22-01-2011
  1. Wprowadzanie wartości vat dokumentu - dodane automatyczne kończenie edycji pola po wpisaniu kwoty z groszami.
7.2.6, 21-01-2011
  1. Dokumenty vat - poprawa wprowadzania kwot vat do kolumny w zależności od ustawienia "Automatycznie wyliczaj vat z wartości".
7.2.5, 21-01-2011
  1. Poprawa wymuszania odczytu stawek vat przy zmianie roku w programie.
  2. Poprawa raportu należności/zobowiązań przy zaznaczonej opcji "Pokaż nierozliczone zapisy".
  3. Poprawa zerowania kwot dokumentu vat, po zapisaniu dokumentu i pozostawaniu w trybie zapisywania kolejnego nowego dokumentu.
  4. Dodane przepisywanie kwot dokumentu vat przy kopiowaniu już istniejącego dokumentu.
7.2.4, 20-01-2011
  1. Zmiany opisów na wydrukach ewidencji vat.
7.2.3, 20-01-2011
  1. Dodana kontrola poprawności nipu przy zapisywaniu kontrahentów w kartotece i zapisywyaniu dokumentów z kontrahentem.
7.2.2, 19-01-2011
  1. Poprawa tytułu kolumny i sumy kolumny na wydruku ewidencji vat.
7.2.1, 19-01-2011
  1. Dodana obsługa nowych stawek vat na 2011 rok z pozostawieniem i możliwością księgowania zapisów ze starymi stawkami vat.
  2. Aktualizacja kalendarza uwzględniająca nowe święto "Trzech Króli".
  3. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych.
  4. Aktualizacja 7.2 jest płatna.
7.1.54, 15-12-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa obliczania stawki dziennej zwolnienia chorobowego w sytuacji kiedy w okresie obliczania w co najmniej jednym miesiącu pracownik jest na dwóch listach płacowych.
7.1.53, 03-12-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku karty wynagrodzeń pracownika dla sytuacji kiedy dzień wypłaty nie jest w tym samym miesiącu, za który jest wypłata.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodany uproszczony wydruk listy płac z oddzielnymi kolumnami wypłata gotówką i przelewem.
  3. Aktualizacja pliku pomocy.
7.1.52, 01-12-2010
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.1.51, 01-12-2010
  1. Poprawa zaznaczania używania kont wielowalutowych w oknie waluty używane w firmie.
7.1.50, 25-10-2010
  1. Deklaracja VAT-7 - poprawa błędu, który uniemożliwiał zapisanie deklaracji z ujemną kwotą w polu 21 i zerową w polu 22.
  2. Moduł kadrowo płacowy - umowy o pracę - dodane miejsce wypłaty wynagrodzenia i możliwość oznaczenia, że wynagrodzeniem jest wynagrodzenie minimalne.
7.1.49, 27-08-2010
  1. Składki właścicieli - poprawa wyświetlania stawki ubezpieczenia wypadkowego, jeśli właściciel używa innej(własnej) stawki.
7.1.48, 10-08-2010
  1. Zmiany w deklaracjach VAT-UE, automatyczne proponowanie kolejnych miesięcy lub kwartałów w zależności od ustawienia, czy wypełniać VAT-UE miesięcznie.
7.1.46, 24-05-2010
  1. Moduł e-Deklaracje - dodana została możliwość wysyłania korekt deklaracji VAT-7 z wymaganym załącznikiem ORD-ZU.
7.1.42, 23-04-2010
  1. Zmiana daty od na wydruku bilansu.
  2. Aktualizacja pliku pomocy.
7.1.41, 19-04-2010
  1. Dodana została możliwość oznaczania wpisów w ewidencjach vat, dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych pozwalająca na pełne wypełnienie deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-UE/ABC.
7.1.39, 09-04-2010
  1. Poprawka wywoływania deklaracji VAT-7.
7.1.38, 08-04-2010
  1. Aktualizacja importu wpłat bankowych z programów fama powyżej wersji 7.1.107.
  2. Dodana deklaracja VAT-UEK.
  3. Dodany moduł e-Deklaracje do elektronicznego wysyłania deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-UEK. Moduł jest opcjonalny i płatny.
7.1.32, 31-03-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa pokazywania przysługujących dni urlopu w zestawieniu wykorzystanych urlopów dla wszystkich pracowników.
7.1.25, 17-03-2010
  1. Zmiana w zestawieniu umorzeń środków trwałych - pokazywane są środki z amortyzacją jednorazową pomimo tego, że nie mają zaznaczonej opcji umieść w planie amortyzacji, poprawione zostało również pokazywanie środków, które zostały umorzone w roku zestawienia.
