faktura

Programer Sp. z o. o. Opis zmian

Księga Akcji
Fama Start
Fama Standard
Fama Multi
Fama
Fit Faktura
Maks
Efka
Kadry i płace
Zmiany(Rosnąco)
7.7.62, 21-03-2016
  1. Dodana deklaracja VAT-7K wersja 10.
7.7.60, 19-02-2016
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 16 - poprawa błędu zamiany kwot między polami 37 i 38. Jeżeli deklaracja zawierająca niezerową kwotę w jednym z tych pól lub obu została już zapisana należy ją poprawić lub usunąć i wypełnić na nowo.
7.7.59, 19-02-2016
  1. Dodana deklaracja VAT-7 wersja 16 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
7.7.58, 18-02-2016
  1. Moduł kadrowo płacowy - umowy o pracę - dodany został filtr na typ, czyli umowa lub aneks.
  2. Moduł kadrowo płacowy - kartoteka pracowników - lista działów jest obecnie posortowana po nazwie.
7.7.56, 01-02-2016
  1. Moduł kadrowo płacowy - zmiana wydruku aneksu do umowy o pracę.
7.7.54, 27-01-2016
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
7.7.53, 24-01-2016
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-40 wersja 22.
  3. Moduł e-deklaracje - wysyłanie deklaracji PIT-40 wersja 22.
7.7.52, 23-01-2016
  1. Dodane deklaracje PIT-28 wersja 19 i PIT-28A wersja 16. UWAGA! Jeżeli deklaracje za rok 2015 zostały już wcześniej zapisane w poprzednich wersjach, należy je usunąć i dodać na nowo.
7.7.51, 20-01-2016
  1. Dane firmy - dodane zostały pola danych osoby wypełniającej deklaracji. Informacje z tych pól przenoszone są na nowo wypełniane deklaracje np. VAT-7, PIT-11.
7.7.50, 19-01-2016
  1. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 23 - dodany wydruk i wysyłanie jako edeklaracji.
  2. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-4R wersja 6 - dodany wydruk i wysyłanie jako edeklaracji.
7.7.44, 29-12-2015
  1. Zmiany w aktualizacji stałych rocznych i miesięcznych.
7.7.43, 10-11-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych - dodana została możliwość nieuwzględniania zleceniobiorców.
7.7.42, 17-10-2015
  1. Deklaracja VAT-7K wersja 9 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
  2. Deklaracja VAT-27K wersja 1 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
7.7.41, 17-09-2015
  1. Moduł e-deklaracje - dodana możliwość wydruku urzędowego potwierdzenia odbioru dla deklaracji VAT-27.
7.7.40, 13-09-2015
  1. Moduł e-deklaracje - aktualizacja schematów deklaracji VAT-7 i VAT-27 opublikowanych we wrześniu.
  2. Deklaracja VAT-27 - poprawa wydruku w sytuacji gdy pozycje nie mieszczą się na jednej deklaracji.
7.7.39, 02-09-2015
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 15 - poprawa wypełniania kwoty w polu odwrotne obciążenie.
7.7.38, 26-08-2015
  1. Dodana możliwość dodawania deklaracji VAT-27 oprócz generacji podczas dodawania deklaracji VAT-7.
  2. Rozbudowa współdziałania deklaracji VAT-27 i VAT-7.
7.7.37, 25-08-2015
  1. Dodana możliwość wysyłania deklaracji VAT-27 przez moduł e-deklaracje.
  2. Poprawa wydruku deklaracji VAT-27.
7.7.36, 25-08-2015
  2. Jeśli za miesiąc lipiec została zrobiona deklaracja VAT 7 w wersji 14, należy ją usunąc i ponownie wypełnić w wersji 15. Dla sprzedaży w stawce odwrotne obciążenie, zostanie wygenerowana deklaracja VAT 27. Widoczna będzie z menu Deklaracje-> VAT 27.
7.7.35, 25-08-2015
  1. Dodana deklaracja VAT-7 wersja 15 z wydrukiem oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
7.7.34, 04-08-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wykonania - zestawienia wskaźników osób niepełnosprawnych.
7.7.31, 16-05-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja kodów zus dotyczących osób ubezpieczonych.
7.7.30, 29-04-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa pola 10 na deklaracji PIT-11 wersja 22.
7.7.29, 15-04-2015
  1. Dodana możliwość zmiany standardowej stawki ubezpieczenia wypadkowego obowiązującej od 1 kwietnia 2015r.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-11 wersja 22 (bez możliwości wypełnienia danych rezydenta) z wysyłaniem przez moduł e-deklaracje.
7.7.23, 06-02-2015
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania PIT-11 w sytuacji gdy w polu 24 nie są zaznaczone żadne koszty uzyskania.
7.7.22, 30-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - deklaracja PIT-40 - dodana możliwość korygowania wysłanej deklaracji i wydruku UPO.
7.7.21, 28-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania deklaracji PIT-40 w sytuacji kiedy kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochodu są niezerowe, a kwoty pobranych zaliczek są zerowe.
7.7.20, 27-01-2015
  1. Aktualizacja stałych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.
7.7.19, 18-01-2015
  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-40.
  2. Wpis w ewidencji vat zakupów - dodany przycisk "Przelicz 50%" ułatwiający wpisywanie kosztów eksploatacji pojazdów.
7.7.18, 15-01-2015
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa generacji wersji deklaracji PIT-4R.
  2. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 bez podpisu.
7.7.17, 13-01-2015
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodane deklaracje PIT-11 wersja 21, PIT-40 wersja 20 i PIT-4R wersja 5.
  3. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 wersja 21, i PIT-4R wersja 5.
  4. Dodane deklaracje PIT-28 wersja 18 i PIT-28A wersja 15.
  5. UWAGA! Moduł e-deklaracje - nie ma PIT 40 , 28, 28A!!!
7.7.8, 11-02-2014
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodane uwzględnianie nowych zasiłków macierzyńskich przy eksporcie dokumentu RCA do programu "Płatnik".
7.7.7, 04-02-2014
  1. Dodany komunikat o przepisaniu ustawień firmy roku z roku 2013 na 2014.
7.7.6, 04-02-2014
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa przepisywania wysokości firmowej stawki ubezpieczenia wypadkowego z roku 2013 na 2014 z poprawieniem już wygenerowanych list płac.
  2. Poprawa przepisywania ustawień dotyczących 'firmy i roku' z roku 2013 na 2014.
7.7.5, 28-01-2014
  1. Poprawka wydruku ewidencji vat i sumarcznej ewidencji vat.
7.7.4, 27-01-2014
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa uwzględniania kodów nowych zasiłków podczas generacji listy płac - generowała się pusta lista(występowało tylko w wersji 7.5.2 i 7.5.3).
7.7.3, 26-01-2014
  1. Aktualizacja stałych miesięcznych.
7.7.2, 26-01-2014
  1. Sumaryczne ewidencje vat - zmiana w wyświetlaniu i drukowaniu stawek z zerowym vatem.
  2. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja kodów zus dotyczących osób ubezpieczonych i zasiłków.
