Programer Centrum
Znaczniki na dokumentach w programie HM
Wprowadzane przepisy narzucają m.in. konieczność nadawania specjalnych oznaczeń dla transakcji handlowych (oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur).
Jak przygotować dokumenty aby były prawidłowo oznaczone w pliku JPK_V7 za październik 2020 r.? Opis na zakładce N.Z.P.
W związku z powyższym dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży, dla faktury wewnętrznej oraz w Ustawieniach firmy dodano zakładkę JPK V7, która umożliwia wybór oznaczeń wymaganych dla prawidłowego sporządzenia nowych plików.

Jesteśmy w trakcie przygotowania importu dokumentów do programów księgowych aby znaczniki wprowadzone na fakturze przenoszone były do zapisów w ewidencji VAT.

Znaczniki w programie HM, dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.

GTU - od 1 października oznaczenia na fakturach sprzedażowych wybranych towarów i usług.
GTU - kody grup towarów i usług.
Do pobrania nowa wersja programu HM handel i magazyn.
Na wydrukach faktur sprzedaży, WZ, DD dodaliśmy kolumnę GTU.
Pokazuje się tylko wtedy gdy wybrany towar/usługa mają przypisane GTU oraz data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż 30-09-2020r.
Uwagi do zmian.
Ministerstwo wprowadziło konieczność oznaczania określonych towarów i usług kodami GTU.
Powyższy obowiązek wymaga skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów dostarczanych towarów i świadczonych usług, po stronie sprzedaży tak aby poprawnie przygotować plik JPK V7.
Obowiązek nie dotyczy sprzedaży detalicznej (paragony i faktury dla osób prywatnych ).

Ustawienia programu HM, przypisanie kodów GTU w programie HM - INSTRUKCJA.

Które towary i usługi należy oznaczać kodami GTU? Lista na zakładce N.Z.P.
JPK_V7 - nowy JPK_VAT od października 2020 roku
W przygotowaniu wersje programów MK i FK, import dokumentów z nowymi znacznikami, nowe znaczniki w programie niezbędne do przygotowania JPK_V7.


Obowiązek stosowania nowych plików obejmuje okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników.
Nie ma możliwości wysyłania pliku dobrowolnie - w zamian za JPK_VAT za styczeń - wrzesień i III kwartał.
Za te okresy należy obowiązkowo przesyłać jeszcze JPK_VAT na dotychczasowych zasadach.
Jakie są terminy na wysłanie po raz pierwszy nowych plików (część deklaracyjna i JPK_VAT)? 1. Podatnik składający deklaracje VAT w cyklu miesięcznym musi wysłać JPK_V7M wypełnionych w obu częściach:
do 25 listopada 2020 r. - za październik;
do 28 grudnia 2020 r. - za listopad;
do 25 stycznia 2021 r. - za grudzień.
2. Podatnik składający deklaracje VAT w cyklu kwartalnym musi wysłać JPK_V7K:
do 25 listopada 2020 r. - wypełniony w części ewidencyjnej za październik;
do 28 grudnia 2020 r. – wypełniony w części ewidencyjnej za listopad ;
do 25 stycznia 2021 r. - wypełniony w części ewidencyjnej za grudzień oraz w części deklaracyjnej za październik, listopad i grudzień.
Za ostatnie okresy rozliczeniowe przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT – a więc za wrzesień 2020 r. lub za trzeci kwartał 2020 r. – należy przesłać JPK oraz deklaracje na starych zasadach.
Jeżeli po 1 października pojawi się konieczność dokonania korekty JPK złożonego za okres przed październikiem 2020, należy to zrobić z wykorzystaniem starych struktur JPK_VAT.
Wsparcie techniczne dla firm
Pomoc w poprawnym funkcjonowaniu programów u Klienta:
  • abonamentowa usługa, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczanej przez doświadczonych specjalistów Działu Wsparcia Technicznego nie wychodząc z biura
  • telefoniczne i mailowe uzyskanie pomocy i odpowiedź na pytania dotyczące obsługi programów
  • zdalne konsultacje poprzez pulpit u Klienta

UWAGA: Pomoc świadczona telefonicznie oraz poprzez email jest płatna.
Zanim zadzwonisz do zespołu pomocy, skorzystaj z bezpłatnej pomocy wbudowanej w program, instrukcji, filmów instruktażowych na stronie NZP

Gdy kontaktujesz się z zespołem pomocy, pamiętaj o podaniu numeru subskrypcji lub numeru NIP firmy, która kupiła subskrypcję.

Przesyłając do zespołu pomocy dane umożliwiające rozwiązanie problemu, te informace pomogą w szybszym rozwiązaniu:
Szczegółowy opis problemu.
Czynności wykonane w celu rozwiązania problemu.
Informacja, czy problem występuje stale czy przejściowo.
Szczegółowe instrukcje umożliwiające odtworzenie problemu.
Czytelne zrzuty ekranu.
Dokładnym komunikatem o błędzie.
Typ i wersja systemu operacyjnego.
Nazwy oprogramowania zabezpieczającego, zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania blokującego wyskakujące okienka zainstalowanego na urządzeniach, na których występuje problem.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Nowy PIT-11 (wersja 25) nowy schemat
Nowy schemat dla formularza PIT–11 od sierpnia.
Ministerstwo wprowadziło zmiany dla wersji 25. Aktualizacja programu pojawi się na stronie razem z PPK .
Paliwa stałe - świadectwa jakości również do paragonów, faktury z oświadczeniami
Nowe obowiązki przy sprzedaży paliw stałych - wyroby węglowe. Zmiany od 1-01-2019.
W programie HM faktura dla sprzedaży paliw stałych
- z oświadczeniem.
- dodane informacje o przeznaczeniu wyrobów węglowych uprawniające do zwolnienia z akcyzy.
- dodana kolumna ilość paliwa stałego wyrażona w kilogramach - przeliczenie z ton (Mg).
- nowy dokument "Świadectwa jakości paliw stałych".
- wydruk "Świadectwa" dla paragonów.
- informacje o produkcie, przypisanie odpowiedniej tabeli wymagań jakościowych (zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. (poz. 1890) ).
UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.

Do pobrania instalacja programu dla obrotu paliwami stałymi (wyroby węglowe).
Koszt rocznej subskrypcji dla modułu na jedno stanowisko 150zł netto.
Do prawidłowej pracy potrzebny jest moduł obsługi magazynu. Zainteresowanych zakupem prosimy o kontakt z naszym biurem lub z którymś z naszych Przedstawicieli.
Krótka instrukcja video.

Opis konfiguracji w zakładce N.Z.P. temat "Jak wystawić dla dokumentu "świadectwo jakości paliw stałych"? "
O nas
Świadczymy kompleksowe usługi związane z elektroniczną obsługą głosowań.
Tworzymy i wdrażamy skuteczne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie (również na zamówienie) niezbędne do prowadzenia biznesu.
Obsługa głosowań
Obsługa walnych zgromadzeń oraz głosowań spółek, stowarzyszeń, rad nadzorczych, spółdzielni
  • system zliczania głosów
  • rejestracja obrad
  • transmisja online
  • organizacja i obsługa e-walnych zgromadzeń (realizacja obrad walnego zgromadzenia przez Internet, w czasie rzeczywistym)
Prezentację systemu można obejrzeć klikając tutaj
Więcej...