7.1.23, 17-03-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - przywrócone zostało informacyjnie pole ilość dni urlopu. Dodana została funkcja umożliwiająca przepisanie wartości z tego pola do liczby przysługujących dni urlopu za dany rok (trzeba kliknąć przycisk Urlopy przysługujące z wciśniętymi klawiszami Ctrl Shift).
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodane zostało ostrzeżenie, jeśli podczas zapisywania nie jest wypełnione pole liczba miesięcy zaliczana do urlopu.
7.1.21, 15-03-2010
  1. Właściciele - dodana została opcja czy ma być odliczana kwota wolna od podatku przy wypełnianiu deklaracji PIT-5.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana została lista urlopów przysługujących z ilością dni za poszczególne lata, należy sprawdzić i ewentualnie skorygować początkowe wypełnienie listy.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana została możliwość drukowania kart obecności do podpisywania dla każdego pracownika na oddzielnej kartce jako wydruk seryjny.
7.1.18, 05-03-2010
  1. Poprawa obliczania jednostronnego rachunku zysków i strat.
  2. Moduł kadrowo płacowy - uaktualnienie wydruków list płac w części koszty płacowe o składkę na emerytury pomostowe.
7.1.15, 19-02-2010
  1. Poprawa obliczania rachunku zysków i strat w sytuacji gdy jedna z kwot na początek lub koniec okresu była ujemna.
7.1.14, 12-02-2010
  1. Deklaracja VAT-UE wersja 2 z załącznikami z możliwością ustawienia czy deklaracje mają być wypełniane miesięcznie, czy kwartalnie.
7.1.10, 08-02-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - listy płac - poprawa wydruku czterostronicowej listy płac - na ostatniej stronie dwa razy drukował się nagłowek strony przez co nie mieściły się wszystkie pozycje na stronie.
7.1.9, 04-02-2010
  1. Środki trwałe - poprawa obliczania amortyzacji w przypadku gdy wartość rozbudowy środka w roku przekracza wartość początkową.
  2. Aktualizacja zasobów w języku polskim dla okien rozrachunków.
7.1.8, 03-02-2010
  1. Aktualizacja wydruków potwierdzenia salda, dla sald w walucie.
7.1.6, 01-02-2010
  1. Deklaracja VAT-7 dodana została możliwość wydruku wersji 11 na oryginałach wersji 10.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana została obsługa funduszu emerytur pomostowych.
7.1.4, 27-01-2010
  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w stałych miesięcznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana możliwość zmiany wielu pracownikom wynagrodzenia zasadniczego, poprzez funkcję popraw wiele.
7.1.3, 26-01-2010
  1. Poprawa kwoty wolnej od podatku w stałych rocznych.
  2. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.
7.1.2, 15-01-2010
  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych.
  2. 2009-10-29 Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-4R w wersji 3.
  3. 2009-10-29 Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT12 w wersji 4.
7.0.110, 29-10-2009
  1. Rozrachunki - dodana została możliwość eksportu zestawienia do Excela, PDF i HTML.
  2. Moduł kadrowo płacowy - zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych - poprawa pokazywania pracowników dla zestawień z wcześniejszych lat.
7.0.103, 20-07-2009
  1. Deklaracja PIT-5 - poprawa liczenia podatku dochodowego przy wejściu w drugi próg podatkowy
  2. Dodana możliwość kwartalnego rozliczania vat-u, deklaracja VAT-7K.
7.0.102, 14-07-2009
  1. Archiwizacja danych - dodane opcje archiwizacji, dodana możliwość wysyłania archiwum emailem jako załącznika, odczyt archiwizacji jest wywoływany oddzielnie.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa eksportu do "Płatnika" pracowników na urlopach wywchowawczych od stycznia 2009 roku.
  3. Moduł kadrowo płacowy - Lista płac - zlecenie - dodane automatyczne obliczanie zlecenia z podatkiem zryczałtowanym.
  4. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana informacja po zmianie etatu na inny niż pełny i nie przypisaniu innego kalendarza pracy.
7.0.98, 27-04-2009
  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzących działalność w stałych miesięcznych.
7.0.97, 23-04-2009
  1. Dodana możliwość zmiany stawki ubezpieczenia wypadkowego na 1.67, bez potrzeby zaznaczania: Firma używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.
7.0.95, 21-04-2009
  1. Poprawa rozliczania rozrachunków, jeśli zapłata jest z innego roku niż dokument rozrachunkowy.
7.0.94, 20-04-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 17.
  2. Zmiany przeliczenia rozrachunków rozliczanych w więcej niż jednym roku.
7.0.91, 31-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodane zostały karty zasiłkowe.