  3. Moduł kadrowo płacowy - zmiana w eksporcie RSA do programu "Płatnik".
7.7.0, 19-01-2014
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. Dodane deklaracje PIT-28 wersja 17 i PIT-28A wersja 14.
  3. Import dokumentów z naszych programów handlowych - miesiąc vatu dla faktur sprzedaży jest teraz odczytywany z daty dostawy, a nie z daty wystawienia.
  4. Moduł kadrowo płacowy - dodane deklaracje PIT-11 wersja 20, PIT-40 wersja 19 i PIT-4R wersja 4.
  5. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie deklaracji PIT-11 wersja 20, i PIT-4R wersja 4.
  6. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.7 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2013 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.6.6, 05-12-2013
  1. Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania VAT-UEK w wersji 3.
7.6.5, 24-10-2013
  1. Ustawienie domyślnego motywu wyświetlania "Win XP" przy instalacji dla systemów starszych niż "Windows Vista".
7.6.4, 16-10-2013
  1. Poprawa wydruku deklaracji VAT-UE wersja 3 (brakowało obrazka z logo UE).
7.6.3, 14-10-2013
  1. Moduł edeklaracje - aktualizacja adresu bramki do wysyłania deklaracji.
7.6.2, 28-09-2013
  1. Przywrócenie stałej miesięcznej - zasiłku wychowawczego.
7.6.1, 31-08-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja stałych miesięcznych.
7.6.0, 22-08-2013
  1. Dodane deklaracje VAT-UE wersja 3, VAT-UEK wersja 3, załączniki VAT-UE/A wersja 3, VAT-UE/B wersja 3 i VAT-UE/C wersja 2 wraz z wysyłaniem przez moduł e-deklaracje.
  2. Jeżeli firma nie prowadzi obrotów z kontrahentami z Unii Europejskiej, zainstalowanie tej aktualizacji nie wprowadzi zmian.
  3. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.6 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 września 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.5.5, 13-08-2013
  1. Aktualizacja instalatora.
7.5.4, 09-08-2013
  1. Moduł e-deklaracje - dodana możliwość korygowania deklaracji VAT-7 wymagająca dodania lub zmiany załącznika VAT-ZD.
7.5.3, 31-07-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - świadectwo pracy - zmiany w opisach rozwiązania i ustania umowy o pracę.
  2. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienie chorobowe i zasiłki - dodana stawka 60% pozwalająca na wpisanie zasiłku macierzyńskiego z taką stawką.
  3. Aktualizacja systemu pomocy.
7.5.2, 06-06-2013
  1. Moduł e-deklaracje - dodana została możliwość korygowania wysłanej deklaracji VAT-UEK.
  2. Aktualizacja systemu pomocy.
7.5.1, 22-05-2013
  1. Poprawa opisów na wydruku deklaracji VAT-7 wersja 14.
7.5.0, 20-05-2013
  1. Dodane deklaracje VAT-7 wersja 14 i VAT-7K wersja 8 z wydrukami i wydrukiem na oryginalnej deklaracji w wersji 12 oraz elektronicznym wysyłaniem w module e-deklaracje.
  2. Moduł e-deklaracje - dla firm jednoosobowych (osoba fizyczna) dodane zostało wysyłanie deklaracji VAT-7 bez podpisu elektronicznego (wymagana jest kwota autoryzująca z deklaracji PIT).
  3. Moduł kadrowy i e-deklaracje - dla firm jednoosobowych (osoba fizyczna) dodane zostało wysyłanie deklaracji PIT-11 i PIT-4R bez podpisu elektronicznego (wymagana jest kwota autoryzująca z deklaracji PIT).
  4. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.5 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 maja 2012 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.4.29, 10-05-2013
  1. Moduł e-deklaracje - poprawa wysyłania e-deklaracji PIT-11.
  2. Poprawa wydruku ewidecji wyposażenia.
7.4.28, 29-04-2013
  1. Wersja Clr - dodane zestawienia należności i zobowiązań oraz sql.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku 3 stronicowej list płac sumarycznie.
7.4.24, 18-04-2013
  1. Załącznik VAT-ZD - zmiana filtrowania dokumentów do wyboru po terminie płatności. Było co najmniej 150 dni od daty wejścia do programu, zostało zmienione na co najmniej 150 dni od końca miesiąca, którego dotyczy załącznik.
  2. Definiowanie ewidencji vat - poprawa wyświetlania po dodaniu nowej ewidencji, lub poprawieniu istniejącej.
  3. VAT-7 wersja 13 - dodany wydruk na oryginalnych deklaracjach w wersji 12.
7.4.23, 15-04-2013
  1. Wersja Clr - dodany załącznik VAT-ZD z obsługą wyboru dokumentów, informacji na dokumencie, że został uwzględniony na VAT-ZD i blokadą poprawiania oraz usuwania.
  2. Okno ewidencji vat - do przycisku "Sumarycznie" dodane zostało menu umożliwiające pokazanie sumarycznych ewidencji wraz z korektami (poprzednio wymagane było użycie klawisza "Shift").
  3. Wydruk ewidencji vat - dodany został komunikat, że wydruk może być wykonany dla jednego miesiąca.
7.4.22, 12-04-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku listy płac w postaci pasków.
  2. Dodana deklaracja VAT-7K w wersji 7.
7.4.19, 19-03-2013
  1. Poprawki wydruków niektórych ewidencji vat.
7.4.18, 19-03-2013
  1. Poprawa obsługi przycisków w oknach z gridem i detalami np. "Kontrahenci".
  2. Uaktywnienie przycisku "Importuj" w oknie kontrahentów "Famy".
7.4.17, 18-03-2013
  1. Poprawa wywoływania polecenia "Drukuj".
7.4.16, 15-03-2013
  1. Poprawa wydruku ewidencji vat korekt.
  2. Wersja CLR - poprawa pokazywania kartoteki kont.
7.4.14, 13-03-2013
  1. Przywrócenie e-deklaracji VAT-7 w wersji 12 w celu umożliwienia wysyłania korekt e-deklaracji sprzed roku 2013.
7.4.12, 11-03-2013
  1. Zmiany w niektórych wydrukach z sumowaniem.
  2. Poprawa aktywności przycisku "Zapisz pomimo tego" w oknie wyświętlającym błędu dokumentu.
7.4.11, 06-03-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawki w wydrukach list płac c.d.
7.4.10, 06-03-2013
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawki w wydrukach list płac.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa pokazywania okna informacyjnego po zapisaniu zwolnienia.
  3. Dodany dodatkowy pasek informacyjny na którym wyświetla się skrót aktualnie otwartej firmy - można go włączać i wyłączać w menu widok lub przyciskiem zamykania.
  4. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wielokrotnego dodawania menu kadry jeśli otwierana była inna firma bez zamykania programu.
7.4.6, 28-02-2013
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 13(na razie bez załączników VAT-ZD).
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk rocznej RMUA, wydruk dodany również do wydruków seryjnych, czyli można wydrukować wszystkim pracownikom za jednym razem.
