Programer Centrum
Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych
Termin złożenia sprawozdań finansowych został przedłużony co do zasady o 2 miesiące.
Rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie wprowadza:
Przedłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.
Przedłużenie o 60 dni terminów w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych np.
- sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych;
- przeprowadzania zwyczajnego walnego zgromadzenia;

UWAGA: Aktualnie nowe e-sprawozdanie zawsze zawiera pola NIP i KRS.
W przypadku, gdy miejscem złożenia e-sprawozdania jest KRS należy wypełnić zarówno pole NIP, jak i KRS.
Jeśli miejscem złożenia e-sprawozdania jest KAS, należy wypełnić wyłącznie pole NIP.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
E-sprawozdanie finansowe - Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT w 2020 roku
Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS).

Uwaga: Podpisany plik esprawozdania należy wysyłać dopiero po zatwierdzeniu przez Walne!!!
Opis na zakładce NZP.
Tematy:
Jak przygotować E-sprawozdania finansowe ?
Jakie są zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych (SF)?

Zapraszamy także na stronę z opisem Ministerstwa Finansów.
oraz darmowa aplikacja MF do tworzenia i składania sprawozdań.
NIP na paragonie, drukarki/kasy fiskalne on line od 01-01-2020
Po 1 stycznia 2020 r. można wystawić fakturę do wcześniej wydanego paragonu, tylko gdy będzie umieszczony NIP nabywcy na paragonie.
Jedyny przypadek, kiedy można wystawić fakturę do paragonu bez NIP to jeśli wystawimy ją dla osoby fizycznej”.
UWAGA: Paragon z NIP nabywcy, wystawiony na nie więcej niż 450 zł albo 100 euro, jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną.
Do takiego paragonu nie ma potrzeby wystawiać fakturę.
Szczegóły na stronie NZP: Kto ma obowiązek umieścić NIP na paragonie? Od kiedy wchodzi obowiązek? Co jeśli na urządzeniu fiskalnym nie ma technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie?

Kasy fiskalne online
Już od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani wdrożyć przedsiębiorcy:
a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawy, wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Kasy online automatycznie łączą się z Centralnym Repozytorium Kas, przesyłają dane z paragonów oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, np., zmianach stawek podatku, datach dokonania przeglądów technicznych, anulowanych paragonach.
Urządzenie wykonuje te czynności bez udziału użytkownika, zgodnie z harmonogramem narzuconym przez Ministerstwo.
Numer BDO na fakturach - kiedy go stosować?
BDO Przedsiębiorcy trudniący się działalnością, która związana jest z odpadami, mają obowiązek zarejestrowania się w bazie Danych o Odpadach. Otrzyma indywidualny numer rejestrowy.
Czy przedsiębiorca powinien umieszczać numer BDO na każdej fakturze, czy wyłącznie na fakturach dotyczących części działalności związanych z odpadami? Niestety przepisy są niejasne. W związku z tym doradcy zalecają przedsiębiorcom wpisywanie numeru BDO na każdej fakturze, niezależnie czy dotyczy ona działalności związanej z odpadami, czy innej.
W programie HM należy wpisać otrzymany numer BDO w oknie w menu "Ustawienia"-> "Dane firmy" na zakładce "Dodatkowe".
Numer będzie się drukował w nagłówku dokumentów.
Podzielona płatność od 01-11-2019 instalacja
W HM w zestawieniu zobowiązań dodana została kolumna podzielona płatność, VAT oraz wartość brutto faktury. Zestawienie pomoże przy płatnościach za faktury.

Z dniem 1.11.2019 roku nastąpiła całkowita likwidacja KRAJOWEGO odwrotnego obciążenia.
Poniżej link do pobrania wersji instalacyjnej programu HM Handel z obsługą faktur dokumentujących czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT „mechanizm podzielonej płatności”.
Czy jako SPRZEDAWCY realizują państwo dostawy towarów i usług wykazane w załączniku 15.
Jeżeli tak to od 1-11-2019 musicie rozpocząć zmiany procedur fakturowania klientów.
Dobrowolna podzielona płatność, w niektórych branżach od 1 listopada jest obowiązkowa.
Zastąpiła ona dotychczas stosowane odwrotne obciążenie.
Obowiązkowy split payment dotyczy regulowania należności z faktury dokumentującej transakcję, której przedmiotem są towary czy usługi wskazane w załączniku do ustawy, opiewającej na kwotę przekraczającą 15.000 zł (lub jej równowartość).
Faktury dokumentujące czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, muszą zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.
Co ważne, przepisy dotyczą także przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Szczegóły na stronie NZP: Dla kogo obowiązek oznaczania faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”?