  2. Uzupełnione zostało sprawdzanie numeru dokumentu podczas zapisywania(czy taki dokument nie został już wpisany).
  3. Dodane zostało sprawdzanie zapisów przed zapisaniem dokumentu, jeśli symbol konta jest pusty, a kwota jest wpisana lub odwrotnie, pojawi się komunikat.
7.0.90, 30-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodane zostało okno "Listy płac - sumarycznie", w którym można uzyskać zestawienie list płacowych z możliwością filtrowania według kryteriów: rok, miesiąc, dział, pracownik,...
7.0.86, 18-03-2009
  1. Import dokumentów - poprawa importu daty otrzymania dla dokumentów zakupu i korekt zakupu. Data dokumentu jest teraz pobierana z definicji typów dokumentów.
7.0.85, 18-03-2009
  1. Dodana została możliwość drukowania dekretów, dla zaznaczonych dokumentów na liście dokumentów.
  2. Dodana została możliwość wyszukiwania dokumentów w programie przez odczyt kodu kreskowego z wcześniej wydrukowanych dekretów.
7.0.84, 17-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - przy umowach na okres próbny i czas określony, dodana została możliwość wstawienia klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodane zostało pole uwagi.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - zmienione zostało formatowanie normy czasy pracy na wydruku, przeliczenie części dzięsiętnych godzin na minuty.
  4. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodany został aneks do umowy o pracę z możliwością przenoszenia danych z umowy, której dotyczy.
  5. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość wypisywania umów jako kopii istniejącej umowy, co ułatwia wpisywanie wielu umów, wystarczy zmienić pracownika.
7.0.80, 10-03-2009
  1. Ewidencja Vat - poprawa błędu uniemożliwiającego wykonanie renumeracji z poziomu ewidencji.
7.0.79, 10-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - poprawa wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniu za ostatnie 3 miesiące w sytuacji gdy na liście pracownika występowało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
7.0.78, 05-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - uwzględniona zmiana ilości dni płaconych przez pracodawcę dla pracowników powyżej 50 roku życia obowiązująca od 1 lutego 2009.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodana została możliwość wpisania ilości dnia wynagrodzenia chorobowego wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy w roku zatrudnienia.
7.0.75, 02-03-2009
  1. Dodana została możliwość automatycznego sprawdzania i instalacji aktualizacji programu co określoną ilość dni.
  2. Poprawa wydruku i podglądu wydruku salda dla pojedynczego kontrahenta bezpośrednio z listy sald kontrahentów.
7.0.72, 27-02-2009
  1. Rozliczanie rozrachunków i salda kontrahentów - dodana została możliwość uzyskania salda na dowolnie wybrany dzień wstecz.
  2. Salda kontrahentów - dodany został nowy wydruk: zestawienie nierozliczonych transakcji.
  3. Raport kasowy i wyciąg bankowy - dodane zostało uwzględnianie ustawienia "walutowości" konta z planu kont.
  4. Import dokumentów z programów Fit Fama - dokończony został import kwot w walucie i dodany został nowy typ kwota brutto i w walucie.
  5. Import dokumentów z programów Fit Fama - przywrócony import kwoty w cenach magazynowych.
  6. Plan kont - dla słownikowego konta kontrahentów, dodane ustawienie "krajowy".
  7. Dodane okno do ustawienia walut używanych w firmie.
7.0.66, 19-02-2009
  1. Poprawa formatowania adresu kontrahenta po wersji 7.0.65.
  2. W zestawienie sald z kontrahentami dodane uwzględnianie zapłat, nawet jeśli nie ma dokumentów konkretnego kontrahenta.
7.0.62, 18-02-2009
  1. Dodane zestawienie sald z kontrahentami z możliwością seryjnego wydruku.
  2. Zwiększenie możliwości definiowania importu dokumentów z programów Fit Fama.
  3. Poprawa błędu, powodującego, że przy poprawianiu dokumentu czasem program kończył pracę.
7.0.46, 06-02-2009
  1. Ustawienia dotyczące importu dokumentów z programów zewnętrznych zostały przeniesione do nowego okna.
  2. Dla importu dokumentów z programów naszej firmy dodane zostały nowe ustawienia dotyczące importu dowodów bankowych i faktur zapłaconych w całości gotówką w momencie wystawienia faktury.
7.0.43, 04-02-2009
  1. Aktualizacja importu dokumentów z programów Fama, jeśli definicje importu zapisów zawierają warunek na określony rodzaj towaru.