  3. Zmieniony wygląd programu z możliwością wyboru z kilku schematów(menu widok).
  4. Dokumenty VAT - dodana została możliwość oznaczania dokumentów jako rozrachunkowe z wpisaniem terminu płatności i daty zapłaty.
  5. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych. Proszę pamiętać, żeby w żadnym wypadku nie przerywać aktualizacji struktury bazy.
  6. Użytkownicy używający wersji poniżej 7.3 muszą najpierw zainstalować wersję 7.3 z http://www.programer.com.pl/DoPobrania/StarszeWersjeProgramow.aspx
7.4.3, 31-01-2013
  1. Aktualizacja minimalnej podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego.
7.4.2, 29-01-2013
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych miesięcznych i rocznych.
  2. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.4 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2012 jest płatna. Jest to początek aktualizacji. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
7.3.44, 18-01-2013
  1. Wymuszenie aktualizacji opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych w 2013 roku.
  2. Poprawa wywoływania wydruku ewidencji vat sprzedaż w wersji ze wszystkimi stawkami.
7.3.43, 15-01-2013
  1. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych i miesięcznych.
7.3.42, 10-12-2012
  1. Aktualizacja systemu pomocy.
7.3.40, 23-11-2012
  1. Deklaracja PIT-5 - dodana została możliwość generacji deklaracji za miesiąc grudzień 2012r.
  2. Opcje firmy - dodane zostało ustawienie pozwalające na wyłączenie generacji załącznika VAT ZZ do deklaracji VAT-7 pomimo tego, że w polu/polach zwrotu podatku vat na VAT-7 są niezerowe kwoty.
7.3.39, 24-10-2012
  1. Poprawa wysyłania e-deklaracji VAT-UE jeśli występuje załącznik VAT-UE/C.
7.3.38, 23-10-2012
  1. Deklaracja VAT-UE - poprawa generacji załącznika VAT-UE/C.
7.3.37, 27-09-2012
  1. Wersja clr - dodany został wydruk załącznika "Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji".
  2. Deklaracja VAT-7 - dodane zostały załączniki zwrotu podatku VAT-ZZ i VAT-ZT z możliwością wydruku i w wersji z e-deklaracjami pozwalające na wysyłanie deklaracji VAT-7 z tymi załącznikami.
7.3.32, 24-07-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - eksport do programu "Płatnika" - poprawa - nieeksportowanie na RZA pracowników i właściceli, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawianie zwolnienia - dodanie komunikatu jeśli okres poprawianego zwolnienia "zachodzi" na inne zwolnienie lub nieobecność.
7.3.31, 26-06-2012
  1. Deklaracja VAT-7 - poprawa automatycznego wypełniania pola 35 w dodawanej deklaracji.
7.3.30, 20-06-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienia chorobowe i zasiłki - dodane automatyczne zaznaczanie "Świadczenie płaci w całości ZUS" dla dodawania nowego zasiłku lub świadczenia.
  2. Moduł kadrowo płacowy - zwolnienia chorobowe i zasiłki - poprawa zapisu przy poprawianiu już istniejącego wpisu.
7.3.27, 10-05-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa obliczania składnika wynagrodzenia "nadgodziny". Błąd występował tylko od wersji 7.3.22.
7.3.26, 26-04-2012
  1. Aktualizacja stawki ubezpieczenia wypadkowego.
7.3.23, 04-04-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - lista płac - poprawa błędu, który powodował pominięcie składników płac typu "potrącenie" i "dodatek nieopodatkowany" podczas generacji nowej listy wynagrodzenie za miesiąc. Po instalacji aktualizacji należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo. Błąd występował tylko w wersji 7.3.22.
7.3.22, 28-03-2012
  2. Moduł kadrowo płacowy - Pracownicy - dodana została możliwość wpisywania dat badań lekarskich i szkoleń BHP z mozliwością sortowania.
  3. Moduł kadrowo płacowy - okno informacji o pracowniku - kontrolkom nadane zostały kolory i pogrubiona czcionka poprawiająca czytelność.
  4. Moduł kadrowo płacowy - opcje - dodane zostało ustawienie czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczać tylko z wynagrodzenia zasadniczego czy z definiowanych składników. Ustawienie można włączać globalnie bądź dla poszczególnych firm.
  5. Moduł kadrowo płacowy - składniki płac - dodane zostało ustawienie czy składnik ma być uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  6. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy wstecz obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników płacowych.
  7. Moduł kadrowo płacowy - okna: kalendarza pracy firmy i obecności - dodana została automatyczna zmiana rozmiaru kontrolek.
  8. Moduł kadrowo płacowy - dodawanie nowej firmy - dodana została automatyczna generacja kalendarzy pracy dla 1/2 i 1/4 etatu.
  9. Moduł kadrowo płacowy - świadectwo pracy - dodane zostały pola ilości godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
  10. Moduł kadrowo płacowy - eksport do programu płatnika - generacja wyłącznie dokumentu RZA w sytuacji gdy ubezpieczeni podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  11. Moduł kadrowo płacowy - opcje firmy - dodane zostało ustawienie z ilu miesięcy obliczać podstawę do ubezpieczeń.
  12. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktury bazy danych.
7.3.19, 16-02-2012
  1. Poprawa wstawiania brakujących deklaracji przez rozwijalne menu na przycisku "Dodaj".
7.3.18, 08-02-2012
  1. Stawki kilometrowe - usunięty został nieobowiązujący wpis z datą 1 stycznia 2012. Jeśli były dokonywane wpisy w ewidencji przebiegu pojazdu po 1 stycznia 2012 z tymi stawkami, należy je sprawdzić i poprawić jeśli tego wymagają.
7.3.17, 07-02-2012
  1. Wymuszenie zmiany stawki ubezpieczenia emerytalnego płaconego przez pracodawcę i przypisanie na stałe stawki obowiązującej w styczniu 2012.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa opisu stawki emerytalnej płaconej przez pracodawcę na listach płac.
7.3.16, 03-02-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wyliczania ilości dni pracy przy etatach niepodzielnych bez reszty przez 8 np. 1/3, 1/5.
  2. Stałe roczne - umożliwienie wpisania stawki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę obowiązującej o 1 lutego 2012 i dodanie okno informacyjnego, że należy to zrobić samodzielnie po wykonaniu list płac za styczeń 2012.
7.3.14, 01-02-2012
  1. Moduł edeklaracje - poprawa wysyłania deklaracji jeśli nie występuje ulica płatnika lub podatnika.
7.3.12, 31-01-2012
  1. Aktualizacja stałej miesięcznej: podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Moduł kadrowo płacowy - PIT-40 - poprawa wypełniania pola 75.
7.3.11, 19-01-2012
  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie PIT-11 jeśli nie ma zaznaczonego PIT-R.
  2. UWAGA: Zostanie wykonana aktualizacja struktur bazy danych.
7.3.10, 18-01-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - aktualizacja wydruku rocznej ewidencji czasu pracy.
