Programer Centrum
PPK, PIT-28 (wersja 23) PIT-4R (wersja 11) nowe schematy dla PIT
Do pobrania aktualizacja "Kadr i płac".
Uwaga: PIT-28 (23) z wysyłaniem jako edeklaracja (wyłącznie dla firm jednoosobowych i bez załączników).. Za rok 2020 należy wysłać deklarację w nowym schemacie.
Do wydruku jedynie potwierdzenie wysyłki. Nie będzie możliwości wydruku z programu druku deklaracji.

W zmianach:
1/ PIT–28 (23) za 2020 rok.
2/ Moduł PPK Pracownicze Plany Kapitałowe (moduł płatny od marca 2021)
a w nim generacja list płac z PPK. Składki ustawowe i dodatkowe. Ustawienie powstania kosztu dla składki pracodawcy.
Instrukcja dostępna na zakładce NZP.

GTU - od 1 października oznaczenia na fakturach sprzedażowych wybranych towarów i usług.
GTU - kody grup towarów i usług.
Do pobrania nowa wersja programu HM handel i magazyn.
Na wydrukach faktur sprzedaży, WZ, DD dodaliśmy kolumnę GTU.
Pokazuje się tylko wtedy gdy wybrany towar/usługa mają przypisane GTU oraz data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż 30-09-2020r.
Uwagi do zmian.
Ministerstwo wprowadziło konieczność oznaczania określonych towarów i usług kodami GTU.
Powyższy obowiązek wymaga skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów dostarczanych towarów i świadczonych usług, po stronie sprzedaży tak aby poprawnie przygotować plik JPK V7.
Obowiązek nie dotyczy sprzedaży detalicznej (paragony i faktury dla osób prywatnych ).

Ustawienia programu HM, przypisanie kodów GTU w programie HM - INSTRUKCJA.

Które towary i usługi należy oznaczać kodami GTU? Lista na zakładce N.Z.P.
Rozpoczęcie roku w programie HM
Jak prawidłowo rozpocząć rok?
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Wybierz "TAK".
Funkcja ta jest również dostępna w menu Narzędzia -> Importuj kartoteki .

Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO (dla firm, które prowadzą magazyn).

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę N.Z.P.
1.Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie kartotek (kontrahentów, produktów), sald kas. Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Film z instrukcją.
2.Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.
3.Jak przenieść stany towarów po uporządkowaniu stanów w roku poprzednim - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.

Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Wsparcie techniczne dla firm
Pomoc w poprawnym funkcjonowaniu programów u Klienta:
  • abonamentowa usługa, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczanej przez doświadczonych specjalistów Działu Wsparcia Technicznego nie wychodząc z biura
  • telefoniczne i mailowe uzyskanie pomocy i odpowiedź na pytania dotyczące obsługi programów
  • zdalne konsultacje poprzez pulpit u Klienta

UWAGA: Pomoc świadczona telefonicznie oraz poprzez email jest płatna.
Zanim zadzwonisz do zespołu pomocy, skorzystaj z bezpłatnej pomocy wbudowanej w program, instrukcji, filmów instruktażowych na stronie NZP

Gdy kontaktujesz się z zespołem pomocy, pamiętaj o podaniu numeru subskrypcji lub numeru NIP firmy, która kupiła subskrypcję.

Przesyłając do zespołu pomocy dane umożliwiające rozwiązanie problemu, te informace pomogą w szybszym rozwiązaniu:
Szczegółowy opis problemu.
Czynności wykonane w celu rozwiązania problemu.
Informacja, czy problem występuje stale czy przejściowo.
Szczegółowe instrukcje umożliwiające odtworzenie problemu.
Czytelne zrzuty ekranu.
Dokładnym komunikatem o błędzie.
Typ i wersja systemu operacyjnego.
Nazwy oprogramowania zabezpieczającego, zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania blokującego wyskakujące okienka zainstalowanego na urządzeniach, na których występuje problem.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
JPK_V7 - nowy JPK_VAT od października 2020 roku
Zapraszamy do korzystania z instrukcji.
Pierwsza pozycja na zakładce N.Z.P. - Instrukcje - jak przygotować JPK_V7 z deklaracją.
Wysyłka podpisywana dla osób fizycznych - przychodem (ePUAPem trzymając wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze kliknij "Wyślij") lub podpisem kwalifikowanym dla spółek.
Przed przygotowaniem pliku należy:
- w programach księgowych uzupełnić adres email do kontaktu z Urzędem Skarbowym. Menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
- w programie HM handel i magazyn uzupełnić w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy". na zakładce "JPK V7" adres email (niezbędny do kontaktu z Urzędem Skarbowym).
a/ Dla spółek dane pobierane są z danych firmy.
b/ Dla firm jednoosobowych w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
na zakładce "JPK V7" po zaznaczeniu pola "Osoba fizyczna "wpisać dane o właścicielu (imię i nazwisko, data urodzenia).