7.0.41, 03-02-2009
  1. Raport: zapisy konta - dodany został przycisk umożliwiający pokazanie dokumentu dla konkretnego zapisu.
  2. Import dokumentów z programów Fama - kontrahent jednorazowy jest importowany jako uniwersalny.
7.0.40, 03-02-2009
  1. Modyfikacje zestawienia obrotów kont.
  2. Definicje typów dodumentów - dodana została opcja, czy opis zdarzenia gospodarczego ma być przepisywany do opisu zapisu.
7.0.34, 29-01-2009
  1. Uwzględnianie kompensat razem z rozliczeniami dowodami kasowymi i bankowymi w funkcji Raporty->Rozrachunki->Przelicz wszystko na nowo.
7.0.33, 29-01-2009
  1. Nowe zestawienie obrotów kont z grupowaniem i ukrywaniem analityk kont rozrachunkowych.
7.0.32, 29-01-2009
  1. Poprawa wywoływania wydruków dokumentów: polecenie księgowania i raport kasowy.
7.0.31, 28-01-2009
  1. Poprawa zapisywania zapisów poprawianego dokumentu - jeśli było zmieniana tylko kolumna kwota lub opis zapisu, zmiany nie zapisywały się.
7.0.30, 28-01-2009
  1. Aktualizacja stałych miesięcznych za styczeń i luty 2009.
  2. Modyfikacja importu dokumentów z pliku xml, aby uwzględniał przy wyborze wzorca księgowania czy dokument jest dostawą.
7.0.29, 28-01-2009
  1. Dodane sprawdzanie ustawienia kont słownikowych kontrahentów przy każdym otwieraniu firmy(do 28.02.2009), oraz do funkcji serwisowych.
7.0.24, 27-01-2009
  1. Uruchomienie nowego wydruku rozrachunków.
  2. Moduł kadrowo płacowy - eksport do Płatnika - dodany wybór foldera do którego będzie eksportowany plik. W nazwie pliku dodana data i godzina eksportu.
7.0.19, 23-01-2009
  1. Aktualizacja stałych rocznych na 2009r.
  2. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 16.
  3. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT4R wersja 2.
  4. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-40 wersja 16.
  5. Moduł kadrowo płacowy - dodana została możliwość przypisania grupy niepełnosprawności.
  6. Moduł kadrowo płacowy - dodane zestawienie - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  7. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja uruchamiania programu "Płatnik" i przestawiania limitu zmiany hasła programu "Płatnik".
  8. Nowe deklaracje VAT7 wersja 10, VAT7K wersja 4.
  9. Lista dokumentów - dodana została możliwość definiowania jakie kolumny mają się wyświetlać.
  10. Zapisy dokumentu - dodana została możliwość definiowania jakie kolumny mają się wyświetlać.
  11. Całkowicie zmienione wyświetlanie i rozliczanie należności i zobowiązań.
  12. Na liście dokumentów rozrachunkowych dodane zostały kolumny czy dokument jest rozliczny, oraz kwoty rozliczone i pozostałe do rozliczenia.
  13. Dodana została możliwość dodawania nowych dokumentów PK, RK i WB bezpośrdnio z paska narzędziowego i menu.
  14. Dodana została możliwość bezpośredniego kompensowania dokumentów, bez pomocniczego dokumentu PK.
  15. Kartoteka kontrahentów - dodana została możliwość filtrowania wg kryteriów: odbiorca, dostawca, zagraniczny, powiązany z automatycznym filtrowaniem przy wywoływaniu z planu kont.
6.5.52, 17-07-2008
  1. Kartoteka kontrahentów - dodana została możliwość przeglądania listy wszystkich dokumentów z ewidencji vat, na których występuje kontrahent.
6.5.50, 15-07-2008
  1. Raport kasowy, wyciąg bankowy - dodane zostało automatyczne filtrowanie przy wyborze dokumentów rozrachunkowych i możliwość wybrania wielu dokumentów.
  2. Import dokumentów z programu Fama - dodana została możliwość łączenia wcześniej zaimportowanych zapłat z dokumentami importowanymi później.
6.5.48, 08-07-2008
  1. Raport kasowy - dodana możliwość wydruku wielu zaznaczonych pozycji jako dodowów kasowych.
6.5.47, 07-07-2008
  1. Raport kasowy - zmiana wydruku dowodu KP/KW - jeden wydruk z automatycznym wypełnianiem pól.
6.5.40, 06-06-2008
  1. Import dowodów kasowych i bankowych z programów FaMa - poprawka błędu, który dodawał dowody przy każdym imporcie(występował tylko w wersji 6.5.39)
6.5.39, 04-06-2008
  1. Import dokumentów z programu FaMa - do kryteriów importu dodane zostało ustawienie faktura zaliczka, lub końcowa, ...
6.5.35, 12-03-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - podczas generacji listy płac dodana została możliwość wyboru dla jakich działów lista ma się wygenerować.