7.3.9, 18-01-2012
  1. Moduł e-deklaracje - dodane wysyłanie PIT-4R.
7.3.8, 17-01-2012
  1. Moduł e-deklaracje - aktualizacja odbierania potwierdzeń w związku ze zmianami w systemie e-deklaracje.
7.3.7, 13-01-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa rozwijania list rozwijalnych w oknach z kontrolką reporter: umowy o pracę i świadectwa pracy.
7.3.6, 13-01-2012
  1. Poprawa wywoływania odczytu archiwizacji.
7.3.5, 12-01-2012
  1. Moduł kadrowo płacowy - PIT-11 wersja 19 i PIT-40 wersja 17 - dodane automatyczne wypełnianie przy kosztach uzyskania przychodu powyżej 40%.
7.3.3, 11-01-2012
  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych(oprócz podstawy do ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ nie jest jeszcze opublikowana).
  2. Moduł kadrowo płacowy - nowe deklaracje PIT-11 wersja 19, PIT-40 wersja 17, PIT-12 wersja 5.
  3. Moduł kadrowo płacowy - na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 dodana została kontrola nr PESEL pracownika.
  4. Kontrahenci - dodana została możliwość wpisywania w pole NIP nr PESEL z kontrolą.
  5. UWAGA! Aktualizacja do wersji 7.3 z wersji wcześniejszej kupionej przed 1 stycznia 2011 jest płatna. Ceny można sprawdzić na naszej stronie www.programer.com.pl
  6. UWAGA! Wersja 7.3 wymaga co najmniej Windows XP.
  7. Nowe deklaracje dla ryczałtowców PIT-28 wersja 16 i PIT-28A wersja 13.
7.2.45, 19-12-2011
  1. Podczas importu dokumentów z programów "Fama" lub "Faktura" dodany został komunikat, jeśli importowany dokument nie posiada wartości.
7.2.44, 13-12-2011
  1. e-deklaracje - dodana została możliwość usuwania deklaracji VAT-UEK wysłanej wcześniej jako e-deklaracja w celu ponownego jej skorygowania i wysłania.
7.2.42, 12-12-2011
  1. Zmiana w imporcie dokumentów walutowych z programów "Fama". Wartości dokumentów eksportowych , są przeliczane po kursie waluty na podstawie wartości razem w walucie.
7.2.41, 10-11-2011
  1. Przywrócenie automatycznego wypełniania deklaracji VAT-7 w wersji 10 w celu składania korekt deklaracji.
7.2.40, 24-10-2011
  1. Wersja CLR - dodana możliwość wysłania e-deklaracji VAT-UE ze wszystkimi zerowymi kwotami.
7.2.39, 29-09-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa użycia wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby z brutto na netto.
7.2.38, 09-09-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-11 wersja 18.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodana została opcja pozwalająca użyć wynagrodzenia na umowie o pracę jako podstawy do obliczania stawki dziennej przy wynagrodzeniu za czas choroby.
7.2.35, 17-06-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa generowania dodatków i potrąceń na listach płacowych(wystąpiło tylko w wersji 7.2.33). Jeśli w wersji 7.2.33 była generowana lista płac typu "wynagrodzenie za miesiąć" po zainstalowaniu wersji 7.2.35 należy ją usunąć i wygenerować na nowo.
7.2.33, 08-06-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodana obsługa automatycznego wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny i dodatku za pracę w nocy na liście płac na podstawie ilości nadgodzin i godzin nocnych wpisanych na liście obecności(wymaga zdefiniowania takiego składnika płacowego).
  2. Aktualizacja modułu e-deklaracji w wersji clr.
  3. Zmiany w procedurze wyszukiwania drukarek sieciowych.
7.2.31, 20-05-2011
  1. Dodana stawka vat "Vat rozlicza nabywca" i możliwość oznaczania dokumentów sprzedaży vat jako "Dostawa towarów dla której płatnikiem jest nabywca" w celu wpisywania faktur wewnętrznych. Tak wpisane dokumenty vat automatycznie przen oszą się do odpowiednim pól na deklaracji VAT-7.
7.2.26, 24-03-2011
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa umieszczania zasiłków rehabilitacyjnych i zasiłku macierzyńskiego na świadectwie pracy i w karcie zasiłkowej.
7.2.25, 16-03-2011
  1. Umożliwienie korygowania e-deklaracji VAT-7 w wersji 12.
7.2.24, 15-03-2011
  1. Dodany wydruk deklaracji VAT-7 wersja 12 na formularzu.
  2. Moduł środki trwałe - poprawa likwidacji środka trwałego.
7.2.22, 16-02-2011
  1. Poprawy wydruków ewidencji zakupów i korekt zakupów vat tylko z podziałem na zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
7.2.21, 14-02-2011
  1. Uzupełnienie stawek vat o stawkę 6% dla faktur RR, należy włączyć używanie tej stawki w odpowiednich ewidencjach zakupu.
  2. UWAGA! Zostanie wykonana aktualizacja struktur.
7.2.20, 14-02-2011
  1. Aktualizacja modułu e-deklaracje po aktualizacji certyfikatu przez bramkę edeklaracji.
7.2.18, 10-02-2011
  1. Poprawa etykiety(stawki vat) przy opisie dokumentów wewnątrzwspólnotowych.
  2. Dodane wyłączanie filtru na okres w momencie dodawania nowych wpisów do ewidencji vat.
  3. Okno ewidencji vat sumarycznie dodane kolumny z podziałem wartości na stawki vat.
7.2.17, 09-02-2011
  1. Dodany wydruk deklaracji VAT-7 wersja 12 na oryginalnym formularzu w wersji 10.
7.2.16, 08-02-2011
  1. Uruchomione deklaracje VAT-7 w wersji 12.
  2. Poprawa wydruku ewidencji vat sprzedaży, jeśli występują kwoty w stawce zero procent eksport.
7.2.14, 07-02-2011
  1. Uruchomione wydruki sumaryczne ewidencji vat i rozliczanie sprzedaży bezrachunkowej ze struktury zakupów.
7.2.12, 07-02-2011
  1. Dodana opcja umożliwiająca wyszukiwanie zdalnych drukarek sieciowych.
7.2.11, 04-02-2011
  1. Zmiana etykiet na dokumentach zakupów vat informujących jakiej sprzedaży dotyczą wartości.
  2. Poprawa dodawania dokumentów zakupów vat, jeśli służą tylko sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
  3. Wyłączenie kontroli poprawności NIPu dla kontrahentów zagranicznych.
7.2.6, 31-01-2011
  1. Aktualizacja kolejnych opublikowanych stałych miesięcznych.
7.2.5, 22-01-2011
  1. Wprowadzanie wartości vat dokumentu - dodane automatyczne kończenie edycji pola po wpisaniu kwoty z groszami.
7.2.4, 21-01-2011
  1. Poprawa błędu uniemożliwiającego wywołanie okna sumarycznych ewidencji sprzedaży vat.
7.2.2, 21-01-2011
  1. Poprawa wymuszania odczytu stawek vat przy zmianie roku w programie.
  2. Dodane deklaracje PIT-28 wersja 15 i PIT-28A wersja 12.
7.2.1, 20-01-2011
  1. Dodana obsługa nowych stawek vat na 2011 rok z pozostawieniem i możliwością księgowania zapisów ze starymi stawkami vat.