Film z instrukcją pod poniższym linkiem.
Obsługa faktur dokumentujących czynności wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT „mechanizm podzielonej płatności”.
Podatki od 1 stycznia 2020 roku tylko na mikrorachunek.
Mikrorachunek podatkowy ma być ułatwieniem w płaceniu podatków, mandatów, grzywien.
Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty na dotychczasowe konta podatkowe będą automatycznie odrzucane przez banki. Podatki będą uiszczane na jedno indywidualne konto związane z podatnikiem.
Co należy zrobić przed pierwszą wpłatą podatku w 2020 roku?
Należy przede wszystkim wygenerować konto.
W tym celu należy:
Wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów
Podać odpowiednio nr PESEL a jeśli prowadzi się działalność gospodarczą NIP
Kliknąć przycisk "Generuj". Numer mikrorachunku należy wydrukować lub zapisać.
Mikrorachunek nie zmieni się nawet po zmianie nazwiska podatnika, miejsca zamieszkania, bądź urzędu skarbowego.
Paliwa stałe - świadectwa jakości również do paragonów, faktury z oświadczeniami
Nowe obowiązki przy sprzedaży paliw stałych - wyroby węglowe. Zmiany od 1-01-2019.
W programie HM faktura dla sprzedaży paliw stałych
- z oświadczeniem.
- dodane informacje o przeznaczeniu wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia z akcyzy.
- dodana kolumna ilość paliwa stałego wyrażona w kilogramach - przeliczenie z ton (Mg).
- nowy dokument "Świadectwa jakości paliw stałych".
- wydruk "Świadectwa" dla paragonów.
- informacje o produkcie, przypisanie odpowiedniej tabeli wymagań jakościowych (zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (poz. 1890) ).
UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.

Do pobrania instalacja programu dla obrotu paliwami stałymi (wyroby węglowe).
Koszt rocznej subskrypcji dla modułu na jedno stanowisko 150zł netto.
Do prawidłowej pracy potrzebny jest moduł obsługi magazynu. Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z naszym biurem lub z którymś z naszych Przedstawicieli.
Krótka instrukcja video.

Opis konfiguracji w zakładce N.Z.P. temat "Jak wystawić dla dokumentu "świadectwo jakości paliw stałych"? "
JPK w programie HM
HM Handel i magazyn generuje JPK_VAT w wersji 3.0 .
Jeśli w programie wystawiane są faktury dla prowadzących działalność do paragonów, wówczas faktury są pokazane w JPK VAT i automatycznie wygenerowany zapis pomniejszający sprzedaż fiskalną.
Pliki na życzenie Urzędu Skarbowego:
JPK_FA
powinny zostać w nim przedstawione informacje dotyczące wszystkich elementów znajdujących się na fakturze. Tym samym organ podatkowy, otrzymując fakturę w strukturze JPK_FA, winien mieć wszystkie dane, jakie posiada faktura.
JPK_MAG (w przygotowaniu)
jest przystosowany do tego, aby wykazać w nim ruchy występujące w jednym magazynie.
Aby prawidłowo wygenerować plik, w programie należy zadbać o prawidłowe prowadzenie gospodarki materiałowej.
Na wezwanie organów podatkowych podatnicy powinni wykazać w pliku ruchy magazynowe, które wystąpiły w okresie wskazanym przez organ.

UWAGA:
W programie HM można wygenerować JPK_VAT jedynie z podstawowymi zdarzeniami tzn. sprzedaż w stawkach 0%,5%,8%,23%, zakupy - nabycie towarów i usług pozostałych.
Jeśli np. firma kupuje środki trwałe, prowadzi sprzedaż lub zakup towarów wrażliwych, sprzedaż usług w stawce "np" prawidłowy JPK_VAT, zawierający te zdarzenia możliwy do uzyskania w systemach księgowych FK, MK.