6.5.33, 06-03-2008
  1. Stałe miesięczne - poprawka możliwości wpisywania minimalnych podstaw od miesiąca marca 2008.
6.5.30, 07-02-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk wypełnionej karty obecności do podpisywania.
  2. Raport kasowy - dodana została możliwość importowania dokumentów rozrachunkowych zapłaconych w dniu wystawienia.
6.5.28, 06-02-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk rocznej ewidencji czasu pracy.
6.5.27, 01-02-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawka eksportu do Płatnika deklaracji RCX, w wypadku kiedy firma nie ma prawa do wypłaty zasiłków i pracownik część miesiąca jest w pracy, a część na urlopie macierzyńskim.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wypełniania wielkości składki na ubezpieczenie wypadkowe w stałych rocznych - dotyczy tylko firm, które nie używają własnej wielkości składki.
  3. Właściciele składki - zmieniony filtr na rok, filtruje po roku z daty zapłaty, a nie za jaki rok jest składka.
6.5.24, 23-01-2008
  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka(program wypełniał pole ulga na wychowanie dzieci, ale nie odliczał jej od kwoty podatku należnego), należy otworzyć już wypełnioną deklarację i wpisać kwotę ulgi ponownie.
6.5.22, 18-01-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - składniki płac - poprawka pokazywania potrąceń(bez specjalnej kombinacji klawiszy).
6.5.19, 17-01-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R(zera na ostatniej stronie).
6.5.18, 15-01-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R.
  2. Moduł kadrowo płacowy - do wydruków seryjnych dodana imienna karta przychodów z wynagrodzeniem za czas choroby i zasiłkiem chorobowym.
  3. Opcje - dodane wydruki dodatkowe(np. tytuły ewidencji vat,...)
6.5.17, 11-01-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku indywidualnej karty wynagrodzeń dla pracownika i wydruków seryjnych z kartoteki pracowników.
6.5.14, 09-01-2008
  1. Deklaracja PIT-4R - poprawka wypełniania danych dla podatnika będącego osobą fizyczną(uzupełnienie o pesel).
6.5.0, 08-01-2008
  1. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-4R wersja 1.
  2. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-40 wersja 15.
  3. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-12 wersja 3 plus oświadzenie o odliczeniu ulgi prorodzinnej.
  4. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT2 - nowa wersja.
  5. Aktualizacja stałych rocznych, miesięcznych, ...
6.4.24, 14-08-2007
  1. Część kadrowa - poprawa wypełniania informacji na nowo dodawanych świadectwach pracy.
6.4.22, 02-08-2007
  1. Część płacowa - poprawa zaokrąglania składek na ubezpieczenia.
6.4.21, 18-07-2007
  1. Lista płac - dodana została możliwość wygenerowania przelewów z opcją eksportu do formatu ELIXIR lub SAPORD.
6.4.18, 13-07-2007
  1. Pracownicy - świadectwa pracy - dodana została możliwość zapisywania świadectw pracy z automatycznym wypełnianiem pól.
6.4.16, 11-07-2007
  1. Poprawa błędu - jeśli pracownik lub właściciel nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, program nie wyliczał składki na ubezpieczenie rentowe (występował tylko od wersji 6.4.0)
6.4.11, 10-07-2007
  1. Pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość zapisywania wielu umów o pracę.
  2. Zasiłki macierzyńskie - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA.
  3. Urlopy wychowawcze - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA i RSA.
  4. Urlopy bezpłatne i nieobecności nieusprawiedliwione - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RSA.
6.4.0, 05-07-2007
  1. Obsługa różnych stawek ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracodawcę i ubezpieczonego.
  2. Właściciele składki - dodana została możliwość filtrowania po właścicielu i roku składek.
6.3.15, 07-05-2007
  1. Część kadrowo płacowa, poprawka błędu obliczania stawki dziennej zasiłku chorobowego, występował dla pracowników z wynagr. min. powyżej wersji 6.3.10. Należy poprawić zwolnienie i listę płac.
6.3.14, 05-04-2007
  1. Usunięcie komunikatu Key Violation przy zakładaniu nowej firmy.
6.3.10, 16-03-2007
  1. Stałe roku - dodana została możliwość zdefiniowania stawki vat: 'Nie podlega VAT na terenie Polski' i automatyczne przenoszenie wpisów w tej stawce na deklarację VAT-7.
  2. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w wynagrodzeniu na umowie o pracę, proszę odpowiednio oznaczyć składniki, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  3. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w podstawie zasiłku chorobowego. proszę sprawdzić oznaczenie składników, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  4. Wpisywanie zwolnienia chorobowego - dodane zostało okno, które szczegółowo pokazuje sposób obliczenia podstawy zasiłku chorobowego.