  2. Aktualizacja kalendarza uwzględniająca nowe święto "Trzech Króli".
  3. Aktualizacja opublikowanych stałych rocznych.
  4. Zmiany w oknach wprowadzania wpisów do ewidencji vat i księgi/ewidencji przychodów zwiększające czytelność.
  5. Dodana kontrola poprawności nipu przy zapisywaniu kontrahentów w kartotece i zapisywyaniu dokumentów z kontrahentem.
  6. Aktualizacja 7.2 jest płatna.
7.1.46, 15-12-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa obliczania stawki dziennej zwolnienia chorobowego w sytuacji kiedy w okresie obliczania w co najmniej jednym miesiącu pracownik jest na dwóch listach płacowych.
7.1.45, 03-12-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku karty wynagrodzeń pracownika dla sytuacji kiedy dzień wypłaty nie jest w tym samym miesiącu, za który jest wypłata.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodany uproszczony wydruk listy płac z oddzielnymi kolumnami wypłata gotówką i przelewem.
7.1.44, 27-10-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - umowy o pracę - dodane miejsce wypłaty wynagrodzenia i możliwość oznaczenia, że wynagrodzeniem jest wynagrodzenie minimalne.
7.1.43, 25-10-2010
  1. Deklaracja VAT-7 - poprawa błędu, który uniemożliwiał zapisanie deklaracji z ujemną kwotą w polu 21 i zerową w polu 22.
7.1.42, 27-08-2010
  1. Składki właścicieli - poprawa wyświetlania stawki ubezpieczenia wypadkowego, jeśli właściciel używa innej(własnej) stawki.
7.1.41, 10-08-2010
  1. Zmiany w deklaracjach VAT-UE, automatyczne proponowanie kolejnych miesięcy lub kwartałów w zależności od ustawienia, czy wypełniać VAT-UE miesięcznie.
  2. Zmiany w imporcie fiskalnych faktur vat, lub faktur wystawionych na podstawie paragonów z programów Faktura i Fama.
7.1.38, 09-06-2010
  1. Właściciele - dodana możliwość definiowania własnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
7.1.36, 24-05-2010
  1. Moduł e-Deklaracje - dodana została możliwość wysyłania korekt deklaracji VAT-7 z wymaganym załącznikiem ORD-ZU.
  2. Aktualizacja pliku pomocy.
7.1.34, 18-05-2010
  1. Aktualizacja pliku pomocy.
7.1.32, 19-04-2010
  1. Dodana została możliwość oznaczania wpisów w ewidencjach vat, dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych pozwalająca na pełne wypełnienie deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-UE/ABC.
7.1.31, 09-04-2010
  1. Poprawka wywoływania deklaracji VAT-7.
7.1.30, 08-04-2010
  1. Poprawa blokowania przycisków dodaj, popraw i usuń w ewidencjach dla zamkniętych miesięcy, jeśli filtr na miesiąc jest ustawiany z okna głównego.
  2. Dodana deklaracja VAT-UEK.
  3. Dodany moduł e-Deklaracje do elektronicznego wysyłania deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-UEK. Moduł jest opcjonalny i płatny.
7.1.26, 31-03-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa pokazywania przysługujących dni urlopu w zestawieniu wykorzystanych urlopów dla wszystkich pracowników.
7.1.25, 17-03-2010
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodane zostało ostrzeżenie, jeśli podczas zapisywania nie jest wypełnione pole liczba miesięcy zaliczana do urlopu.
7.1.23, 17-03-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - przywrócone zostało informacyjnie pole ilość dni urlopu. Dodana została funkcja umożliwiająca przepisanie wartości z tego pola do liczby przysługujących dni urlopu za dany rok (trzeba kliknąć przycisk Urlopy przysługujące z wciśniętymi klawiszami Ctrl Shift).
7.1.22, 16-03-2010
  1. Poprawa importu paragonów z programów fama, jeśli w famie są używane drukarki fiskalne.
7.1.21, 15-03-2010
  1. Właściciele - dodana została opcja czy ma być odliczana kwota wolna od podatku przy wypełnianiu deklaracji PIT-5.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana została lista urlopów przysługujących z ilością dni za poszczególne lata, należy sprawdzić i ewentualnie skorygować początkowe wypełnienie listy.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana została możliwość drukowania kart obecności do podpisywania dla każdego pracownika na oddzielnej kartce jako wydruk seryjny.
7.1.17, 05-03-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - uaktualnienie wydruków list płac w części koszty płacowe o składkę na emerytury pomostowe.
7.1.16, 16-02-2010
  1. W definicji ewidencji vat dodana została opcja, czy ewidencja ma być uwzględniana przy autoksięgowaniu do księgi przychodów i rozchodów.
  2. Aktualizacja wydruku obliczenia dochodu dla ryczałtowców - dodany miesiąc i rok.
7.1.14, 12-02-2010
  1. Deklaracja VAT-UE wersja 2 z załącznikami z możliwością ustawienia czy deklaracje mają być wypełniane miesięcznie, czy kwartalnie.
7.1.10, 08-02-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - listy płac - poprawa wydruku czterostronicowej listy płac - na ostatniej stronie dwa razy drukował się nagłowek strony przez co nie mieściły się wszystkie pozycje na stronie.
7.1.9, 04-02-2010
  1. Środki trwałe - poprawa obliczania amortyzacji w przypadku gdy wartość rozbudowy środka w roku przekracza wartość początkową.
7.1.7, 03-02-2010
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa kolumny koszty płacowe na wydruku listy płac z kosztami płacowymi.
7.1.6, 01-02-2010
  1. Deklaracja VAT-7 dodana została możliwość wydruku wersji 11 na oryginałach wersji 10.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana została obsługa funduszu emerytur pomostowych.
7.1.4, 27-01-2010
  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego w stałych miesięcznych.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodana możliwość zmiany wielu pracownikom wynagrodzenia zasadniczego, poprzez funkcję popraw wiele.
7.1.3, 26-01-2010
  1. Poprawa kwoty wolnej od podatku w stałych rocznych.
  2. W menu opcje dodana możliwość odświeżenia listy dostępnych wydruków.
7.1.2, 15-01-2010
  1. Aktualizacja stałych rocznych i miesięcznych.
  2. 2009-10-29 Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT-4R w wersji 3.
  3. 2009-10-29 Moduł kadrowo płacowy - dodana deklaracja PIT12 w wersji 4.
7.0.60, 29-10-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych - poprawa pokazywania pracowników dla zestawień z wcześniejszych lat.
7.0.53, 20-07-2009
  1. Deklaracja PIT-5 - poprawa liczenia podatku dochodowego przy wejściu w drugi próg podatkowy.
7.0.52, 14-07-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa eksportu do "Płatnika" pracowników na urlopach wywchowawczych od stycznia 2009 roku.