Dla rozliczeń - JPK V7K - kwartalnej należy w w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
na zakładce "Moduły i funkcjonalności" zaznaczyć pole "kwartalny JPK V7" - podczas przygotowania pliku JPK pokażą się tylko dwie zakładki - sprzedaż i zakup. Część deklaracyjna nie jest przygotowywana.


POMOC do PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH
Nadawanie znaczników, kodów GTU całej grupie dokumentach w programach księgowych dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.

Znaczniki na dokumentach w programie HM
Wprowadzane przepisy narzucają m.in. konieczność nadawania specjalnych oznaczeń dla transakcji handlowych (oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur).
Jak przygotować dokumenty aby były prawidłowo oznaczone w pliku JPK_V7 za październik 2020 r.? Opis na zakładce N.Z.P.
W związku z powyższym dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży, dla faktury wewnętrznej oraz w Ustawieniach firmy dodano zakładkę JPK V7, która umożliwia wybór oznaczeń wymaganych dla prawidłowego sporządzenia nowych plików.

Znaczniki w programie HM, dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.

JPK_VAT za okresy przed 1 października 2020 roku. JPK V7 K i JPK V7 M za październik 2020.
Obowiązek stosowania nowych plików obejmuje okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników.

W jaki sposób sporządzać korekty JPK_VAT za okresy przed 1 października 2020 roku?
Za te okresy należy obowiązkowo przesyłać pliki w schemacie JPK_VAT.
Żeby wywołać wersję poprzednią należy kliknąć ikonę JPK VAT trzymając wciśnięty na klawiaturze klawisz CTRL. Nazwa otwartego okna powinna być JPK VAT (w nowym formacie JPK V7)!!!

Jakie są terminy na wysłanie po raz pierwszy nowych plików (część deklaracyjna i JPK_VAT)? 1. Podatnik składający deklaracje VAT w cyklu miesięcznym musi wysłać JPK_V7M wypełnionych w obu częściach:
do 25 listopada 2020 r. - za październik;
do 28 grudnia 2020 r. - za listopad;
do 25 stycznia 2021 r. - za grudzień.
2. Podatnik składający deklaracje VAT w cyklu kwartalnym musi wysłać JPK_V7K:
do 25 listopada 2020 r. - wypełniony w części ewidencyjnej za październik;
do 28 grudnia 2020 r. – wypełniony w części ewidencyjnej za listopad ;
do 25 stycznia 2021 r. - wypełniony w części ewidencyjnej za grudzień oraz w części deklaracyjnej za październik, listopad i grudzień.
Za ostatnie okresy rozliczeniowe przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT – a więc za wrzesień 2020 r. lub za trzeci kwartał 2020 r. – należy przesłać JPK oraz deklaracje na starych zasadach.
Paliwa stałe - świadectwa jakości również do paragonów, faktury z oświadczeniami
Obowiązki przy sprzedaży paliw stałych - wyroby węglowe.
W programie HM faktura dla sprzedaży paliw stałych
- z oświadczeniem.
- dodane informacje o przeznaczeniu wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia z akcyzy.
- dodana kolumna ilość paliwa stałego wyrażona w kilogramach - przeliczenie z ton (Mg).
- nowy dokument "Świadectwa jakości paliw stałych".
- wydruk "Świadectwa" dla paragonów.
- informacje o produkcie, przypisanie odpowiedniej tabeli wymagań jakościowych (zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (poz. 1890) ).
UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.

Do pobrania instalacja programu dla obrotu paliwami stałymi (wyroby węglowe).
Do prawidłowej pracy potrzebny jest moduł obsługi magazynu. Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z naszym biurem lub z którymś z naszych Przedstawicieli.
Krótka instrukcja video.

Opis konfiguracji w zakładce N.Z.P. temat "Jak wystawić dla dokumentu "świadectwo jakości paliw stałych"? "