6.3.6, 19-02-2007
  1. Część kadrowa - stałe roku: poprawione zostało automatyczne wypełnianie stawki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
6.3.3, 14-02-2007
  1. Część kadrowa - poprawa skreśleń symbolu deklaracji na wydruku PIT-11/8B na czystych kartkach.
6.3.2, 08-02-2007
  1. Część kadrowa, stałe roczne - aktualizacja kwoty kosztów uzyskania przychodu dla zamiejscowych.
6.3.0, 26-01-2007
  1. Część kadrowa - deklaracja PIT-40 wersja 14.
  2. Część kadrowa - deklaracja PIT-11 wersja 15.
  3. Wypełnianie i aktualizacja stałych rocznych
6.2.98, 10-01-2007
  1. Część płacowa - listy płac - poprawa generacji listy płac, jeśli lista jest za grudzień 2006r., a data wypłaty jest w 2007r. Należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo.
6.2.95, 05-10-2006
  1. Zestawienie zobowiązań i należności - zmiana umożliwiająca wyświetlanie zapłat dla dokumentów wystawionych co najmniej dwa lata wcześniej.
  2. Raporty kasowe, wyciągi bankowe i polecenia księgowania - zmiana umożliwiająca łączenia pozycji takich dowodów z dokumentami wystawionymi co najmniej dwa lata wcześniej.
  3. Kartoteka pracowników - zmiana opcji Pracuje na godziny na pole wyboru Rodzaj wynagrodzenia. Jest możliwość wybrania stałe, na godziny, zmienne (np. akord).
  4. Zwolnienia chorobowe - poprawa liczenia stawki dziennej gdy pracownik przepracował w miesiącu więcej niż połowę dni wynikających z ob. pracy, program dopełnia podstawę uwzgl. rodzaj wynagrodzenia.
  5. Dla wynagr. stałego, jeśli pracownik chorował i w miesiącu choroby jego wynagr. zas. było inne niż jest obecnie, należy na liście za ten miesiąc poprawić kwotę: Podstawa do liczenia stawki dziennej.
6.2.94, 11-09-2006
  1. Kadry i płace: zwolenienia chorobowe - przywrócona stawka 70%.
6.2.93, 04-09-2006
  1. Część kadrowo-płacowa - dodane nowe kody podmiotu podstawowego z rozszerzeniem do współpracy z programem Płatnika.
6.2.92, 09-08-2006
  1. Waluty - poprawka błędu uniemożliwiającego poprawne wywołanie kartoteki walut.
6.2.85, 01-06-2006
  1. Cześć kadrowo-płacowa, dodana możliwość oznaczania w kalendarzu firmy dowolnego dnia jako roboczego.
6.2.83, 23-05-2006
  1. Dziennik księgowań - dodana została możliwość drukowania rejestrowego dziennika księgowań (oddzielnie dla każdego typu dokumentu).
  2. Środki trwałe - dodana możliwość zmiany wartości środka trwałego
6.2.51, 20-02-2006
  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka zaznaczania informacji o kosztach uzyskania przychodu. Dotyczy tylko takich deklaracji gdzie koszty są inne niż 'od jednego zakładu pracy'.
6.2.50, 14-02-2006
  1. Plan kont - przy dopisywaniu nowych kont syntetycznych samoczynne zamykanie okna wpisu po zapisaniu.
  2. Plan kont - wyświetlanie informacji przy próbie zapisania konta o symbolu, który już istnieje.
6.2.49, 09-02-2006
  1. Deklaracja PIT-40 wersja 13 - poprawa zaokrąglania zaliczek na podatek do pełnych złotych.
6.2.48, 08-02-2006
  1. Deklaracja PIT-5 wersja 15 i PIT-5L wersja 3.
6.2.47, 08-02-2006
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 9 - wydruk na oryginalnym formularzu.
6.2.46, 07-02-2006
  1. Deklaracja PIT-4 wersja 17.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 13.
  3. Deklaracja PIT-11/8B wersja 14.
6.2.45, 03-02-2006
  1. Opcje planu kont - po zmianie ustawień, jeśli nie ma jeszcze zapisów symbole całego planu kont zostaną przeformatowane.
6.2.44, 01-02-2006
  1. Zestawienie należności i zobowiązań - dodana została możliwość sprawdzania z dowolnie wybraną ilość lat wstecz.
6.2.40, 30-01-2006
  1. Zwolnienia chorobowe - dodane nowe stawki 90% i 75%.
6.2.37, 24-01-2006
  1. Deklaracja VAT-UE oraz załączniki do niej, zmiana odrzucania groszy na zakrąglanie kwot do pełnych złotych.
  2. Pracownicy - poprawa wydruku karty pracy, jeśli pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca.
6.2.32, 12-01-2006
  1. Zmiana w ostatniej deklaracji VAT-7 za rok 2005, zaokrąglanie, a nie odrzucanie groszy, tak samo jak w deklaracjach od roku 2006.