  2. Moduł kadrowo płacowy - Lista płac - zlecenie - dodane automatyczne obliczanie zlecenia z podatkiem zryczałtowanym.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - dodana informacja po zmianie etatu na inny niż pełny i nie przypisaniu innego kalendarza pracy.
7.0.50, 25-05-2009
  1. Poprawa błędu importu dokumentów z programów Fit Fama i Faktura. Pomimo tego, że import paragonów był wyłączony, paragony były importowane. Należy usunąć zaimportowane paragony.
7.0.48, 14-05-2009
  1. Archiwizacja danych - dodane opcje archiwizacji, dodana możliwość wysyłania archiwum emailem jako załącznika, odczyt archiwizacji jest wywoływany oddzielnie.
  2. Poprawa błędu importu dokumentów z programów Fit Fama i Faktura. Błąd dotyczy importu dokumentów z dodatkową stawką vat np. 3%. Należy na nowo zaimportować dokumenty i skorygować deklarację VAT-7.
7.0.45, 27-04-2009
  1. Aktualizacja podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego dla prowadzących działalność w stałych miesięcznych.
7.0.44, 23-04-2009
  1. Dodana możliwość zmiany stawki ubezpieczenia wypadkowego na 1.67, bez potrzeby zaznaczania: Firma używa własnej stawki ubezpieczenia wypadkowego.
7.0.42, 20-04-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 17.
  2. Księga przychodów i rozchodów - dodana znacznik, czy wpisany remanent jest remanentem początkowym.
7.0.40, 31-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodane zostały karty zasiłkowe.
7.0.39, 30-03-2009
  1. Księga przychodów i rozchodów narastająco - zmienione zostało okno i wydruk z pokazaniem remanentu początkowego oddzielnie.
  2. Moduł kadrowo płacowy - dodane zostało okno "Listy płac - sumarycznie", w którym można uzyskać zestawienie list płacowych z możliwością filtrowania według kryteriów: rok, miesiąc, dział, pracownik,...
7.0.35, 20-03-2009
  1. Zmiana wydruku obliczania dochodu dla księgi przychodów i rozchodów.
  2. Poprawa automatycznej numeracji przy wpisywaniu dokumentów sprzedaży.
7.0.33, 17-03-2009
  1. Przywrócenie w tytule głównego okna skrótu firmy.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - przy umowach na okres próbny i czas określony, dodana została możliwość wstawienia klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu umowy.
  3. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodane zostało pole uwagi.
  4. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - zmienione zostało formatowanie normy czasy pracy na wydruku, przeliczenie części dzięsiętnych godzin na minuty.
  5. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodany został aneks do umowy o pracę z możliwością przenoszenia danych z umowy, której dotyczy.
  6. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość wypisywania umów jako kopii istniejącej umowy, co ułatwia wpisywanie wielu umów, wystarczy zmienić pracownika.
7.0.26, 10-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - poprawa wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniu za ostatnie 3 miesiące w sytuacji gdy na liście pracownika występowało wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
7.0.25, 05-03-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - uwzględniona zmiana ilości dni płaconych przez pracodawcę dla pracowników powyżej 50 roku życia obowiązująca od 1 lutego 2009.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownik - dodana została możliwość wpisania ilości dnia wynagrodzenia chorobowego wykorzystanego u poprzedniego pracodawcy w roku zatrudnienia.
  3. Dodana została możliwość automatycznego sprawdzania i instalacji aktualizacji programu co określoną ilość dni.
7.0.23, 01-02-2009
  1. Aktualizacja obliczania podatku na PIT5L.
7.0.22, 28-01-2009
  1. Aktualizacja stałych miesięcznych za styczeń i luty 2009.
7.0.20, 27-01-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - eksport do Płatnika - dodany wybór foldera do którego będzie eksportowany plik. W nazwie pliku dodana data i godzina eksportu.
7.0.19, 21-01-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa opisu pola na deklaracji PIT11.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa opisów pól na rozwiązaniu umowy o pracę.
  3. Poprawa wywoływania importu z programów fakturujących.
7.0.18, 10-01-2009
  1. Nowe deklaracje VAT7 wersja 10, VAT7K wersja 4 i PIT28 wersja 14.
7.0.14, 09-01-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - poprawa wywoływania wydruku seryjnego "Rocznych ewidencji czasu pracy" w przypadku jeśli jest więcej niż jedna lista płac typu za miesiąc w miesiącu.
7.0.11, 08-01-2009
  1. Moduł kadrowo płacowy - umowa o pracę - poprawa wydruku dla sytuacji, gdy godzinowa i/lub tygodniowa norma czasu pracy zawiera miejsca po przecinku.
  2. Moduł kadrowo płacowy - pracownicy - poprawa wywoływania wydruków seryjnych imiennej karty przychodów i rocznej ewidencji czasu pracy.
7.0.10, 07-01-2009
  1. Aktualizacja stałych rocznych na 2009r.
  2. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-11 wersja 16.
  3. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT4R wersja 2.
  4. Moduł kadrowo płacowy - deklaracja PIT-40 wersja 16.
  5. Moduł kadrowo płacowy - dodana została możliwość przypisania grupy niepełnosprawności.
  6. Moduł kadrowo płacowy - dodane zestawienie - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  7. Moduł kadrowo płacowy - aktualizacja uruchamiania programu "Płatnik" i przestawiania limitu zmiany hasła programu "Płatnik".
6.7.35, 12-03-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - podczas generacji listy płac dodana została możliwość wyboru dla jakich działów lista ma się wygenerować.
6.7.33, 06-03-2008
  1. Stałe miesięczne - poprawka możliwości wpisywania minimalnych podstaw od miesiąca marca 2008.
6.7.30, 07-02-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk wypełnionej karty obecności do podpisywania.
6.7.28, 06-02-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - dodany wydruk rocznej ewidencji czasu pracy.
6.7.27, 01-02-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawka eksportu do Płatnika deklaracji RCX, w wypadku kiedy firma nie ma prawa do wypłaty zasiłków i pracownik część miesiąca jest w pracy, a część na urlopie macierzyńskim.
  2. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wypełniania wielkości składki na ubezpieczenie wypadkowe w stałych rocznych - dotyczy tylko firm, które nie używają własnej wielkości składki.
  3. Właściciele składki - zmieniony filtr na rok, filtruje po roku z daty zapłaty, a nie za jaki rok jest składka.
  4. Deklaracja PIT-28 - dodane uwzględnianie składek na ubezpieczenia społeczne osoby współpracującej(działa tylko w sytuacji, gdy jest jeden właściciel i jedna osoba współpracująca).
6.7.24, 23-01-2008
  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka(program wypełniał pole ulga na wychowanie dzieci, ale nie odliczał jej od kwoty podatku należnego), należy otworzyć już wypełnioną deklarację i wpisać kwotę ulgi ponownie.
6.7.22, 18-01-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - składniki płac - poprawka pokazywania potrąceń(bez specjalnej kombinacji klawiszy).
6.7.19, 17-01-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R(zera na ostatniej stronie).
6.7.18, 15-01-2008
  1. Wydruki dodatkowe - zmiana sposobu obsługi.
  2. Moduł kadrowo płacowy - kosmetyczna poprawka wydruku deklaracji PIT-4R.
  3. Moduł kadrowo płacowy - do wydruków seryjnych dodana imienna karta przychodów z wynagrodzeniem za czas choroby i zasiłkiem chorobowym.
6.7.17, 11-01-2008
  1. Moduł kadrowo płacowy - poprawa wydruku indywidualnej karty wynagrodzeń dla pracownika i wydruków seryjnych z kartoteki pracowników.
6.7.16, 11-01-2008
  1. Ryczałt - poprawka obliczania dochodu jeśli występuje osoba współpracująca.
6.7.14, 09-01-2008
  1. Deklaracja PIT-4R - poprawka wypełniania danych dla podatnika będącego osobą fizyczną(uzupełnienie o pesel).
6.7.0, 08-01-2008
  1. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-4R wersja 1.
  2. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-40 wersja 15.
  3. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT-12 wersja 3 plus oświadzenie o odliczeniu ulgi prorodzinnej.
  4. Moduł kadry i płace - deklaracja PIT2 - nowa wersja.
  5. Aktualizacja stałych rocznych, miesięcznych, ...
  6. Ryczałt - przy obliczaniu dochodu dodane zostało uwzględnianie składek na ub. osoby współpracującej dla jednego właściciela.
  7. Ryczałt - deklaracje PIT-28 wersja 13 i PIT-28A wersja 11.
6.6.24, 14-08-2007
  1. Część kadrowa - poprawa wypełniania informacji na nowo dodawanych świadectwach pracy.
6.6.22, 02-08-2007
  1. Część płacowa - poprawa zaokrąglania składek na ubezpieczenia.
6.6.21, 18-07-2007
  1. Lista płac - dodana została możliwość wygenerowania przelewów z opcją eksportu do formatu ELIXIR lub SAPORD.
6.6.18, 13-07-2007
  1. Pracownicy - świadectwa pracy - dodana została możliwość zapisywania świadectw pracy z automatycznym wypełnianiem pól.
6.6.16, 11-07-2007
  1. Poprawa błędu - jeśli pracownik lub właściciel nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, program nie wyliczał składki na ubezpieczenie rentowe (występował tylko od wersji 6.6.0)
6.6.11, 10-07-2007
  1. Pracownicy - umowy o pracę - dodana została możliwość zapisywania wielu umów o pracę.
  2. Zasiłki macierzyńskie - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA.
  3. Urlopy wychowawcze - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RCA i RSA.
  4. Urlopy bezpłatne i nieobecności nieusprawiedliwione - dodane przenoszenie informacji do programu Płatnika na RSA.
6.6.0, 05-07-2007
  1. Obsługa różnych stawek ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracodawcę i ubezpieczonego.
  2. Właściciele składki - dodana została możliwość filtrowania po właścicielu i roku składek.
6.5.31, 07-05-2007
  1. Część kadrowo płacowa, poprawka błędu obliczania stawki dziennej zasiłku chorobowego, występował dla pracowników z wynagr. min. powyżej wersji 6.5.26. Należy poprawić zwolnienie i listę płac.
6.5.30, 20-04-2007
  1. Wydruki księgi przychodów i rozchodów, oraz narastająco księgi przychodów i rozchodów bez kolumny koszty reprezentacji i reklamy.
  2. Wydruk deklaracji VAT-UE, dodane w opisie deklaracji nowe kraje członkowskie.
6.5.28, 05-04-2007
  1. Usunięcie komunikatu Key Violation przy zakładaniu nowej firmy.
6.5.26, 16-03-2007
  1. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w wynagrodzeniu na umowie o pracę, proszę odpowiednio oznaczyć składniki, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  2. !!! Składniki płac - dodane: uwzględniaj w podstawie zasiłku chorobowego. proszę sprawdzić oznaczenie składników, dzięki temu będzie możliwe prawidłowe obliczenie podstawy do zasiłku chorobowego.
  3. Wpisywanie zwolnienia chorobowego - dodane zostało okno, które szczegółowo pokazuje sposób obliczenia podstawy zasiłku chorobowego.
6.5.22, 19-02-2007
  1. Stałe roku - dodana została możliwość zdefiniowania stawki vat: 'Nie podlega VAT na terenie Polski' i automatyczne przenoszenie wpisów w tej stawce na deklarację VAT-7.
  2. Część kadrowa - stałe roku: poprawione zostało automatyczne wypełnianie stawki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
6.5.17, 14-02-2007
  1. Część kadrowa - poprawa skreśleń symbolu deklaracji na wydruku PIT-11/8B na czystych kartkach.
6.5.16, 08-02-2007
  1. Część kadrowa, stałe roczne - aktualizacja kwoty kosztów uzyskania przychodu dla zamiejscowych.
6.5.0, 26-01-2007
  1. Część kadrowa - deklaracja PIT-40 wersja 14.
  2. Część kadrowa - deklaracja PIT-11 wersja 15.
  3. Wypełnianie i aktualizacja stałych rocznych.
6.4.41, 26-01-2007
  1. Właściciele - zmiana umożliwiająca wpisywanie udziałów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4.40, 22-01-2007
  1. Deklaracja PIT-28 dla ryczałtu, dodana możliwość wypełniania obliczonych kwot ryczałtu na ostatniej stronie.
6.4.37, 10-01-2007
  1. Część płacowa - listy płac - poprawa generacji listy płac, jeśli lista jest za grudzień 2006r., a data wypłaty jest w 2007r. Należy usunąć listę i wygenerować ją na nowo.
6.4.33, 05-10-2006
  1. Kartoteka pracowników - zmiana opcji Pracuje na godziny na pole wyboru Rodzaj wynagrodzenia. Jest możliwość wybrania stałe, na godziny, zmienne (np. akord).
  2. Zwolnienia chorobowe - poprawa liczenia stawki dziennej gdy pracownik przepracował w miesiącu więcej niż połowę dni wynikających z ob. pracy, program dopełnia podstawę uwzgl. rodzaj wynagrodzenia.
  3. Dla wynagr. stałego, jeśli pracownik chorował i w miesiącu choroby jego wynagr. zas. było inne niż jest obecnie, należy na liście za ten miesiąc poprawić kwotę: Podstawa do liczenia stawki dziennej.
6.4.32, 11-09-2006
  1. Kadry i płace: zwolenienia chorobowe - przywrócona stawka 70%.
6.4.31, 04-09-2006
  1. Część kadrowo-płacowa - dodane nowe kody podmiotu podstawowego z rozszerzeniem do współpracy z programem Płatnika.
6.4.26, 01-06-2006
  1. Cześć kadrowo-płacowa, dodana możliwość oznaczania w kalendarzu firmy dowolnego dnia jako roboczego.
6.4.25, 18-05-2006
  1. Lista obecności - poprawa wyświetlania nieobecności.
6.4.24, 19-04-2006
  1. Środki trwałe - dodana możliwość zmiany wartości środka trwałego.