6.2.31, 06-01-2006
  1. Dodane pole rok vat dla wpisów do ewidencji vat korekt sprzedaży.
  2. Przegląd dokumentów - dodane wyświetlanie kolumn miesiąc i rok.
  3. Przegląd ewidencji vat - dodane wyświetlanie kolumn miesiąc i rok.
  4. Pasek narzędziowy - dodany przycisk do wywoływania kalkulatora systemu windows.
6.2.30, 05-01-2006
  1. Dodana możliwość zmiany okresu wielu zaznaczonych dokumentów.
  2. Ewidencje Vat - dodana możliwość filtrowania po kontrahencie.
  3. Ewidencje Vat - podczas dopisywania nowego dokumentu w ewidencjach vat, automatyczna zmiana okresu dokumentu, na okres ewidencji vat.
  4. Ewidencje Vat Zakup - dodane oddzielne pol rok vatu z możliwoscią filtrowania po tym polu.
  5. Wyciągi bankowe, raporty kasowe - zmiana łączenia pozycji tych dokumentów z dokumentami rozrachunkowymi.\r\nW tej chwili jedna pozycja WB lub RK może być połączona z wieloma dokumentami rozrachunkowymi.
  6. Dodany został wydruk deklaracji CIT-2.
  7. Zestawienie zobowiązań i należności - dodana możliwość rozliczania dokumentów dla jednego kontrahenta, czyli łączenia nie połączonych pozycji WB i RK z dokumentami bezpośrednio z tego zestawienia.
  8. Zestawienie zobowiązań należności - dodana została możliwość drukowania potwierdzeń sald, dla wielu zaznaczonych kontrahentów.
  9. Dodane pole rok vat dla wpisów do ewidencji vat zakupu i korekt zakupu.
6.1.1, 22-10-2005
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 9.
6.0.93, 13-09-2005
  1. Poprawka zestawienia wykorzystania urlopów, tak aby pokazywał tylko pracowników zatrudnionych w wybranym roku.
  2. Poprawa deklaracji VAT-UE, oryginalna deklaracja zawiera 9 pozycji dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a program pozwalał na wpisanie 10 pozycji. Jeśli wcześniej wpisane deklaracje zawierają wypełnioną 10 pozycję, należy usunąć deklarację i zapisać ją na nowo, program wypisze wówczas automatycznie załącznik.
6.0.92, 02-09-2005
  1. Definicje importu z programu FaMa - poprawka możliwości definiowania importu dla wyrobów.
6.0.85, 15-07-2005
  1. Dodana została możliwość "kopiowania" wpisanych wcześniej dokumentów.
  2. Środki trwałe - dodane zostało zestawienie umorzeń na koniec wybranego miesiąca w roku.
6.0.83, 15-06-2005
  1. Symbol typu dokumentu został zwiększony do 5 znaków.
  2. Nagłowki dokumentów - dodane zostało nowe pole: numer identyfikacyjny, które może być wypełniane ręcznie lub automatycznie przez program i może być unikalne w obrębie całego roku.
  3. Uład bilansu - możliwość definiowania obliczania sald cząstkowych na poziomie analityk.
  4. Możliwość podglądu dokumentów niezaksięgowanych w formie dziennika (bufor).
  5. Plan kont - dodana możliwość wyświetlania na dwa różne sposoby: w postaci "drzewa" jak do tej pory i drugi sposób w postaci listy.
  6. Plan kont - dodana możliwość definiowania ilości znaków na poszczególnych poziomach analityki, oraz możliwość definiowania symbolu konta bez separatorów międzi syntetyką i poszczególnymi poziomami analityki.
  7. Deklaracja PIT-40 wersja 12.
  8. Deklaracja PIT-4 wersja 16.
  9. Wydruk deklaracji PIT-11/8B na oryginale.
  10. Wydruk deklaracji VAT-7 na oryginale.
  11. Dodana możliwość seryjnego wystawiania deklaracji PIT-11, lub PIT-40 dla zaznaczonych pracowników.
  12. Pomijanie typu i nr dowodu tożsamości na dokumentach zgłoszeniowych eksportowanych do programu Płatnika.
  13. Poprawka przenoszenia kwot na RSA eksportowanym do programu Płatnika jeśli firma nie miała prawa do wypłaty świadczeń.