6.4.22, 20-02-2006
  1. Deklaracja PIT-40 - poprawka zaznaczania informacji o kosztach uzyskania przychodu. Dotyczy tylko takich deklaracji gdzie koszty są inne niż 'od jednego zakładu pracy'.
6.4.21, 09-02-2006
  1. Deklaracja PIT-40 wersja 13 - poprawa zaokrąglania zaliczek na podatek do pełnych złotych.
6.4.20, 08-02-2006
  1. Deklaracja PIT-5 wersja 15 i PIT-5L wersja 3.
6.4.17, 07-02-2006
  1. Deklaracja PIT-4 wersja 17.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 13.
  3. Deklaracja PIT-11/8B wersja 14.
6.4.15, 30-01-2006
  1. Zwolnienia chorobowe - dodane nowe stawki 90% i 75%.
6.4.12, 24-01-2006
  1. Deklaracja PIT-28 przy automatycznym wypełnianiu uwzględnianie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
6.4.11, 24-01-2006
  1. Deklaracja VAT-UE oraz załączniki do niej, zmiana odrzucania groszy na zakrąglanie kwot do pełnych złotych.
  2. Pracownicy - poprawa wydruku karty pracy, jeśli pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca.
6.4.10, 20-01-2006
  1. Deklaracja VAT-7 - zmiana sprawdzania kwot podatku na podstawie kwot netto.
6.4.0, 17-01-2006
  1. Deklaracja PIT-28 wersja 12 (za 2005 rok).
6.3.12, 12-01-2006
  1. Zmiana w ostatniej deklaracji VAT-7 za rok 2005, zaokrąglanie, a nie odrzucanie groszy, tak samo jak w deklaracjach od roku 2006.
6.3.5, 21-10-2005
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 9.
6.2.32, 13-09-2005
  1. Poprawka zestawienia wykorzystania urlopów, tak aby pokazywał tylko pracowników zatrudnionych w wybranym roku.
  2. Poprawa deklaracji VAT-UE, oryginalna deklaracja zawiera 9 pozycji dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a program pozwalał na wpisanie 10 pozycji. Jeśli wcześniej wpisane deklaracje zawierają wypełnioną 10 pozycję, należy usunąć deklarację i zapisać ją na nowo, program wypisze wówczas automatycznie załącznik.
6.2.30, 22-07-2005
  1. Zestawienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pojedynczego pracownika, jak i dla wszystkich razem.
6.2.25, 22-04-2005
  1. Załączniki VAT-UE/A i VAT-UE/B do deklaracji VAT-UE.
6.2.24, 07-04-2005
  1. Dla właścicieli i pracowników dodana została możliwość określenia jakie identyfikatory wysyłać do programu "płatnika". Dla pracowników dodana zostało możliwość zmiany tych identyfikatorów dla wielu zaznaczonych pracowników - przycisk "Popraw wiele" w kartotece pracowników.
6.2.18, 18-03-2005
  1. Wydruk deklaracji PIT-5 wer.14 na oryginale.
  2. Wydruk deklaracji PIT-5L wer.2 na oryginale.
  3. Wydruki wpłat i przelewów podatkowych według nowej specyfikacji, zarówno na oryginałach jak i na czystych kartkach.
6.2.12, 21-02-2005
  1. Deklaracje PIT-5 wersja 14 i PIT-5L wersja 2.
6.2.11, 17-02-2005
  1. Dodana możliwość seryjnego wystawiania deklaracji PIT-11, lub PIT-40 dla zaznaczonych pracowników.
  2. Pomijanie typu i nr dowodu tożsamości na dokumentach zgłoszeniowych eksportowanych do programu Płatnika.
  3. Poprawka przenoszenia kwot na RSA eksportowanym do programu Płatnika jeśli firma nie miała prawa do wypłaty świadczeń.
  4. Poprawka wyliczania stosunku sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem za rok 2004, potrzebnego do deklaracji VAT-7 za styczeń 2005. Dotyczy tylko firm, które mają sprzedaż w stawce zwolnionej.
6.2.4, 31-01-2005
  1. Deklaracja PIT-28.
  2. Deklaracja PIT-40 wersja 12.
  3. Deklaracja PIT-4 wersja 16.
  4. Poprawione wywoływanie deklaracji VAT-7 wersja 8 w roku 2005.
  5. Wydruk deklaracji PIT-11/8B na oryginale.
  6. Wydruk deklaracji VAT-7 na oryginale.
6.1.10, 19-07-2004
  1. VAT-7 poprawka wyliczania deklaracji, tylko dla podatników u których występuje sprzedaż zwolniona z podatku vat.
6.1.8, 14-07-2004
  1. Poprawka przepisywania importu usług na deklarację VAT-7
6.1.7, 11-02-2005
  1. Dodana możliwość wystawienia deklaracji PIT-11 lub PIT-40 dla wielu zaznaczonych pracowników.
  2. Poprawka wyświetlania zwolnionych pracowników w kryteriach listy obecności.
6.1.5, 23-06-2004
  1. Ewidencje VAT - dodana możliwość filtrowania po typie dokumentu wewnątrzwspólnotowego
  2. Deklaracja VAT-7 - dodane okno informacyjne jeśli suma dokumentów oznaczonych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie w ewidencjach sprzedaży i zakupu nie zgadza się.
6.1.2, 21-06-2004
  1. VAT-7 poprawa liczenia zakupów przy sprzedaży zwolnionej
  2. VAT-7 przeniesienie z poprzedniej deklaracji nierozliczonych zakupów
6.1.1, 19-06-2004
  1. Deklaracja VAT-7K wersja 2
  2. Lista deklaracji VAT-7 dodana kolumna kwota podatku należnego od 1 maja 2004
6.1.0, 18-06-2004
  1. VAT-7 wersja 8, poprawa wypełniania kwot zakup środków trwałych przy występuwaniu sprzedaży zwolnionej
  2. Możliwość wpisywania dokumentów wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług
6.0.70, 17-06-2004
  1. Deklaracja VAT-7 wersja 8
6.0.69, 24-05-2004
  1. Kwartalny VAT-7 zmiana umożliwiająca rozliczenie pierwszego kwartału za 4 miesiące a drugiego za 2.
6.0.68, 13-05-2004
  1. Rozliczanie bezrachunkowej sprzedaży brutto ze struktury zakupów za 12 miesięcy
6.0.67, 06-05-2004
  1. wpisywanie dokumentów wewnątrzwspólnotowych do ewidencji VAT, NIP unijny dla kontrahenta
6.0.30
  1. deklaracja PIT 5L
6.0.21
  1. deklaracja PIT 4 wersja 15
  2. deklaracja PIT 5 wersja 13
  3. deklaracja PIT 2
6.0.1
  1. uaktualnienie deklaracji PIT 28
5.6.5
  1. uaktualnienie deklaracji PIT 8B
  2. uaktualnienie deklaracji PIT 40
  3. nowe wzory umów o pracę