  14. Wydruki wpłat i przelewów podatkowych według nowej specyfikacji, zarówno na oryginałach jak i na czystych kartkach.
  15. Dla właścicieli i pracowników dodana została możliwość określenia jakie identyfikatory wysyłać do programu "płatnika".
  16. Dla pracowników dodana zostało możliwość zmiany tych identyfikatorów dla wielu zaznaczonych pracowników - przycisk "Popraw wiele" w kartotece pracowników.
  17. Załączniki VAT-UE/A i VAT-UE/B do deklaracji VAT-UE.
5.1.14, 05-08-2004
  1. Raporty - dodany nowy raport do kontroli zapisów na kącie 490 z zapisami na 4 lub 5.
5.1.10, 19-07-2004
  1. VAT-7 poprawka wyliczania deklaracji, tylko dla podatników u których występuje sprzedaż zwolniona z podatku vat.
5.1.8, 14-07-2004
  1. Poprawka przepisywania importu usług na deklarację VAT-7
5.1.5, 23-06-2004
  1. Ewidencje VAT - dodana możliwość filtrowania po typie dokumentu wewnątrzwspólnotowego
  2. Deklaracja VAT-7 - dodane okno informacyjne jeśli suma dokumentów oznaczonych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w ewidencjach sprzedaży i zakupu nie zgadza się.
5.1.2, 21-06-2004
  1. VAT-7 poprawa liczenia zakupów przy sprzedaży zwolnionej
  2. VAT-7 przeniesienie z poprzedniej deklaracji nierozliczonych zakupów
5.1.1, 19-06-2004
  1. Lista deklaracji VAT-7 dodana kolumna kwota podatku należnego od 1 maja 2004
5.1.0, 18-06-2004
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 8 Rodzaje ewidencji VAT - możliwość definiowania ewidencji do zapisu zakupów paliwa od którego nie można odliczać VATu
5.0.80, 13-05-2004
  1. Zestawienie zobowiązań i należności - możliwość filtrowania po sposobie płatności
  2. Bilans otwarcia: filtrowanie po kontach pozabilansowych sortowanie symbolu konta "numerycznie"
5.0.79, 13-05-2004
  1. Możliwość importu raportów kasowych z programu FaMa zawierających ponad 256 pozycji
5.0.76, 12-05-2004
  1. Poprawka importu kontrahentów wg NIPu
5.0.74, 06-05-2004
  1. wpisywanie dokumentów wewnątrzwspólnotowych do ewidencji VAT, NIP unijny dla kontrahenta
5.0.61, 08-03-2004
  1. Plan kont - dodana możliwość definiowania waluty konta
  2. Dokumenty dodane pola dokument walutowy, nr. tabeli kursów walut, data kursu
  3. Ewidencja środków trwałych - dla amortyzacji jednorazowej dodana możliwość zaznaczenia czy środek ma się pojawić w planie amortyzacji.
5.0.55, 02-03-2004
  1. Rachunki bankowe - dodane pola nr kolejny, skrót i aktywny.
  2. Plan kont - dodana możliwość podpinania jako analityki rachunków bankowych.
  3. Definicje importu - dodana możliwość definiowania rachunku bankowego i w zapisach kwoty w walucie.
5.0.32, 18-02-2004
  1. Deklaracja PIT4 wersja 15 - nadruk na oryginalnym formularzu.
5.0.25, 16-02-2004
  1. Poprawione łączenie zapłat z dokumentami podczas importu z famy.
5.0.21, 11-02-2004
  1. PIT-4 wersja 15. Lista płac, dodany znacznik zlecenie.
  2. deklaracja PIT 2
5.0.9, 01-02-2004
  1. Wywoływanie "Płatnika" w wersji 6.
  2. Ustawianie limitu hasła dla "Płatnika" aby co chwilę nie trzeba go było zmieniać (Menu Opcje -> "Płatnik - limit hasła).
5.0.5, 29-01-2004
  1. Możliwość importowania kontrahentów z programu Fit FaMa z poziomu kartoteki.
4.6.5, 23-01-2004
  1. Przy wybieraniu dokumentu którego dotyczy pozycja raportu kasowegu, lub wyciągu bankowego możliwość wybierania dokumentów o trzy lata wstecz.
  2. uaktualnienie deklaracji PIT 40
  3. nowe wzory umów o pracę
4.6.0, 21-01-2004
  1. Deklaracja PIT-40 wersja 11 i PIT-8B wersja 10.
4.5.23, 17-01-2004
  1. Import paragonów z programu FAMA, możliwość grupowania jako fiskalnego raportu dobowego (menuOpcje->Ustawienia).
  2. Raport kasowy i wyciąg bankowy - przy zmianie typu dokumentu zmiana konta kasy lub rachunku bankowego.